Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik roep de mensheid op om zich voor te bereiden op Mijn grootse Barmhartigheid

Ontvangen op maandag 3 december 2012

19.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, niettegenstaande al jullie sterkte en al jullie moed, roep Ik de mensheid op om zich voor te bereiden op Mijn grootse Barmhartigheid.

Diegenen onder jullie met een nederig hart en met zuiverheid van ziel: Ik roep jullie op om te bidden voor de ziel van diegenen die tijdens de Waarschuwing zullen sterven.

Hoezeer hebben zij jullie gebeden nodig. Hoezeer heb Ik jullie lijden nodig. Beide geschenken, door jullie aan Mij gegeven, zullen helpen om diegenen te redden die door hun eigen vrije wil niet gered kunnen worden.

Wanneer Mijn vlam van barmhartigheid over de hele aarde uitgestort zal worden, zullen velen zich verheugen. Maar voor zondaars die, door hun trots, niet in staat zullen zijn om Mij om vergeving te vragen, zal het een pijnlijke tijd worden.

Hun zuivering zal pijnlijk zijn en er zal van hun kant veel lijden nodig zijn om in Mijn ogen verlost te worden.

Hoe zal het goddeloze hart van de mens binnenstebuiten getrokken worden, en velen zullen – met paniek in hun ziel – in doodsangst voor Mij neervallen. Laat hen weten dat, hoewel zij veel zielenleed zullen ondergaan, miljarden zuiver van hart en ziel zullen worden. Daarna zullen zij volledig voorbereid zijn op de grote dag van Mijn Komst.

Mijn dochter, de beproevingen van Mijn volgelingen zullen voor de Waarschuwing toenemen en heviger worden.

Wanneer jullie Mij dergelijk lijden aanbieden, zal Ik de ziel van miljoenen redden. Misgun Mij deze kwellingen a.u.b. niet, want ondanks die ondankbare mensen, die in hun hart geen schaamte voelen voor de verdorvenheid waaraan zij schuldig zijn, zullen er grote wonderen toegekend worden.

Niet één mens zal van de aanblik van de staat van hun ziel gespaard blijven terwijl zij Mij onder ogen komen.

Wanneer zij de erbarmelijke staat van hun ziel zien, zullen zij zich diep schamen. Diegenen die oprecht spijt hebben over hun beledigingen tegen God, zullen vergeven worden. Zij zullen een loutering moeten ondergaan, die zij met nederigheid moeten aanvaarden.

Heel veel zielen zullen Mijn hand van barmhartigheid aannemen, maar de zielen die doodzonden bedreven, zullen zo verhard zijn dat zij Mijn barmhartigheid zullen schuwen. Dit kruistochtgebed moet na de Waarschuwing voor de zielen gebeden worden.

Kruistochtgebed (88) ‘Voor de zielen na de Waarschuwing’

O Heilig Hart van Jezus,
 betoon ons allen, arme zondaars, barmhartigheid.
Verlicht die harten van steen,
zo wanhopig op zoek naar een leidraad.
Vergeef hen hun ongerechtigheden.
Help hen, door Uw liefde en barmhartigheid,
om het in hun hart op te brengen
Uw groot geschenk van verlossing vast te grijpen.
Ik smeek U om alle zielen, die de waarheid van God verwerpen,
te vergeven.
Spreid Uw licht over hen uit, lieve Jezus,
zodat het hen zal verblinden
voor de verdorvenheid en de listen van de Duivel,
die zal proberen om hen voor eeuwig van U af te snijden.
Ik smeek U al Gods kinderen de sterkte te schenken
om dankbaar te zijn voor Uw grote barmhartigheid.
Ik vraag dat U de deur naar Uw Koninkrijk opent
voor alle verdwaalde zielen die op aarde
in een toestand van hulpeloosheid en hopeloosheid ronddwalen.
Amen.

Ga, Mijn leerlingen, en houd jullie aan Mijn instructies om jullie ziel voor te bereiden op Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

Jullie Jezus

Boodschap: Jij zult het mikpunt van veel haat zijn

maandag 31 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gestuurd om de weg voor Mijn Tweede Komst te bereiden, zal zwaarder worden.

Boodschap: Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn

zondag 30 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden.

Boodschap: Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

zaterdag 29 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zeg opnieuw tegen jullie allen, lieve leerlingen van Mij, om niet bevreesd te zijn. 

Boodschap: Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

vrijdag 28 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen. 

Boodschap: God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden

donderdag 27 december 2012

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

dinsdag 25 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld begon in Mijn tijd op 22 december 2012.

Boodschap: H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid

maandag 24 december 2012

Mijn kind, de dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Boodschap: Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

zondag 23 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen.

Boodschap: Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen

zaterdag 22 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Boodschap: Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, van Mij houden, is eenvoudig. Jullie hoeven niet in de Heilige Schrift onderlegd te zijn. Al wat jullie moeten doen, is dit:

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie