Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Hij, zo nederig, zal komen in grote glorieuze pracht en Zijn grootse Barmhartigheid zal de aarde overspoelen

Ontvangen op dinsdag 11 december 2012

17.00 u

Mijn lieve kindertjes, Mijn Hart jubelt omdat het Rijk van Mijn Zoon zeer nabij is.

Ondanks al Zijn lijden, Zijn afwijzing door ondankbare mensen en de geloofsafval die de aarde bedekt, zal Hij de mensheid grote glorie brengen.

Hij zal op een grote wolk komen en Zijn majesteit zal elke ziel overweldigen, die in extase aan Zijn voeten zullen neervallen.

Hij, zo nederig, zal komen in grote glorieuze pracht en Zijn grootse Barmhartigheid zal de aarde overspoelen.

Kinderen, jullie moeten je voorbereiden, want jullie zullen veel kracht nodig hebben om voor Zijn aangezicht jullie over te geven.

Jullie zullen nederigheid moeten tonen en jullie zullen Hem moeten smeken om jullie ziel te verlossen zodat jullie het licht van de waarheid kunnen zien.

Zijn grootse Barmhartigheid zal door velen van jullie aangegrepen worden. Anderen echter, zullen Zijn aanwezigheid en het groot geschenk, dat Hij zal brengen, negeren.

Bid, bid, bid voor diegenen die het bestaan van het eeuwig leven weigeren te aanvaarden, want deze mensen hebben jullie hulp nodig. Het zal jullie grote vreugde bezorgen als jullie het in jullie hart kunnen opbrengen Mijn Zoon te vragen om deze zielen te redden.

Jullie, Mijn kinderen, zullen weldra het einde van jullie lijden beleven, want Mijn Zoon heeft in Zijn Barmhartigheid grote plannen voor elke persoon die vandaag de dag op aarde leeft.

Wees dankbaar voor de gave van het leven, die jullie gekregen hebben toen jullie geboren werden!

Wees dankbaar vanwege het geschenk van het eeuwig leven dat Mijn Zoon de wereld weldra zal aanbieden! Dit geschenk is bestemd voor elke zondaar. Het zal van jullie vrije wil afhangen of jullie het zullen aannemen of niet.

Kom tot Mij, kinderen, aangezien Ik jullie zal opnemen in het toevluchtsoord van Mijn Onbevlekt Hart en jullie zal voorbereiden zodat Ik jullie naar Mijn Zoon kan brengen, klaar voor Zijn Tweede Komst.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Jij zult het mikpunt van veel haat zijn

maandag 31 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gestuurd om de weg voor Mijn Tweede Komst te bereiden, zal zwaarder worden.

Boodschap: Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn

zondag 30 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden.

Boodschap: Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

zaterdag 29 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zeg opnieuw tegen jullie allen, lieve leerlingen van Mij, om niet bevreesd te zijn. 

Boodschap: Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

vrijdag 28 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen. 

Boodschap: God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden

donderdag 27 december 2012

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

dinsdag 25 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld begon in Mijn tijd op 22 december 2012.

Boodschap: H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid

maandag 24 december 2012

Mijn kind, de dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Boodschap: Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

zondag 23 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen.

Boodschap: Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen

zaterdag 22 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Boodschap: Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, van Mij houden, is eenvoudig. Jullie hoeven niet in de Heilige Schrift onderlegd te zijn. Al wat jullie moeten doen, is dit:

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie