Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee

Ontvangen op zaterdag 23 februari 2013

11.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik schenk de wereld het Boek der Waarheid, voor elke ziel in elke natie. Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet dit:

Ik geef jou, Mijn dochter, als enige de bevoegdheid om te beslissen hoe het vertaald, verdeeld en gepubliceerd moet worden om dit werk te beschermen. Alles aangaande de publicatie van deze boodschappen kan enkel gebeuren met jouw persoonlijke goedkeuring. Dat is Mijn verlangen en ieder die niet gehoorzaamt aan Mijn instructies aan jou, en Mijn boodschappen publiceert uit winstbejag, heeft niet Mijn zegen.

Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen en hoe het Boek der Waarheid gepubliceerd wordt, brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Donaties zijn niet nodig aangezien de opbrengst van de boeken gebruikt moet worden om de productie van andere boeken en de kosten om deze in alle talen te publiceren, te financieren.

Jij, Mijn dochter, zult voortdurend aangevallen worden omdat jij Mij in deze zaak gehoorzaamt. Jij zult ervan beschuldigd worden dat je profijt probeert te trekken uit dit werk, maar jij zult weten dat dit niet waar en niet mogelijk is.

Diegenen die jou op dit vlak het meest zullen aanvallen, zullen diegenen zijn die van Mijn werk willen profiteren of er op de een of andere manier munt uit willen slaan en zij zullen boos worden wanneer jij hen niet zal toestaan dit werk te beheren.

Daarom verklaar Ik dat aan niemand de bevoegdheid gegeven werd om Mijn heilig Woord in boekvorm te verspreiden – enkel aan jou, Mijn dochter. Jij mag echter, onder Mijn leiding, toelating geven aan diegenen die vragen om jou door middel van websites en afgedrukte documenten te helpen. Maar zij mogen dat enkel doen als zij de toelating vragen om dat te doen en deze van jou krijgen.

Mijn Woord is heilig en alle respect moet betoond worden voor Mijn verlangens en instructies aan de mensheid. Jullie, Mijn volgelingen, moeten handelen zoals Mijn profeet Maria dat van jullie vraagt en jullie moeten haar wensen inzake de publicatie van Mijn boodschappen respecteren. Val haar aan vanwege dit werk, en jullie beledigen Mij, jullie Jezus!

Van jullie, Mijn volgelingen, zal verlangd worden te allen tijde Mijn Heilige Wil te doen, ongeacht de situatie. Ik leid Mijn dochter, Maria. Zij werd als de eindtijdprofeet gekozen. Ik spreek door haar. Haar stem wordt de Mijne. Haar verdriet en pijn zijn de Mijne. Haar liefde voor anderen is Mijn liefde. Haar hand wordt door de Mijne geleid. Haar inzicht in de manier waarop Ik wil dat Mijn Woord gehoord wordt, komt van Mij.

Mijn dochter heeft met reden deze geschenken van de Hemel gekregen. Luister naar wat zij jullie vertelt want jullie kunnen er zeker van zijn dat het van Mij gekomen zal zijn!

Jullie Jezus

 

Nota: Naar aanleiding van deze boodschap heb ik aan de zienster de toestemming gevraagd en ook gekregen voor de website www.dewaarschuwing.be , de omzendbrieven en de boekdelen.


Nota van Maria van de Goddelijke Barmhartigheid: Aangaande deze boodschap wordt de toelating verleend aan allen, die de boodschappen of de kruistochtgebeden van de website wensen uit te printen of via email te versturen, om deze gratis in elke taal te verspreiden. Zolang er geen geld aan verdiend wordt om de boodschappen bij de mensen te krijgen, mogen de kosten gedekt worden.
 

Boodschap: Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen, die bijna daar zijn, brengen een verschrikkelijke duisternis en wanhoop met zich mee, zoals jullie in jullie leven nog nooit gezien hebben.

Boodschap: Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om zich in deze tijd over al Gods kinderen uit te strekken, in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld op te heffen.

Boodschap: Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

woensdag 27 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen.

Boodschap: Een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden

dinsdag 26 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden.

Boodschap: Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

maandag 25 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen.

Boodschap: De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

zondag 24 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen.

Boodschap: Jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn

vrijdag 22 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn. Zelfs diegenen die als Joden en Christenen geboren zijn, hebben nu zoals voorzegd hun toevlucht genomen tot verschillende soorten van afgoderij.

Boodschap: Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

woensdag 20 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel het oneerlijk kan lijken dat Gods kinderen moeten lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, weet dit. 

Boodschap: Ze zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is

dinsdag 19 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, breng Mijn leerlingen er a.u.b. van op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.

Boodschap: Zij zullen Gods kinderen onder de heerschappij van de kleine hoorn brengen, die met hoogdravend vertoon op de Stoel van Petrus zal zitten.

maandag 18 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de veranderingen binnen de Kerk op aarde toenemen, zullen dus ook de stemmen van de valse profeten zich in koor verheffen om de gruwel in Mijn Kerk bij te treden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie