Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Vergeet nooit dat jij de schrijfster bent! Ik ben de auteur.

Ontvangen op zaterdag 9 februari 2013

15.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn boodschappen zich snel verspreiden, ben jij op dit moment het slachtoffer van een woeste aanval door Satan en zijn leger van demonen. Zij dansen overal om je heen om je af te leiden, te kwetsen en te kwellen – allemaal met één doel: dit werk stop te zetten.

Ik zeg dit om je ervoor te waarschuwen dat, hoe meer Mijn heilig Woord gehoord wordt en hoe hongeriger de mens wordt om van Mijn genaden gebruik te maken, hoe meer ellende er over jou gebracht zal worden, die jij zult moeten dragen. Iedereen die betrokken is bij deze missie, zal nu de gevolgen van dergelijke aanvallen gewaarworden. Dit is hoe jullie zullen weten dat deze van de Boze komen:

Jullie zullen gekweld worden door de bekoring om de tijd, die jullie Mij door jullie gebeden schenken, in te korten. Wanneer jullie proberen de taken te voltooien, die van jullie verlangd worden, om Mijn Heilige Wil te volbrengen, zullen jullie elke seconde onderbroken worden.

Door bij elke gelegenheid getergd te worden door anderen, die de publicatie van Mijn boeken trachten te belemmeren, zullen jullie gefrustreerd raken en niet in staat zijn werk te maken van de volgende stap. Vervolgens zullen jullie, als een stomp in de maag – een echt teken van een satanische aanval – in de steek gelaten worden door diegenen die in dit werk belangrijke schakels vormen. En net als jullie denken dat deze missie onmogelijk is, zal Ik een deur openen, daarna nog één en Ik zal doorgaan met het opheffen van alle barrières tot aan al Mijn wensen voldaan werd.

Dit is een keerpunt in Mijn goddelijk reddingsplan. Vanaf nu zal Mijn Woord luider gaan klinken waardoor maar weinigen het kunnen negeren. Daarop zullen alle naties, in alle talen, de waarheid smaken. Sommigen zullen het Woord van God verslinden. Anderen zullen het uitspuwen en dan zullen er diegenen zijn, die zich erin verslikken – zo hard is hun hart geworden.

Telkens jij het gevoel hebt dat het onmogelijk geworden is om deze missie te volbrengen, weet dan dat het niet door jouw hand is dat Mijn Woord zich in alle naties laat horen. Het is door Mijn hand, Mijn stem en Mijn macht – door middel van de Heilige Geest - dat deze missie geleid wordt.

Vergeet nooit dat jij de schrijfster bent! Ik Ben de auteur. Mijn kracht stroomt door jou. Mijn lijden geselt jouw geest en lichaam. Wanneer jij pijn gewaarwordt, is dat Mijn pijn die je voelt. Wanneer jij gekweld wordt door obstakels, die door Satan op jouw weg geplaatst worden, ben Ik het, Jezus Christus, die hij treitert. Jij bent gewoon het middel. Vergeet dat nooit en wees blij dat jij gezegend werd met zo’n geschenk.

Jij zou inmiddels zeker in staat moeten zijn om die problemen aan Mij te overhandigen en dan te blijven doen wat van jou verlangd wordt, Mijn dochter. Het is Mijn plan om elke ziel, die vandaag de dag in de wereld leeft, te behouden en Satan zal een vreselijke strijd voeren om Mij tegen te houden. Iedereen die met Mij samenwerkt, zal een doelwit zijn en enkel jullie liefde voor Mij en jullie vertrouwen op Mij zullen jullie in deze woelige tijd staande houden.

Jullie Jezus

Boodschap: Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen, die bijna daar zijn, brengen een verschrikkelijke duisternis en wanhoop met zich mee, zoals jullie in jullie leven nog nooit gezien hebben.

Boodschap: Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om zich in deze tijd over al Gods kinderen uit te strekken, in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld op te heffen.

Boodschap: Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

woensdag 27 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen.

Boodschap: Een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden

dinsdag 26 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden.

Boodschap: Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

maandag 25 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen.

Boodschap: De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

zondag 24 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen.

Boodschap: Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee

zaterdag 23 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik schenk de wereld het Boek der Waarheid, voor elke ziel in elke natie. Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet dit:

Boodschap: Jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn

vrijdag 22 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn. Zelfs diegenen die als Joden en Christenen geboren zijn, hebben nu zoals voorzegd hun toevlucht genomen tot verschillende soorten van afgoderij.

Boodschap: Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

woensdag 20 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel het oneerlijk kan lijken dat Gods kinderen moeten lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, weet dit. 

Boodschap: Ze zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is

dinsdag 19 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, breng Mijn leerlingen er a.u.b. van op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie