Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Veel leken zullen door Mijn vijanden verheven worden en er zal hun geleerd worden hoe te evangeliseren

Ontvangen op zondag 14 september 2014

17.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, wat er ook gebeurt, het ware Woord van God zal toch levend gehouden worden, ook al zal het slechts door een restant van Mijn Kerk gehandhaafd worden.

De voorzegde valse profeten zullen massaal opstaan om leugens te verspreiden door een bedrieglijke wereldwijde vorm van evangelisatie. Zij zullen de bevoegdheid krijgen van diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen om zo miljoenen te verleiden tot hun nieuwe, zogenaamd gemoderniseerde versie van Mijn heilige Kerk op aarde. O wat zullen zij er zo velen misleiden met hun verdraaide versie van Mijn Woord, dat veel ketterijen zal verbloemen. Enkel de scherpzinnigen zullen deze onwaarheden herkennen, want deze zullen zorgvuldig verborgen liggen in een valse leer, die als een verademing gezien zal worden.

Die vijanden van Mij, die in Mijn Kerk ge├»nfiltreerd zijn om deze op de komst van de Antichrist voor te bereiden, zullen met veel lof overladen worden. Zij zullen veel herrie maken in hun openbare bijeenkomsten, en terwijl zij Mij met hun leugens zullen vervloeken, zullen er ook onjuiste openbaringen over Mij gedaan worden – over wie Ik werkelijk ben, over Mijn relatie met Mijn Eeuwige Vader, over Mijn onderrichtingen en over Mijn Godheid. Uit angst dat ze gezien zullen worden voor wat ze zijn, zullen ze om de Christenen te misleiden de waarheid met leugens vermengen.

Veel leken zullen door Mijn vijanden verheven worden en er zal hun geleerd worden hoe te evangeliseren. Velen zullen gewillige werktuigen van het Beest worden, die hen zal vullen met de woorden uit de leer van de hel. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten alles in vraag stellen waarvan jullie verteld wordt om ernaar te luisteren en waarvan zij, Mijn vijanden, zullen zeggen dat het het Woord van God, opgenomen in de Heilige Schrift, nieuw leven gaat inblazen. Jullie zullen nieuwe gebeden krijgen van deze valse profeten, die Mij beledigen en tegen Mijn Godheid lasteren. Zoals er miljoenen zullen opstaan en deze nieuwe gebeden opzeggen, zo zullen dat ook die valse profeten. Zij zullen Gods kinderen leren hoe het Beest, door een nieuw soort religieuze ceremonie, te aanbidden. Deze nieuwe ceremonie zal al diegenen die opstaan om de valse profeten te volgen, naar de ene-wereldkerk voeren, die het Beest zal huldigen.

Diegenen van Mijn gewijde dienaren die vrij snel het slinkse lopende plan, om Mijn volgelingen te misleiden, zullen bevatten, zullen zich machteloos voelen. Velen zullen in de misleiding trappen omdat ze zo weinig geloof zullen hebben, dat zij nauwelijks de moeite zullen nemen om de nieuwe valse leer te lezen, en bijgevolg zal deze dus zonder veel tegenstand in de Kerken toegepast worden.

Wanneer Mijn Woord geschonden wordt, zal daar niets goeds uit voortkomen en zal het kwaad gedijen. Ik geef jullie deze waarschuwing voor het welzijn van jullie ziel en om jullie voor te bereiden op de grootste geloofsafval in de menselijke geschiedenis, die het Woord van God zal verslinden.

Jullie Jezus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie