Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Velen geloven dat de hel louter een plaats uit de folklore is

Ontvangen op maandag 11 februari 2013

2.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn hartenwens om die mensen, die vreselijke zonden begaan, te behoeden voor de marteling van de hel.

Voor elke bedreven doodzonde zal de pijn van het vuur de ziel verscheuren alsof zij van vlees was. De kreten van pijn en ontzetting van dergelijke zielen, wanneer zij in de diepten van de hel getrokken worden, breken Mijn Heilig Hart.

Mijn Hart is doorstoken en de verschrikkelijke pijn die Ik voel, is er door die arme zielen. Veel mensen die op dit moment op aarde leven, verkeren in groot gevaar. Dat komt doordat zovelen geloven dat de doodzonde slechts een onbeduidende fout is en deze bijgevolg rechtvaardigen. En vervolgens gaan zij voort op een weg van zelfvernietiging. Tenzij zij kunnen inzien welke grote fouten zij maken, zullen zij de verdoemenis ondergaan, waar zij voor eeuwig met een helse pijn zullen branden.

Zo weinig mensen geloven in het bestaan van de hel. Velen geloven dat de hel louter een plaats uit de folklore is. Zovelen geloven niet dat God zou toestaan dat een dergelijke plaats bestaat en dat alle zonden, hoe zwaar ook, vergeven worden. Ik wijt dit aan de fouten die gemaakt werden door die gewijde dienaren die, in de afgelopen decennia, bezweken zijn onder de druk van een seculiere wereld. Deze misleiding heeft tot het verlies van miljarden en miljarden zielen geleid. En terwijl het voor die zielen te laat is, is er voor diegenen die met de smet van doodzonde getekend zijn, nog tijd om gered te worden.

Jullie moeten bidden dat deze mensen beschermd kunnen worden tegen de snode bekoorlijkheid van Satan, die zich verheugt over het vooruitzicht van hun lot. Mijn Licht kan en zal enkel over hen uitgestort worden, wanneer zij hun ogen openen voor de waarheid van de zonde.

Hoewel zij Mij kwellen door hun goddeloosheid, is er niet één onder hen die zich door zijn zonden niet onbehaaglijk of wanhopig voelt. Terwijl velen de oorzaak van dergelijke onrust kennen, zullen zij er niets aan doen aangezien zij hun zonden blijven vergoelijken en rechtvaardigen. Sommigen doen dat doordat zij omgeven zijn door de duisternis van leugens, die in hun cultuur verankerd zijn. Dergelijke leugens bevorderen de aanvaarding van de zonde.

Help Mij hen te redden door deze litanie.

Litanie (5) ‘Om de redding van diegenen in doodzonde’

Jezus, behoed alle zondaars voor het vuur van de hel.
Vergeef de zwartgeblakerde zielen.
Help hen U te zien.
Til hen op uit de duisternis.
Open hun ogen.
Open hun hart.
Toon hen de waarheid.
Red hen.
Help hen te luisteren.
Verlos hen van hoogmoed, wellust en nijd.
Bescherm hen tegen het kwaad.
Hoor hun smeekbeden om hulp.
Grijp hun handen vast.
Trek hen naar U toe.
Behoed hen voor het bedrog van Satan. Amen.

Help hen, Mijn volgelingen, door Mij dagelijks te vragen hen te vergeven voor de vreselijke beledigingen die zij Mij naar het hoofd slingeren.

Jullie Jezus

Boodschap: Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen, die bijna daar zijn, brengen een verschrikkelijke duisternis en wanhoop met zich mee, zoals jullie in jullie leven nog nooit gezien hebben.

Boodschap: Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om zich in deze tijd over al Gods kinderen uit te strekken, in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld op te heffen.

Boodschap: Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

woensdag 27 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen.

Boodschap: Een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden

dinsdag 26 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden.

Boodschap: Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

maandag 25 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen.

Boodschap: De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

zondag 24 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen.

Boodschap: Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee

zaterdag 23 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik schenk de wereld het Boek der Waarheid, voor elke ziel in elke natie. Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet dit:

Boodschap: Jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn

vrijdag 22 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn. Zelfs diegenen die als Joden en Christenen geboren zijn, hebben nu zoals voorzegd hun toevlucht genomen tot verschillende soorten van afgoderij.

Boodschap: Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

woensdag 20 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel het oneerlijk kan lijken dat Gods kinderen moeten lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, weet dit. 

Boodschap: Ze zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is

dinsdag 19 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, breng Mijn leerlingen er a.u.b. van op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie