Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Kwaad zal als goed gezien worden, en goed zal als kwaad beschouwd worden

Ontvangen op donderdag 6 maart 2014

13.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen anderen ertoe proberen aan te zetten te zondigen, doen zij dat op diverse manieren die wellicht niet zo zullen overkomen.

De bekoring om te zondigen is een verleidelijke bekoring, en het slachtoffer zal het altijd moeilijk vinden om zich ervan weg te trekken. In het geval van diefstal zal de zondaar aangetrokken zijn tot de grote buit die van hem zal zijn als hij ermee instemt te stelen. In het geval van fysiek geweld en lichamelijk letsel dat een ander toegebracht wordt, zal het slachtoffer zich laten verleiden door haat, waarvan hem voorgehouden wordt dat dit een goede zaak is. Hij zal ervan overtuigd zijn dat hij gewoon betrokken is bij een bestraffing die in naam van de gerechtigheid noodzakelijk is. In andere gevallen zal het slachtoffer ertoe gebracht worden te zondigen en er niets verkeerds in zien doordat de aantrekkingskracht zo aanlokkelijk zal zijn.

De zonde en de bekoring om aan de daad deel te nemen, zullen steevast als een goede zaak voorgesteld worden, onschuldig, en in veel gevallen als juist ervaren worden. Kwaad zal als goed gezien worden, en goed zal als kwaad beschouwd worden. Alles waarbij Satan betrokken is, en met name wanneer hij de mens met elke denkbare reden ertoe verleidt om God de rug toe te keren, zal omgekeerd zijn. Overal waar Satan aanwezig is, zal er verwarring heersen. Niets zal zijn zoals het zou moeten zijn. Uit zijn teistering kan niets goeds voortkomen. Zielen die aan zijn intriges deelnemen zullen tijdens en nadat de zonde bedreven werd, te lijden hebben onder een sterk verontrust geweten. De belangrijkste les hier bestaat erin situaties te vermijden waarin jullie met bekoring te maken krijgen. Om dat te doen, moeten jullie bidden om de kracht om in een staat van genade te blijven.

Laat geen mens ooit geloven dat hij genoeg wilskracht heeft om bestand te zijn tegen de druk die hun door de geest van het kwaad opgelegd wordt! Wanneer jullie dat geloven, zullen jullie plots en onverwacht vallen. Jullie moeten elke minuut van elke dag alert blijven, want jullie weten nooit wanneer de Boze bezig is. Hij is zeer sluw en zeer voorzichtig. Er zijn er velen die er geen idee van hebben hoe hij te werk gaat, maar één ding is zeker: hij zal jullie niets dan ellende en verdriet bezorgen. Daarom moeten jullie elke dag het gebed tot de Heilige Michaël bidden.

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig.
En Gij, Vorst van de hemelse legermacht,
drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot het verderf van de zielen over de wereld ronddwalen,
door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Satan en alle demonen, die op aarde ronddwalen, zijn momenteel erg hard aan het werk om jullie van Mij weg te halen – meer dan in enige andere tijd sinds Ik op aarde rondliep. Jullie moeten de ogen op Mij gericht houden en naar Mij luisteren zodat Ik jullie kan blijven beschermen.

Jullie Jezus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie