Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Al diegenen die abortus bevorderen en die er verantwoordelijk voor zijn dat het ingevoerd wordt, maken zich schuldig aan doodzonde

Ontvangen op dinsdag 18 december 2012

18.45 u

Mijn lief kind, de allerheiligste schepping van Mijn geliefde Vader, het leven van de baby’s in de moederschoot, wordt overal ter wereld miljoenen keren vernietigd.

De Boze heeft in alle delen van de wereld regeringen beïnvloed om ervoor te zorgen dat abortus niet alleen aanvaard wordt, maar dat het ook als een goede zaak beschouwd zal worden.

Hoeveel tranen worden nu vergoten in de Hemel? Alle engelen en heiligen buigen van verdriet hun hoofd.

Gods kinderen zullen in grote aantallen omgebracht worden als de tijd van de Grote Beproeving begint.

Oorlogen, hongersnoden, moorden en zelfmoorden zullen toenemen. Het is echter de zonde van abortus, die meer dan vrijwel alle andere zonden, de toorn van Mijn Vader over zich afroept.

Landen die abortus vergoelijken zullen enorm te lijden hebben door de hand van Mijn Vader. Hun landen zullen wenen bij het aanschouwen van hun straf. Al diegenen die verantwoordelijk zijn voor invoering van zo’n verachtelijke daad, zullen veel gebed nodig hebben.

Mijn kind, het is belangrijk dat iedereen elke vrijdag Mijn Heilige Rozenkrans bidt, tot en met de laatste week van januari 2013, om de verspreiding van abortus tegen te houden.

Elk kind dat in de moederschoot vermoord wordt, wordt een engel in het Koninkrijk van Mijn Vader. Zij bidden elke dag voor iedere moeder die bewust en zonder aarzeling ingreep om het leven van het kind in haar te beëindigen. Hun gebeden worden gebruikt om de ziel van hun moeders te redden.

Al diegenen die abortus bevorderen en die er verantwoordelijk voor zijn dat het ingevoerd wordt, maken zich schuldig aan doodzonde.

Bid, bid, bid voor deze zondaars aangezien zij de barmhartigheid van God broodnodig hebben.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Jij zult het mikpunt van veel haat zijn

maandag 31 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gestuurd om de weg voor Mijn Tweede Komst te bereiden, zal zwaarder worden.

Boodschap: Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn

zondag 30 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden.

Boodschap: Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

zaterdag 29 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zeg opnieuw tegen jullie allen, lieve leerlingen van Mij, om niet bevreesd te zijn. 

Boodschap: Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

vrijdag 28 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen. 

Boodschap: God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden

donderdag 27 december 2012

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

dinsdag 25 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld begon in Mijn tijd op 22 december 2012.

Boodschap: H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid

maandag 24 december 2012

Mijn kind, de dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Boodschap: Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

zondag 23 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen.

Boodschap: Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen

zaterdag 22 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Boodschap: Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, van Mij houden, is eenvoudig. Jullie hoeven niet in de Heilige Schrift onderlegd te zijn. Al wat jullie moeten doen, is dit:

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie