Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik zal de levenden en de doden oordelen en enkel diegenen, die het waardig zijn, kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan

Ontvangen op maandag 10 december 2012

22.22 u

Mijn zeer geliefde dochter, zeg a.u.b. aan al diegenen, die Mijn Leer navolgen, dat zij zich Mijn belofte in herinnering brengen.

Ik heb duidelijk gemaakt dat Ik wederkom om Mijn Koninkrijk te redden.

Mijn Tweede Komst wordt verwacht en diegenen die belijden de waarheid te kennen, die vervat ligt in Mijn Vaders Boek, zullen weten dat dit geen onwaarheden bevat.

Ik zal wederkomen, zoals voorzegd, en dat moment is bijna daar.

Ik zal de levenden en de doden oordelen en enkel diegenen, die het waardig zijn, kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan.

Het is ook voorzegd dat de Boze op aarde een oorlog zal bereiden om met Mijn Vader te strijden om zielen.

Dat is een oorlog die hij niet kan winnen, maar toch geloven velen van diegenen die hun leven leiden, gebaseerd op valse beloften, dat hun aardse leven het enige is dat telt. Deze misleiding, die veel mensen ingepalmd heeft, zal hun ondergang worden.

O, hoe hunker Ik ernaar dat die zielen op tijd hun ogen openen voor de waarheid, voordat het voor hen te laat is.

Mijn pijn en zielenleed, wanneer Ik die arme misleide zielen bekijk die aan Mij verloren zullen gaan, is nog nooit zo intens geweest als nu. Dat is de reden waarom slachtofferzielen, uitverkoren zielen en diegenen die Mij nauw aan Mijn Heilig Hart liggen, op dit moment zo’n pijn voelen. Ik lijd door hen naarmate de tijd nadert.

Al de plannen van Mijn Vader, om Zijn kinderen te omhullen en hen te beschutten met Zijn Zegel van Bescherming, staan klaar.

Hij gaat achter elke ziel aan. De Heilige Geest bekleedt op dit moment in de geschiedenis zoveel zielen, om hen in Mijn heilige armen te lokken.

Verloochen a.u.b. Mijn belofte niet! Neem aan dat Mijn Tweede Komst door jullie, van deze generatie, aanschouwd zal worden!

Dit is goed nieuws. Mijn Wederkomst zal het moment van Mijverheerlijking zijn, dat al diegenen die van Mij houden zal vernieuwen en zij zullen dan aan een nieuw leven beginnen, een tijd van grote pracht, waarvan zij in licht en liefde zullen genieten.

Wees a.u.b. niet bang!

Ik kom met grote liefde.

Ik kom met een groots geschenk.

Jullie zullen naar jullie ware thuis gebracht worden en jullie zullen met jullie eigen familie verenigd worden.

Al Gods kinderen, begunstigd om dit nieuwe glorieuze bestaan binnen te treden, zullen één worden.

Er zal overal liefde zijn. Vrede, vreugde, gelach, kameraadschap, wonderen en de aanbidding van God, zullen deel uitmaken van elk moment.

De dood zal niet meer bestaan. De haat zal uitgedoofd zijn.

Het kwaad zal verdreven zijn.

Heel de mensheid zal niet langer lijden en pijn of gebreken ervaren, van welke aard dan ook. Dat is Mijn Nieuw Paradijs. De tijd van tranen zal niet meer bestaan.

Vertrouw op Mij, Mijn volgelingen, want de pijn en het lijden die jullie ervaren, zijn bijna voorbij. Ik weet hoe jullie lijden door de onrechtvaardige regimes waaronder jullie moeten leven. Dit is de eindperiode, want de hand van Mijn Vader zal nu ingrijpen.

De wereld zal veranderen. Het oude zal weggeworpen worden en een nieuwe dageraad zal in al Gods glorie tevoorschijn komen, wanneer Zijn macht zal heersen zoals het had moeten zijn vanaf de schepping van de wereld.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Jij zult het mikpunt van veel haat zijn

maandag 31 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gestuurd om de weg voor Mijn Tweede Komst te bereiden, zal zwaarder worden.

Boodschap: Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn

zondag 30 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden.

Boodschap: Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

zaterdag 29 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zeg opnieuw tegen jullie allen, lieve leerlingen van Mij, om niet bevreesd te zijn. 

Boodschap: Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

vrijdag 28 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen. 

Boodschap: God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden

donderdag 27 december 2012

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

dinsdag 25 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld begon in Mijn tijd op 22 december 2012.

Boodschap: H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid

maandag 24 december 2012

Mijn kind, de dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Boodschap: Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

zondag 23 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen.

Boodschap: Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen

zaterdag 22 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Boodschap: Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, van Mij houden, is eenvoudig. Jullie hoeven niet in de Heilige Schrift onderlegd te zijn. Al wat jullie moeten doen, is dit:

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie