Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: De tijd van grote veranderingen, voor het welzijn van allen, is daar

Ontvangen op donderdag 20 december 2012

19.15 u

Mijn liefste dochter, Ik roep al Mijn kinderen op om de naam van Mijn enige Zoon, Jezus Christus, hoog te houden en Hem de eer te betonen die Hem onder de mensheid toegekend werd.

Mijn engelen in Mijn heilig Koninkrijk weerklinken en jubelen omwille van de barmhartigheid die aan iedereen door Mijn Zoon verleend zal worden.

Dit grootse goddelijke geschenk zal gebruikt worden om de duisternis, die de wereld overdekt, te overwinnen. Het zal door Mijn goddelijk ingrijpen zijn, dat Ik het merendeel van Mijn kinderen zal kunnen redden.

Deze Kerstmis, een tijd van grote vreugde aangezien jullie de geboorte vieren van de Redder die Ik de wereld schonk, is een keerpunt in de geschiedenis van het menselijk ras.

Als jullie Vader zegen Ik jullie allen en verleen Ik jullie, met een diep mededogen, dit grootse geschenk van barmhartigheid. Ik neem jullie op, heel Mijn schepping, zodat Ik jullie kan zuiveren van elke twijfel, elke zonde en elke godslastering tegen de wetten van Mijn Koninkrijk.

Deze grote loutering van de aarde zal wat tijd vergen, maar Ik zal deze tijden van vervolging verhaasten.

Jullie lijden, door toedoen van corrupte overheden die Mijn wetten niet aanvaarden, zal zwaar zijn maar zal niet al te lang duren.

Ik zal al Mijn vijanden tijd geven om hun ogen te openen voor de waarheid van het glorieus Paradijs, dat Ik klaar heb staan om aan de wereld te onthullen.

Verheug jullie! Prijs Mijn Zoon, want het is vanwege Hem dat Ik het Nieuw Paradijs aanbied, waar de heerschappij die Hem door Mij beloofd werd, zich zal ontplooien.

De tijd van grote veranderingen, voor het welzijn van allen, is daar. Mijn macht zal, voor de hele wereld waarneembaar, in al haar kracht en glorie getoond worden.

Ik Ben het begin. Ik Ben het einde. Mijn Nieuw Koninkrijk, het Nieuw Paradijs, zal definitief het oude vervangen. De aarde werd van haar luister beroofd door de zonde van Adam en Eva.

De volmaakte schepping van de mens werd vernield toen de zonde een einde maakte aan de gave van onsterfelijkheid. Weldra zal Ik alles dat bezoedeld werd door het bederf, veroorzaakt door Satan en zijn demonen, terugdraaien. Zij zullen niet langer meesters in de verleiding zijn.

Ik zal nu Mijn Zoon zenden om de troon, die voor Hem gecreƫerd werd, op te eisen.

De strijd om deze troon is heftig, maar Mijn macht heeft de overhand en elk mirakel zal aangewend worden om Mijn familie terug naar het goddelijk Heilig Hart van Mijn Zoon te brengen.

Jullie, Mijn kinderen, zijn verdwaald en hebben pijn. Ik zend nu Mijn Zoon om het proces aan te vatten om jullie naar jullie rechtmatige thuis te brengen.

Ik houd van jullie, liefste kinderen van Mij. Ik heb jullie nooit verlaten. Al zou het jullie vergeven worden dat te geloven.

Jullie worden nu geroepen. Geen mens zal van deze aankondiging vanuit de Hemel uitgesloten worden.

Bid, kinderen, dat iedereen de barmhartigheid van Mijn Zoon zal beantwoorden!

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Jij zult het mikpunt van veel haat zijn

maandag 31 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gestuurd om de weg voor Mijn Tweede Komst te bereiden, zal zwaarder worden.

Boodschap: Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn

zondag 30 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden.

Boodschap: Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

zaterdag 29 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zeg opnieuw tegen jullie allen, lieve leerlingen van Mij, om niet bevreesd te zijn. 

Boodschap: Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

vrijdag 28 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen. 

Boodschap: God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden

donderdag 27 december 2012

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

dinsdag 25 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld begon in Mijn tijd op 22 december 2012.

Boodschap: H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid

maandag 24 december 2012

Mijn kind, de dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Boodschap: Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

zondag 23 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen.

Boodschap: Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen

zaterdag 22 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Boodschap: Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, van Mij houden, is eenvoudig. Jullie hoeven niet in de Heilige Schrift onderlegd te zijn. Al wat jullie moeten doen, is dit:

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie