Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn

Ontvangen op vrijdag 22 februari 2013

23.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn. Zelfs diegenen die als Joden en Christenen geboren zijn, hebben nu zoals voorzegd hun toevlucht genomen tot verschillende soorten van afgoderij.

Hoe beledigt het Mij het ontzag te aanschouwen dat Gods kinderen in hun hart dragen voor zelfvoldoening en voor een geloof in valse goden, die enkel in hun gedachten bestaan.

De golf van new age-spiritualiteit en een passie voor alle dingen die verband houden met het tot rust komen van de geest, komen op één ding neer. Deze mensen verkeren in duisternis omdat zij weigeren Mij, Jezus Christus, te erkennen. Door het Licht van God opzettelijk te onderdrukken, stellen zij zich open voor de duisternis van de geest van het kwaad. Satan en zijn demonen azen op dergelijke zielen en brengen een vreselijke, grimmige leegte in hen teweeg waardoor zij, ongeacht welke spirituele new age-remedies zij ook opzoeken, nooit verkwikking zullen vinden, want dit is niet de natuurlijke leefomgeving waarin zij geboren werden.

Het heidendom, dat momenteel de mensheid in zijn greep heeft, is op zijn hoogste punt sinds de tijd voordat Ik, Jezus Christus, op aarde geboren werd. Hoewel de wereld de waarheid over het bestaan van God geschonken werd, en hoewel Ik hen door Mijn kruisdood behoedde voor de verdoemenis, keren zij zich toch nog af.

Zelfobsessie, ophemeling en een liefde voor wereldse uitspattingen zijn de gesel van de mensheid en dit komt voort uit een wanhopig gevoel van onbehagen, onrust en dorheid. De afgoderij – een liefde voor beroemde mensen, valse goden en het tentoonspreiden van heidense objecten – brengt een wolk van duisternis over al diegenen die gepassioneerd zijn door dergelijke bezigheden. Christenen hebben door toedoen van dergelijke mensen onder spot te lijden, maar door hun lijden en gebeden kunnen zij helpen om hun medemensen te behoeden voor het vuur van de hel.

 Wanneer jullie met deze bedrieglijke afgoden flirten, spelen jullie met de demonen uit de hel die gestuurd zijn om jullie voor eeuwig in de afgrond te sleuren. Geloof nooit dat dergelijke heidense praktijken onschadelijk zijn, want ze zijn dat niet! Wanneer jullie je tijd en geestvermogen aan zo’n verstrooiingen verkwisten, sluiten jullie jezelf af voor God en het eeuwig leven.

Word wakker voor de waarheid! Ik Ben de waarheid. Er is geen enkele andere weg naar de eeuwige gelukzaligheid dan door Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon. Ik kom nu om de waarheid te openbaren zodat Ik jullie opnieuw kan redden en jullie het eeuwig leven kan bezorgen door jullie te helpen jullie ziel te bewaren.

Jullie Jezus

Boodschap: Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen, die bijna daar zijn, brengen een verschrikkelijke duisternis en wanhoop met zich mee, zoals jullie in jullie leven nog nooit gezien hebben.

Boodschap: Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om zich in deze tijd over al Gods kinderen uit te strekken, in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld op te heffen.

Boodschap: Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

woensdag 27 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen.

Boodschap: Een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden

dinsdag 26 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden.

Boodschap: Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

maandag 25 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen.

Boodschap: De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

zondag 24 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen.

Boodschap: Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee

zaterdag 23 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik schenk de wereld het Boek der Waarheid, voor elke ziel in elke natie. Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet dit:

Boodschap: Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

woensdag 20 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel het oneerlijk kan lijken dat Gods kinderen moeten lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, weet dit. 

Boodschap: Ze zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is

dinsdag 19 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, breng Mijn leerlingen er a.u.b. van op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.

Boodschap: Zij zullen Gods kinderen onder de heerschappij van de kleine hoorn brengen, die met hoogdravend vertoon op de Stoel van Petrus zal zitten.

maandag 18 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de veranderingen binnen de Kerk op aarde toenemen, zullen dus ook de stemmen van de valse profeten zich in koor verheffen om de gruwel in Mijn Kerk bij te treden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie