Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het vuur van de Heilige Geest zal in ieders hart gevoeld worden

Ontvangen op zondag 9 december 2012

19.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet Mijn verlangen om Mijn volgelingen schrik aan te jagen, maar wel om de liefde en het mededogen te tonen die Ik voor elke man, vrouw en kind in Mijn Hart draag.

Het is door Mijn liefde voor elk van Gods kinderen, met inbegrip van diegenen die het woord van God trotseren, dat Ik hen met Mijn vlam van barmhartigheid wens te omhullen.

Wees voorbereid, jullie allen, want weldra zullen jullie de macht van God en Zijn goddelijk ingrijpen in de wereld aanschouwen, wanneer Hij al wat bestaat voor een periode van 15 minuten zal doen stilstaan.

Het vuur van de Heilige Geest zal in ieders hart gevoeld worden.

Voor diegenen die zich in staat van genade bevinden, zal het een gevoel zijn van vreugde, liefde en medelijden voor Mij, jullie Jezus.

Voor diegenen in een staat van dagelijkse zonden: jullie zullen de pijn van het vagevuur voelen, maar jullie zullen gauw gezuiverd zijn en dan zullen jullie in jullie hart een diepe vrede en liefde voor Mij voelen.

Voor diegenen onder jullie in doodzonde: jullie zullen ellende en pijn ervaren, alsof jullie in het vuur van de hel gestort werden

Sommigen van jullie, in deze staat van zonde, zullen om Mijn vergeving en genade smeken om jullie innerlijk lijden te doen ophouden. Ik zal jullie dat verlenen als jullie in jullie hart oprecht berouw gewaar kunnen worden en als jullie erkennen dat jullie zonden Mij pijn doen en leed berokkenen omdat zij God beledigen.

Verder zullen er die arme, ongelukkige zielen zijn die Mij zullen bespuwen, met Mij strijd zullen voeren en Mij vervolgens de rug zullen toekeren. De verschrikking die zij zullen voelen, zal er wezen omdat hun ziel door Satan geteisterd wordt.

Zij zullen de pijn niet kunnen verdragen wanneer zij Mijn Licht aanschouwen en zij zullen naar de omhelzing van de Boze lopen, wiens duisternis hen op hun gemak stelt.

Tenslotte zullen er diegenen zijn die ogenblikkelijk zullen sterven door de schok die zij zullen ervaren. Bid a.u.b. elke dag voor deze zielen want jullie gebeden zullen voor hen de toegang tot Mijn Koninkrijk verkrijgen.

Dit is één van de grootste mirakels die ooit aan Gods kinderen verleend werd.

Mijn openbaring aan jullie, tijdens deze gebeurtenis, zal jullie wakker schudden voor het feit dat Mijn belofte, om terug te komen om het menselijk ras te redden zodat zij het aanstaande glorieuze leven kunnen erven, weldra verwezenlijkt zal worden.

Jullie Jezus

Boodschap: Jij zult het mikpunt van veel haat zijn

maandag 31 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gestuurd om de weg voor Mijn Tweede Komst te bereiden, zal zwaarder worden.

Boodschap: Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn

zondag 30 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden.

Boodschap: Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

zaterdag 29 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zeg opnieuw tegen jullie allen, lieve leerlingen van Mij, om niet bevreesd te zijn. 

Boodschap: Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

vrijdag 28 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen. 

Boodschap: God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden

donderdag 27 december 2012

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

dinsdag 25 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld begon in Mijn tijd op 22 december 2012.

Boodschap: H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid

maandag 24 december 2012

Mijn kind, de dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Boodschap: Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

zondag 23 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen.

Boodschap: Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen

zaterdag 22 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Boodschap: Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, van Mij houden, is eenvoudig. Jullie hoeven niet in de Heilige Schrift onderlegd te zijn. Al wat jullie moeten doen, is dit:

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie