Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ze zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is

Ontvangen op dinsdag 19 februari 2013

14.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, breng Mijn leerlingen er a.u.b. van op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.

Zij hoeven zich niet ongerust te maken want hoewel de doornenkroon neergekomen is op Mijn Plaatsbekleder – die door Mij, Jezus Christus, aangesteld werd om over Mijn Katholieke en Apostolische Kerk te regeren – en hij brutaal verdreven werd, kom Ik nu om jullie eindelijk vrede te brengen.

 Het volgende jaar zal voor jullie, Mijn geliefde leerlingen, en voor Mijn laatste ware Paus erg wreed en pijnlijk worden. Hij, tegen wie kwaadwillig en bewust samengespannen wordt, werd net zo behandeld als Ik, Jezus Christus, geslagen en gegeseld werd. Zij zullen nu proberen hem te doden, net zoals ze Mij gedood hebben. Zij zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is.

Ik, jullie geliefde Redder, zal jullie allemaal redden uit de verdorvenheid, wat door velen zal gezien worden als van Mij komend, door de hand van Mijn bevel.

Ik onderricht Mijn Kerk zoals voorheen, maar nu enkel door de kracht van de Heilige Geest. De sleutels van Rome bevinden zich nu onder het bevel van Mijn geliefde Vader. Ik, Jezus Christus, sta klaar om bij Mijn Tweede Komst opnieuw neer te dalen en Ik wil kenbaar maken dat jullie, Mijn leerlingen, zullen lijden, net zoals Mijn eigen leerlingen tijdens Mijn tijd op aarde geleden hebben. Jullie, Mijn geliefden, zijn bij Mij, in Mijn Heilig Hart ingesloten, zodat jullie in smart jullie met Mij kunnen verenigen. Ik laat tranen om Mijn onschuldige, geliefde laatste Paus op aarde, Benedictus XVI, door Mij uitgekozen om Mijn Kerk tijdens de laatste dagen te leiden.

Het zal enorm veel moed vergen van die bereidwillige slachtoffers, die Mijn heilig Woord zullen blijven verkondigen, aangezien zij van vreselijke twijfel vervuld zullen zijn. In hun hart weten zij dat Ik nu tot hen spreek, en toch zullen zij overvallen worden door twijfels die veroorzaakt zullen worden door diegenen die zullen weigeren Mijn boodschappen aan de mensheid te aanvaarden en die Mij nochtans zelfs toegewijd zijn.

Ik laat jullie nu dit bijzondere korte kruistochtgebed na. Het is een wondergebed om al diegenen die dit bidden in staat te stellen Mijn aanwezigheid in hun ziel te voelen. Het zal hen ook helpen de waarheid in te zien, die Ik hun beloofde en die gedurende de eindtijd hen steeds geschonken zal worden.

Kruistochtgebed (101) ‘Wondergebed om de aanwezigheid van Jezus te voelen’

O lieve Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en zal zijn,
help ons allen,
die de aanwezigheid van Uw geliefde Zoon
in de Kerk van vandaag kunnen herkennen,
om zeer sterk te worden.
 
Help mij mijn angst, mijn eenzaamheid en de afwijzing,
waaronder ik door mijn geliefden lijd, te overwinnen
terwijl ik Uw Zoon, Jezus Christus, mijn Redder, navolg.
 
Behoed mijn geliefden er a.u.b. voor in de val te trappen
om te geloven in leugens die door Satan bedacht werden
om al Gods kinderen uit te roeien, te verdelen
en chaos onder hen te veroorzaken.
 
Help a.u.b. opdat al diegenen, die de gruwel in Uw Kerk volgen,
behoed worden voor het eeuwig vuur van de hel. Amen.

Mijn geliefde volgelingen, jullie kennen Mij intussen. Wat jullie nu zullen zien, binnen het omhulsel dat eens Mijn Kerk op aarde was, zal jullie misselijk maken. Jullie zullen wenen en wenen, tot jullie niets meer voelen. En wanneer jullie dan tot Mij roepen en zeggen:

‘Jezus, behoed mij voor de leugens van Satan, opdat ik de waarheid van Uw Restkerk kan onderscheiden’, zal Ik jullie hiermee geruststellen. Ik zal jullie vervullen met de Heilige Geest. Ik zal jullie vervullen met tranen van verdriet en vervolgens zal Ik deze tranen vervangen door Mijn sterkte. Jullie zullen je er dan niet meer om bekommeren want Ik zal de leiding overnemen en jullie tot gids zijn bij elke stap op de weg.

Jullie zullen bezield worden wanneer er met jullie gespot wordt. Jullie zullen vervuld zijn van Mijn Geest van Liefde wanneer zij jullie uitlachen omdat jullie in Mijn heilige Leer geloven. Jullie zullen alle angst kwijtraken en dat zal door zo’n krachtig gevoel van Mijn liefde voor jullie vervangen worden, dat jullie pas dan totale verlichting en vrede zullen voelen.

Jullie Jezus

Boodschap: Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen, die bijna daar zijn, brengen een verschrikkelijke duisternis en wanhoop met zich mee, zoals jullie in jullie leven nog nooit gezien hebben.

Boodschap: Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om zich in deze tijd over al Gods kinderen uit te strekken, in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld op te heffen.

Boodschap: Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

woensdag 27 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen.

Boodschap: Een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden

dinsdag 26 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden.

Boodschap: Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

maandag 25 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen.

Boodschap: De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

zondag 24 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen.

Boodschap: Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee

zaterdag 23 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik schenk de wereld het Boek der Waarheid, voor elke ziel in elke natie. Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet dit:

Boodschap: Jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn

vrijdag 22 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn. Zelfs diegenen die als Joden en Christenen geboren zijn, hebben nu zoals voorzegd hun toevlucht genomen tot verschillende soorten van afgoderij.

Boodschap: Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

woensdag 20 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel het oneerlijk kan lijken dat Gods kinderen moeten lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, weet dit. 

Boodschap: Zij zullen Gods kinderen onder de heerschappij van de kleine hoorn brengen, die met hoogdravend vertoon op de Stoel van Petrus zal zitten.

maandag 18 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de veranderingen binnen de Kerk op aarde toenemen, zullen dus ook de stemmen van de valse profeten zich in koor verheffen om de gruwel in Mijn Kerk bij te treden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie