Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Valse Profeet heeft reeds gepland hoe hij de ambten binnen de Katholieke Kerk zal overnemen

Ontvangen op vrijdag 7 december 2012

18.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien door de Valse Profeet het moment om zich bekend te maken dichterbij komt, werden door hem en zijn trawanten voorbereidingen getroffen om deze boodschappen te hekelen.

Veel valse profeten infiltreren Mijn volgelingen van alle kanten. Dat zal niet enkel verwarring veroorzaken, maar zij zullen Gods kinderen ook van Mij afkeren.

Terwijl jij door klieken binnen Mijn Kerk afgekeurd blijft worden, zullen zij Mij tarten door te verklaren dat, in plaats daarvan, andere zelfuitgeroepen profeten de mensheid de waarheid brengen.

Eén van Mijn gewijde dienaren heeft Mij verraden, zoals Judas voor hem. Hij zal als een doorn in je zijde zijn.

Daar de kruisiging van Mijn Kerk haar laatste dagen ingaat, zal alles wat tijdens Mijn passie gebeurde, zich nu op aarde herhalen.

Eerst zal Mijn heilig woord verworpen worden.

Vervolgens zal Mijn laatste profeet verraden worden in de Tegenwoordigheid van Mijn Heilige Eucharistie. Jij, Mijn dochter, zult tot bedriegster uitgeroepen worden door één van de valse profeten, die dat in een katholieke kerk zal doen, voor Mijn Tabernakel.

Hun godslasterlijke woorden zullen toegejuicht worden door die vijanden van God, die in heilige gewaden gekleed gaan.

Tijdens deze periode zullen veel valse profeten zich bekend maken zodat hun stem de Mijne overstemt. Eén van hen zal dan proberen jou te vernietigen.

De hand van Mijn Vader zal neerkomen op diegenen die Zijn profeten, gestuurd om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, schade toebrengen.

Jammer genoeg zullen veel arme zielen misleid worden. Het probleem is niet dat zij jou zullen afwijzen, Mijn dochter, maar dat zij zullen verhinderen dat zielen gered worden.

Ik roep diegenen onder jullie, die van Mij houden, op om zorgvuldig te luisteren naar de woorden van de valse profeten. Houd in de gaten hoe zij door priesters niet in twijfel getrokken zullen worden, hoe zij door hen gepromoot zullen worden en hoe hun zal toegestaan worden om vanaf de kansels in het Huis van Mijn Vader leugens te prediken.

Deze gebeurtenissen zullen wijdverspreid zijn en zij zullen, zoals voorzegd, de weg effenen voor de Valse Profeet, die weldra zal komen om zijn troon op te eisen.

Daarna zal de gruwel, die de Katholieke Kerk opgelegd zal worden, door het werk van de Antichrist erger worden.

Deze man, door Satan geleid, zal gezien worden als hij bevriend raakt met Israël. Het zal dan lijken dat hij het verdedigt met de steun van Babylon dat de Europese Unie is.

Alle oorlogen, doelbewust in het Midden-Oosten opgezet, zullen zich naar Europa uitbreiden.

De Antichrist zal het atheïsme verspreiden onder het mom van de nieuwe-wereldreligie, die onder de leiding van de Valse Profeet zal staan.

Mijn dochter, de geheimen die Ik aan jou geopenbaard heb, over de identiteit van de Valse Profeet en andere zaken, mogen nog niet onthuld worden. Weet echter dit:

De Valse Profeet, die zal belijden een man van God te zijn, heeft reeds gepland hoe hij de ambten binnen de Katholieke Kerk zal overnemen.

Hij en de Antichrist gaan reeds in overleg te werk om verwoesting over de wereld te brengen, die zal volgen nadat de gruwel in de Katholieke Kerk ten uitvoer gebracht werd.

Mijn volgelingen, jullie mogen niet luisteren naar diegenen die proberen jullie gebeden te stoppen. Jullie moeten je afvragen: welke man van God zou het opzeggen van gebeden, het bidden van het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid of het bidden van de Heilige Rozenkrans verhinderen? Het antwoord is dat eender welke mens die probeert te beletten dat jullie bidden, zelfs al kleedt hij zich in de gewaden van een gewijde dienaar, niet vertrouwd mag worden.

Dit zijn gevaarlijke tijden voor Mijn ware profeten, die altijd afgewezen zullen worden. Dit is hoe jullie zullen weten wie zij zijn:

Net zoals Ik afgewezen, gekweld, gegeseld en gekleineerd werd door de priesters uit Mijn tijd, zo zullen ook Mijn profeten lijden.

Wijs de ware profeten nooit af! Luister naar de gebeden die zij, als een geschenk van de Hemel, aan de mensheid zullen brengen! Als zij jullie geen gebeden brengen, dan werden zij niet door Mij gestuurd.

Als zij door priesters, bisschoppen en andere gewijde dienaren met open armen openlijk in hun kerken ontvangen worden, werden zij niet door Mij gestuurd.

Ken Mij! Ken Mijn profeten! Zij zullen hetzelfde lijden ondergaan dat Ik doorstond. Zij zullen afgewezen worden door diegenen in Mijn Kerk, Mijn volgelingen en anderen, die beweren in Mijn naam te spreken.

Hun lot zal niet gemakkelijk zijn. Het is echter door hun publieke afwijzing en de wrede laster die over hen verspreid wordt, die zij zullen moeten doorstaan, dat jullie Mij zullen herkennen.

Ga nu en laat jullie hart niet door leugenaars misleid worden!

Jullie Jezus

Boodschap: Jij zult het mikpunt van veel haat zijn

maandag 31 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gestuurd om de weg voor Mijn Tweede Komst te bereiden, zal zwaarder worden.

Boodschap: Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn

zondag 30 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden.

Boodschap: Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

zaterdag 29 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zeg opnieuw tegen jullie allen, lieve leerlingen van Mij, om niet bevreesd te zijn. 

Boodschap: Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

vrijdag 28 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen. 

Boodschap: God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden

donderdag 27 december 2012

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

dinsdag 25 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld begon in Mijn tijd op 22 december 2012.

Boodschap: H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid

maandag 24 december 2012

Mijn kind, de dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Boodschap: Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

zondag 23 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen.

Boodschap: Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen

zaterdag 22 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Boodschap: Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, van Mij houden, is eenvoudig. Jullie hoeven niet in de Heilige Schrift onderlegd te zijn. Al wat jullie moeten doen, is dit:

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie