Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Als de Moeder van de Verlossing zal Ik jullie en jullie familie helpen om Mijn Zoon toegewijd te zijn

Ontvangen op woensdag 5 december 2012

20.40 u

Mijn kind, zeg Mijn kinderen a.u.b. om Mij, hun geliefde Moeder, te aanroepen zodat Ik hen kan beschermen in deze tijd van verwarring en nood.

Mijn Onbevlekt Hart is het toevluchtsoord waartoe jullie je moeten wenden zodat jullie, door Mijn voorspraak, jullie geloof en jullie vertrouwen in Mijn Zoon kunnen vernieuwen.

Ik zal jullie te hulp komen en Mijn tranen zullen stromen, uit liefde en mededogen voor elk van jullie, en dan zullen jullie vrede vinden in jullie hart.

Door Mijn hulp, die jullie dagelijks moeten proberen op te zoeken, zal Mijn Zoon de nodige genaden schenken waardoor jullie Zijn grootse Barmhartigheid waardig worden.

Aarzel nooit om Mij te aanroepen aangezien Mij een bijzonder geschenk gegeven werd door Mijn Zoon.

Ik zal jullie helpen om jullie ziel voor te bereiden, zodat die Mijn Zoon welgevallig wordt.

Mijn hulp zal jullie sterker maken en jullie zullen een verbondenheid met Mijn Zoon voelen, die jullie zo vertroostend zullen vinden, dat jullie weer terug naar Mij zullen komen zodat Ik jullie kan behoeden.

Als de Moeder van de Verlossing zal Ik jullie en jullie familie helpen om Mijn Zoon, Jezus Christus, toegewijd te zijn.

Jullie moeten Mijn Zoon nooit vrezen, hoe jullie ook gezondigd hebben, want Hij hoopt en staat altijd te wachten tot jullie Hem aanroepen. Zijn barmhartigheid gaat jullie begrip te boven.

Mijn lieve kinderen, jullie mogen gebed nooit ingewikkeld maken. Al wat jullie moeten doen, is tegen Mijn Zoon praten en Mij te hulp roepen om jullie bij Hem te brengen.

Jullie hemelse Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Jij zult het mikpunt van veel haat zijn

maandag 31 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gestuurd om de weg voor Mijn Tweede Komst te bereiden, zal zwaarder worden.

Boodschap: Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn

zondag 30 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden.

Boodschap: Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

zaterdag 29 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zeg opnieuw tegen jullie allen, lieve leerlingen van Mij, om niet bevreesd te zijn. 

Boodschap: Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

vrijdag 28 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen. 

Boodschap: God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden

donderdag 27 december 2012

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

dinsdag 25 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld begon in Mijn tijd op 22 december 2012.

Boodschap: H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid

maandag 24 december 2012

Mijn kind, de dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Boodschap: Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

zondag 23 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen.

Boodschap: Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen

zaterdag 22 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Boodschap: Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, van Mij houden, is eenvoudig. Jullie hoeven niet in de Heilige Schrift onderlegd te zijn. Al wat jullie moeten doen, is dit:

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie