Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn vlammen van barmhartigheid zullen, zoals tongen van vuur, spoedig op elke ziel neerdalen

Ontvangen op dinsdag 18 december 2012

19.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor elk van Mijn volgelingen tijd om te begrijpen dat Mijn barmhartigheid zonder vrees aangenomen moet worden.

Ik kom tijdens de Waarschuwing niet om Gods kinderen kwaad te berokkenen of te oordelen. Ik kom enkel om hen voor te bereiden door aan hen in hun hart de waarheid te openbaren.

Enkel door te vertrouwen op Mijn liefde en godheid kunnen jullie ware vreugde en vrede voelen. Als jullie toestaan dat angst jullie hart omklemt, zullen jullie niet in staat zijn Mijn geschenk te aanvaarden. Verheug jullie, want Ik houd van jullie allemaal!

De tijd om Mijn geboorte te vieren is belangrijk vermits steeds minder naties Mijn naam tolereren. Wanneer jullie Mijn geboorte vieren, erkennen jullie je eigen redding.

Ik heb jullie de gave van vrijheid geschonken. Deel de waarheid nu met anderen, zonder angst in jullie hart.

Wanneer voor de hele wereld het moment aanbreekt om getuige te zijn van de publieke gebeurtenis van Mijn Tweede Komst, zullen jullie er spijt van hebben dat jullie Mijn woord niet onder verdwaalde zielen verspreid hebben.

Bereid a.u.b. jullie hart en ziel voor, zodat deze gelouterd kunnen worden in afwachting van Mijn belofte om terug te komen.

Gebruik deze tijd om te bidden. Breng tijd door met familie en diegenen die jullie dierbaar zijn. Help diegenen die naar lichaam en geest verontrust zijn.

Mijn vlammen van barmhartigheid zullen, zoals tongen van vuur, spoedig op elke ziel neerdalen. Jullie mogen niet van angst verstijven of jullie zorgen maken. Al wat Ik vraag, is dat jullie te allen tijde voorbereid zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: Jij zult het mikpunt van veel haat zijn

maandag 31 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gestuurd om de weg voor Mijn Tweede Komst te bereiden, zal zwaarder worden.

Boodschap: Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn

zondag 30 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden.

Boodschap: Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

zaterdag 29 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zeg opnieuw tegen jullie allen, lieve leerlingen van Mij, om niet bevreesd te zijn. 

Boodschap: Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

vrijdag 28 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen. 

Boodschap: God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden

donderdag 27 december 2012

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

dinsdag 25 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld begon in Mijn tijd op 22 december 2012.

Boodschap: H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid

maandag 24 december 2012

Mijn kind, de dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Boodschap: Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

zondag 23 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen.

Boodschap: Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen

zaterdag 22 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Boodschap: Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, van Mij houden, is eenvoudig. Jullie hoeven niet in de Heilige Schrift onderlegd te zijn. Al wat jullie moeten doen, is dit:

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie