Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het menselijk redeneren is zinloos wanneer jullie het eeuwig leven proberen te definiëren

Ontvangen op dinsdag 11 december 2012

23.16 u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Advent gevierd wordt, roep Ik al Mijn trouwe leerlingen op om anderen te doen denken aan het belang van Mijn geboorte.

Mijn geboorte liet de onpeilbare liefde zien, die Mijn Vader voor Zijn kinderen heeft. Hij offerde Mij, het Lam Gods, gewillig op zodat eenieder van jullie het eeuwig leven kan bezitten. Dit geschenk, dat enorme pijn en lijden teweegbracht bij al diegenen die Mij na stonden, werd met vreugde aan de mensheid gegeven.

Dit was de enige manier om de mensheid te verlossen van de troosteloosheid die hen te wachten stond. Mijn naam, Mijn voorkomen, is iedereen bekend, maar weinigen in de wereld geloven echt in Mijn bestaan. Mijn kruisdood, een barbaarse en wrede kruisiging, zelfs naar de maatstaven die in die tijd golden voor misdadigers, bezorgt jullie vrijheid – zelfs vandaag de dag.

Ieder van jullie heeft, krachtens jullie geboorte, de sleutel tot de vrijheid gekregen, tot eeuwig leven in Mijn glorieus Paradijs. Velen onder jullie beseffen niet wat dat inhoudt. Dat komt door de druk waaronder jullie staan om Mij in het openbaar te loochenen. Hoevelen onder jullie zijn bang om te zeggen dat jullie in Mijn geloven? Als jullie gevraagd zou worden om openlijk jullie geloof kenbaar te maken, zouden jullie Mij dan aanhangen en jullie trouw aan Mij laten blijken?

Velen onder jullie zeggen dat jullie Mij niet kennen maar dat jullie geloven dat Ik besta. Jullie geloven dat er een leven is na de tijd op aarde, die jullie door Mijn Vader verleend werd. Weten jullie niet dat wanneer jullie Mij de rug toegekeerd hebben, jullie jezelf het recht op Mijn Koninkrijk ontzeggen?

Het menselijk redeneren is zinloos wanneer jullie het eeuwig leven proberen te definiëren, want jullie hebben de kennis, die nodig is om de mysteries van Mijn Vaders schepping te begrijpen, niet gekregen. Maar er werd jullie, door Mijn Leer, Mijn woord gegeven en dat is alles wat jullie nodig hebben om door Mij tot een leven van eeuwige vrede, liefde en gelukzaligheid toegelaten te worden. Dit nieuwe leven behoort jullie toe en, als jullie slechts gehoor zouden geven aan Mijn oproep, staat het daar door Gods liefde op jullie te wachten.

Ik, jullie geliefde Jezus, jullie Redder en Koning, tref nu voorbereidingen om Mij aan jullie voor te stellen, wanneer Ik kom om jullie allemaal terug op het rechte pad te brengen.

Mijn liefde is in ieder van jullie aanwezig. Kijk in jullie binnenste en vraag Mij om het vuur van liefde te ontsteken, dat jullie – net zoals zuurstof – nodig hebben om in dit Nieuw Paradijs te wonen. Het moet niet gevreesd worden. Jullie moeten Mij verwelkomen, want Ik Ben op komst om jullie de eeuwige gelukzaligheid te bezorgen. Ik roep jullie op om Mijn Tweede Komst met vreugde in jullie hart te aanvaarden.

Jullie Jezus

Boodschap: Jij zult het mikpunt van veel haat zijn

maandag 31 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gestuurd om de weg voor Mijn Tweede Komst te bereiden, zal zwaarder worden.

Boodschap: Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn

zondag 30 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden.

Boodschap: Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

zaterdag 29 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zeg opnieuw tegen jullie allen, lieve leerlingen van Mij, om niet bevreesd te zijn. 

Boodschap: Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

vrijdag 28 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen. 

Boodschap: God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden

donderdag 27 december 2012

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

dinsdag 25 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld begon in Mijn tijd op 22 december 2012.

Boodschap: H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid

maandag 24 december 2012

Mijn kind, de dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Boodschap: Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

zondag 23 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen.

Boodschap: Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen

zaterdag 22 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Boodschap: Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, van Mij houden, is eenvoudig. Jullie hoeven niet in de Heilige Schrift onderlegd te zijn. Al wat jullie moeten doen, is dit:

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie