Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zij zullen Gods kinderen onder de heerschappij van de kleine hoorn brengen, die met hoogdravend vertoon op de Stoel van Petrus zal zitten.

Ontvangen op maandag 18 februari 2013

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de veranderingen binnen de Kerk op aarde toenemen, zullen dus ook de stemmen van de valse profeten zich in koor verheffen om de gruwel in Mijn Kerk bij te treden. Terwijl Ik aan jou, de ware eindtijdprofeet, de waarheid openbaar – waarvan het meeste reeds gekend is – zullen er leugens verspreid worden om al diegenen, die Mij volgen, in verwarring te brengen.

Bij elke instructie die Ik je voor de wereld geef, zal door de mond van de valse profeten precies het tegenovergestelde verklaard worden. Zij zullen woorden van vertroosting verkondigen aan Mijn volgelingen, die de waarheid te lastig om dragen zullen vinden. Door middel van hun verdorven leugens zullen zij Gods kinderen onder de heerschappij van de kleine hoorn brengen, die met hoogdravend vertoon op de Stoel van Petrus zal zitten.

 Toen Ik jullie sprak over de grote verdeeldheid in Mijn Kerk, vertelde Ik jullie niet hoe dat zou gebeuren. Luister dus nu naar Mij! Net zoals de priesters tijdens Mijn tijd op aarde Mijn heilig Woord verwierpen, zo zullen ook de priesters Mij vlak voor Mijn Tweede Komst afwijzen. Zij zullen niet enkel Mijn Woord verwerpen – dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt – maar zij zullen ook de veranderingen accepteren die hun opgedragen zullen worden. Hun heilige gaven zullen krachteloos gemaakt worden zodra zij de godslasteringen en de nieuwe regels, die hun voorgehouden worden, aanvaarden.

Ook Mijn getrouwe volgelingen zullen verdeeld zijn in hun trouw aan Mijn Kerk op aarde. Al wat jullie moeten doen, is handelen volgens Mijn onderrichtingen, die jullie in het Boek van Mijn Vader aangereikt worden. Het is niet nodig ergens heen te gaan want Ik Ben onder jullie aanwezig.

Jullie kennen de waarheid. Als Christenen werden jullie daarmee gevoed. Wanneer jullie dus zien dat Gods Geboden en Mijn Leer herschreven worden en dat Mijn heilige sacramenten gewijzigd worden, moeten jullie je afwenden. Laat jullie door leugens geen angst aanjagen, wees eerder bang voor diegenen die deze nieuwe boosaardige handelingen en wetten, waarvan beweerd wordt dat ze van Mij komen, accepteren en die de waarheid niet kunnen vatten.

Jullie Jezus

Boodschap: Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen, die bijna daar zijn, brengen een verschrikkelijke duisternis en wanhoop met zich mee, zoals jullie in jullie leven nog nooit gezien hebben.

Boodschap: Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om zich in deze tijd over al Gods kinderen uit te strekken, in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld op te heffen.

Boodschap: Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

woensdag 27 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen.

Boodschap: Een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden

dinsdag 26 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden.

Boodschap: Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

maandag 25 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen.

Boodschap: De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

zondag 24 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen.

Boodschap: Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee

zaterdag 23 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik schenk de wereld het Boek der Waarheid, voor elke ziel in elke natie. Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet dit:

Boodschap: Jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn

vrijdag 22 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn. Zelfs diegenen die als Joden en Christenen geboren zijn, hebben nu zoals voorzegd hun toevlucht genomen tot verschillende soorten van afgoderij.

Boodschap: Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

woensdag 20 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel het oneerlijk kan lijken dat Gods kinderen moeten lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, weet dit. 

Boodschap: Ze zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is

dinsdag 19 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, breng Mijn leerlingen er a.u.b. van op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie