Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De vlam van liefde dooft het vuur van de haat

Ontvangen op zondag 2 december 2012

13.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is pas wanneer jullie het doelwit zijn van haat dat jullie de macht, die de Boze over de mensheid heeft, werkelijk kunnen bevatten.

Haat wordt door Satan veroorzaakt, die het gebruikt om mensen te verleiden zich tegen hun medebroeders en –zusters te keren.

Haat kweekt haat wanneer de ene persoon een andere haat, en het wordt gewoonlijk door woede veroorzaakt.

Woede kan tot stand komen ten gevolge van een meningsverschil. Als dit niet onder controle gehouden wordt, kan dat zeer snel omslaan naar haat.

Wanneer iemand vanwege een meningsverschil een andere persoon, organisatie of natie aanvalt, kan dat op korte tijd een stroom van haat ontketenen.

Dat is de reden waarom Ik al diegenen, die merken dat ze het doelwit van een dergelijke woede zijn, dringend verzoek om te allen tijde waardig te blijven. Zelfs wanneer iemand jullie beledigt, van aangezicht tot aangezicht of achter jullie rug, moeten jullie oppassen dat jullie je niet met hen inlaten. Wanneer jullie dat wel doen, zullen jullie in de verleiding komen om te zondigen.

Satan zet mensen aan om kwaad te worden. Vervolgens maakt hij van deze boosheid gebruik om bij de volgende persoon boosheid teweeg te brengen, en dat gaat zo door tot beide kanten doordrongen zijn van haat.

Hij, de Boze, wakkert haat aan zodat hij verdeeldheid kan zaaien.

Verdeeldheid is het tegenovergestelde van eenheid. Eenheid is een door God gegeven genade. Wanneer mensen eendrachtig verenigd zijn en elkaar respecteren, is liefde aanwezig. Liefde is God, dus God heeft deze eenheid bezield.

Satan maakt gebruik van haat om ervoor te zorgen dat naties zich splitsen, dat huwelijken stuklopen, dat moorden plaatsvinden en dat wrede criminaliteit gedijt. Zodra Satan overwonnen is, zal de haat definitief verdreven zijn en zal die niet meer bestaan in de wereld.

Liefde kan haat verminderen. Wanneer iemand boos op jullie is, moeten jullie proberen om met liefde te reageren. Het is misschien zeer moeilijk voor jullie om dat te doen, maar met Mijn hulp zullen jullie merken dat de haat snel afgezwakt zal zijn.

De vlam van liefde dooft het vuur van de haat. Het heft deze op. Liefde is God, en aangezien God veel macht heeft over het Beest, is dat de oplossing om het Beest uit jullie leven te verdrijven.

Het vergt veel moed om, als slachtoffers, haat te weerstaan. Als jullie handelen zoals Ik van jullie vraag en jullie Mij aanroepen om jullie de moed te schenken, dan kunnen jullie de haat verslaan.

Jullie Jezus

Boodschap: Jij zult het mikpunt van veel haat zijn

maandag 31 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gestuurd om de weg voor Mijn Tweede Komst te bereiden, zal zwaarder worden.

Boodschap: Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn

zondag 30 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden.

Boodschap: Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

zaterdag 29 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zeg opnieuw tegen jullie allen, lieve leerlingen van Mij, om niet bevreesd te zijn. 

Boodschap: Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

vrijdag 28 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen. 

Boodschap: God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden

donderdag 27 december 2012

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

dinsdag 25 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld begon in Mijn tijd op 22 december 2012.

Boodschap: H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid

maandag 24 december 2012

Mijn kind, de dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Boodschap: Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

zondag 23 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen.

Boodschap: Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen

zaterdag 22 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Boodschap: Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, van Mij houden, is eenvoudig. Jullie hoeven niet in de Heilige Schrift onderlegd te zijn. Al wat jullie moeten doen, is dit:

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie