Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

Ontvangen op zaterdag 8 december 2012

11.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Vader de wereld voorbereidde op Mijn eerste komst, zo bereidt Hij ook nu Zijn kinderen voor op Mijn Tweede Komst.

Heel de Hemel jubelde toen Ik geboren werd, want zij wisten dat Ik gestuurd was om de mensheid te redden van de eeuwige verdoemenis. Nu verheugt de hiërarchie van al de engelen en al de heiligen zich omdat de voorbereidingen nu gaande zijn om de wereld klaar te maken om Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, opnieuw te verwelkomen.

Enkel Mijn Vader kent de data, maar Ik kan jullie vertellen dat het, niet al te lang nadat de Waarschuwing zich heeft afgespeeld, zal plaatsvinden.

Dit is de tijd waarop Mijn Vader geduldig gewacht heeft. Eindelijk kan Hij het Beest en zijn demonen, die - Zijn kinderen kwellend - op aarde rondwaren, in de afgrond werpen.

De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren als voorbereiding op Mijn Tweede Komst.

Dat is nodig omdat het ertoe zal leiden dat veel mensen, die dat anders niet gedaan zouden hebben, nu om de vergeving van hun zonden zullen vragen.

De aardbevingen, stormen, overstromingen en het weer dat abnormaal is voor het seizoen, zullen zich bundelen om de aarde van het gif te zuiveren.  Ook het land, de zee en de lucht zullen gezuiverd worden om helemaal klaar te zijn voor het Nieuw Paradijs, wanneer de Hemel en de aarde tot één geheel zullen samensmelten.

Alles is zorgvuldig georganiseerd, overeenkomstig de goddelijke plannen van Mijn Vader. Onder de mensen is zeer weinig bekend over de goddelijke wetten die in het Koninkrijk van Mijn Vader op aarde en in de Hemel heersen.

Er werd jullie veel geleerd, door de profeten en door Mijn onderrichtingen. Maar er is veel dat een mysterie blijft voor jullie. Wanneer na verloop van tijd de mysteries aan jullie geopenbaard worden, zullen jullie de reden van het menselijk lijden begrijpen.

Velen onder jullie, wijze godgeleerden, houden zich zo goed mogelijk aan de wetten die door Mij vastgelegd werden.

Weet dan dat de liefde die God voor Zijn kinderen heeft, elke theologische redenering te boven gaat.

Hetzelfde geldt voor de eenvoudige ziel die een oprechte liefde voelt voor Mij, hun geliefde Jezus, zonder te analyseren waarom.

Weet, door op Mij te vertrouwen en aan te nemen dat Mijn liefde barmhartig en lankmoedig is, dat Ik de beloften van Mijn Vader zal vervullen.

Zijn Goddelijke Wil zal eindelijk geschieden. Enkel Zijn Wil kan voor vrede onder Zijn kinderen zorgen. Dat zal de openbaring zijn waardoor heel Zijn schepping van Hem zal houden en Zijn liefde en geschenken, die Hij over Zijn kinderen wenst uit te storten, zal aanvaarden.

De wereld heeft maar een fractie van de wonderwerken, door Mijn Vader geschapen, ontwaard.

Zijn kinderen moeten de werkelijke glorie van het Koninkrijk, dat op hen staat te wachten, nog aanschouwen.

Na veel pijn en lijden, veroorzaakt door de haat die op aarde werd teweeggebracht door de gevallen engelen, aangevoerd door Satan, zal alles nu beslecht worden.

De laatste strijd zal ervoor zorgen dat de vernietiging van het kwaad eindelijk voleindigd wordt.

De Waarschuwing is een mirakel, door Mijn Vader toegestaan om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van Zijn kinderen Mijn Nieuw koninkrijk kunnen betreden.

Vanwege de geloofsafval en de leerstellige dwalingen, die in de afgelopen vier decennia verspreid werden door misleide gewijde dienaren, is dat de enige manier om de mensheid snel te verenigen.

De grootte van de wereldbevolking op dit moment houdt in dat miljarden gered kunnen worden door dit mirakel van de Verlichting van het Geweten.

Terwijl de tijd nu de Grote Beproeving ingaat, zal Ik, het Lam Gods, aan de wereld de ware betekenis van de inhoud van de Zegels – die Johannes gegeven werden – openbaren.

Het Boek der Waarheid is het woord van God, dat tot nu toe reeds aan de mensheid gegeven werd door Mijn Vaders Boek. Het herinnert Gods kinderen aan de waarheid, aangezien zovelen deze vergeten zijn.

Het zal tevens een aantal van de mysteries van de eindtijd, zoals deze aan Daniël gegeven werden, openbaren zodat jullie allemaal voorbereid zijn om het Nieuw Paradijs uit eigen vrije wil binnen te treden.

Wijs de waarheid - zoals deze jullie nu gegeven wordt - niet af, want dat zou vergelijkbaar zijn met een zieke die de behandeling voor de ziekte weigert. Zonder de waarheid zullen jullie slecht voorbereid zijn om Mijn Nieuw Paradijs te betreden.

Jullie Jezus

Boodschap: Jij zult het mikpunt van veel haat zijn

maandag 31 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gestuurd om de weg voor Mijn Tweede Komst te bereiden, zal zwaarder worden.

Boodschap: Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn

zondag 30 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden.

Boodschap: Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

zaterdag 29 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zeg opnieuw tegen jullie allen, lieve leerlingen van Mij, om niet bevreesd te zijn. 

Boodschap: Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

vrijdag 28 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen. 

Boodschap: God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden

donderdag 27 december 2012

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

dinsdag 25 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld begon in Mijn tijd op 22 december 2012.

Boodschap: H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid

maandag 24 december 2012

Mijn kind, de dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Boodschap: Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

zondag 23 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen.

Boodschap: Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen

zaterdag 22 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Boodschap: Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, van Mij houden, is eenvoudig. Jullie hoeven niet in de Heilige Schrift onderlegd te zijn. Al wat jullie moeten doen, is dit:

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie