Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal de positie innemen omdat hij daartoe uitgenodigd zal worden

Ontvangen op zondag 7 september 2014

19.30 u

Mijn lieve kinderen, wees op jullie hoede voor de tekenen van de tijd, waarin de Antichrist zijn plaats in de Kerk van Mijn Zoon op aarde zal innemen, opdat dit voor jullie duidelijk te zien zal zijn.

Geloof voor geen moment dat de Antichrist de Kerk van Mijn Zoon zal binnenschrijden en deze agressief, met geweld, zal bezetten. Geïnspireerd en gedreven door de Bedrieger zelf zal de Antichrist de positie innemen omdat hij daartoe uitgenodigd zal worden.

Weldra zullen al de aanpassingen in de kerkmissalen bekendgemaakt worden, en de opgegeven reden zal erin bestaan dat deze een moderne wereld weerspiegelen en dus alomvattend moeten worden om geschikt te zijn voor andere kerkgenootschappen en religies. Zodra het ware Woord van God en de onderrichtingen van Mijn Zoon, Jezus Christus, gewijzigd zijn, zullen deze vruchteloos worden omdat ze niet de door Mijn Zoon aan de wereld gegeven waarheid zullen weerspiegelen.

De Antichrist zal aanvankelijk populair worden vanwege zijn politieke vaardigheden. Daarna zal hij zijn aandacht op de diverse religies richten, maar zijn voornaamste focus zal op het Christendom gericht zijn. Christus is zijn grootste vijand en het voorwerp van zijn haat, en dus zal zijn uiteindelijke doel erin bestaan de Kerk van Mijn Zoon te vernietigen. De Kerk zal op verschillende manieren ontmanteld worden voordat er aan hem, de Antichrist gevraagd zal worden om zich ermee te bemoeien. Hij zal betrokken zijn bij de besluitvorming van het plan om een nieuwe ene-wereldreligie te lanceren. Al deze veranderingen – waartoe de Kerk openlijk opgeroepen zal hebben vanwege de eenmaking van alle religies – zullen plaatsvinden voordat de Antichrist zijn plaats op de Troon van Mijn Zoon op aarde inneemt. De weg zal dan vrijgemaakt zijn zodat het Beest vrij in de Kerk van Mijn Zoon, waarin hem een ereplaats verleend zal worden, kan rondlopen. Uiteindelijk zal er aangekondigd worden dat hij de leider van de ene-wereldorde zal worden en zal er een overdadige kroning plaatsvinden. Deze gebeurtenis zal over de hele wereld te zien zijn en door politici, hoogwaardigheidsbekleders en beroemdheden bijgewoond worden. En wanneer de kroon op zijn hoofd geplaatst wordt, zal het zijn alsof de laatste nagel in het Lichaam van Mijn Zoon gedreven werd. Op die dag zal de Katholieke Kerk ontheiligd worden en zullen veel bisschoppen en priesters vluchten omdat zij tegen die tijd zullen beseffen dat de voorzegde profetieën zich voor hun ogen ontrafeld hebben.

Van die dag af, wanneer de Zetel van God aan de Antichrist aangeboden werd, zal hij grote lichamelijke tekenen tentoonspreiden, die de mensen van zijn heiligheid zullen overtuigen. De Antichrist zal, zo zullen ze zeggen, de tekenen van de stigmata vertonen en men zal hem de zieken en ongeneeslijk zieken zien genezen. Er zullen grote wonderen aan hem toegeschreven worden, en na verloop van tijd zal hij velen ervan overtuigen dat hij Jezus Christus is en dat zijn verheffing tot de top van deze valse kerk een teken van de Tweede Komst is. En hoewel de leken verantwoordelijk mogen geweest zijn voor de stichting van de kern van de Restkerk - van datgene wat er van de Kerk, die door Mijn Zoon op aarde gevestigd werd, overgebleven is – zullen het de priesters zijn, die deze vanaf die tijd verder zullen leiden. De Heilige Geest zal de ware Kerk tijdens de heerschappij van de Antichrist ondersteunen en hij, alsook elke vijand van Mijn Zoon, zal deze nooit overweldigen.

De waarheid zal nooit sterven. Het Woord van God zal, hoewel het geschonden wordt, nooit sterven. De Kerk kan nooit sterven, ook al mag ze in de woestijn geslingerd zijn. Zelfs in haar zwakste uur zal er nog leven overblijven, en hoezeer de Kerk van Mijn Zoon ook aangevallen wordt, God zal nooit toestaan dat deze vernietigd wordt.

In die komende dagen mogen jullie je er nooit toe laten verlokken om een dergelijk bedrog aan te nemen. Jullie zullen door de Antichrist verleid worden en hij zal door de vijanden van Mijn Zoon bekrachtigd worden. Hij zal in de kerken door bedrieglijke leiders omhelsd en over de hele wereld om zijn liefdadigheidswerk geprezen worden. Hij zal in veel landen grote eerbewijzen ontvangen en mensen zullen ingelijste foto’s van hem in huis hebben. Hij, de Antichrist, zal meer dan God aanbeden worden, maar het zal door de hand van God zijn dat hij, samen met diegenen die de zielen van Gods kinderen ingepikt hebben toen zij aan de poging tot vernietiging van de Kerk van Mijn Zoon deelnamen, in de afgrond gestoten zal worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie