Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God houdt zijn liefde voor de mens levend door de gezinseenheid

Ontvangen op zondag 21 september 2014
17.45 u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart behoort alle gezinnen toe en het is Mijn verlangen om elk gezin – klein, middelgroot of groot – in deze tijd te zegenen. Wanneer er liefde aanwezig is in de gezinnen, betekent dit dat Gods macht gehandhaafd wordt, want al Zijn kinderen behoren Hem toe. Hij was het die echt ieder van hen schiep.

God houdt Zijn liefde voor de mens levend door de gezinseenheid, want het is in dergelijke omstandigheden dat Zijn liefde van nature gedijt. De liefde binnen gezinnen die verenigd zijn, brengt grote genaden voort want de liefde van gezinsleden voor elkaar is één van de grootste geschenken van God. God maakt gebruik van de liefde in het gezin om zijn vleugels uit te slaan zodat elk lid van een liefdevol gezin zal helpen om deze liefde te verspreiden, waarheen ze ook gaan. Evenzo zal wanneer de gezinseenheid uiteenvalt, dit een rechtstreekse impact hebben op jullie gemeenschap, jullie samenleving en jullie natie.

Toen God Adam en Eva schiep, verlangde Hij naar een eigen gezin aan wie Hij kwistig alles uitdeelde. Hij zal zich altijd inspannen om de gezinnen te beschermen omdat dit de plaats is waar de liefde voor het eerst door de sterfelijke mens ontdekt wordt. Wanneer in de gezinnen de liefde gedijt, zal die dan ook in die naties gedijen. Omdat de liefde voor elkaar in het gezin tot ontwikkeling komt, is het precies daarom dat deze door Satan aangevallen wordt. Satan zal alle invloed aanwenden die hij kan om de mensen te teisteren, zodat zij elke reden om de gezinseenheid te verbreken, zullen rechtvaardigen. Hij zal verhinderen dat er gezinnen worden gevormd en hij zal de hereniging ervan proberen te voorkomen, mocht dat de Wil van God zijn.

Het gezin, voortgekomen uit de liefde van God, zal altijd door het kwaad aangevallen worden. Bid alstublieft dit kruistochtgebed om jullie gezin te beschermen tegen de Boze.

Kruistochtgebed (167) ‘Bescherm mijn gezin’

O God, mijn Eeuwige Vader,
bescherm mijn gezin alstublieft te allen tijde tegen het kwaad,
door de genade van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus.

Geef ons de kracht om boven kwade bedoelingen uit te stijgen
en om verenigd te blijven in onze liefde voor U en voor elkaar.

Draag ons doorheen elke beproeving en elk lijden dat we te verduren kunnen krijgen,
en houd de liefde die we voor elkaar hebben levend zodat we in vereniging met Jezus zijn.

Zegen onze gezinnen en schenk ons de gave van liefde, zelfs in tijden van strijd.

Versterk onze liefde zodat we de vreugde van ons gezin met anderen kunnen delen
opdat de hele wereld deelgenoot gemaakt moge worden van Uw liefde. Amen.

Denk eraan dat God eenieder van jullie schiep naar Zijn gelijkenis zodat Hij het volmaakte gezin kon scheppen. Wees dankbaar om jullie gezin, want het is één van de grootste geschenken die Hij het menselijk ras verleend heeft. Wanneer er een einde komt aan het lijden op deze aarde en de haat uitgewist is, zal God de mensheid eendrachtig in Hem verenigen. Jullie zullen weer ongeschonden worden en Zijn familie zal het eeuwig leven bezitten.

Jullie Jezus

 

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 167

‘Bescherm mijn gezin’

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie