Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ze zullen nooit zegevieren tegen Mijn Kerk

Ontvangen op maandag 1 september 2014
20.05 u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Geest is momenteel heel sterk aanwezig in Mijn Kerk op aarde nu Mijn vijanden fel ertegen in opstand komen. Ze kunnen Mijn Lichaam – wat Mijn Kerk is – geselen, ze kunnen het ware Woord van God verachten, ze kunnen de spot drijven met de Wegen van de Heer, maar ze zullen nooit zegevieren tegen Mijn Kerk. Mijn Kerk bestaat uit diegenen die het ware Woord van God verkondigen en die Gods volk de Sacramenten verstrekken zoals dat door Mijn apostelen vastgelegd werd. Enkel diegenen die trouw blijven aan Mijn Leer, Mijn Woord, Mijn Lichaam en het Heilig Misoffer, zoals dat door Mij opgelegd werd, kunnen zeggen dat zij tot Mijn Kerk behoren. Mijn Kerk, zoals ze nu momenteel is, zal verpletterd worden – haar gebouwen neergehaald en overgenomen, Mijn gewijde dienaren op straat gegooid waardoor ze zullen moeten bedelen, en de praktijk van het Heilig Misoffer zal afgeschaft worden. Toch zal Mijn Kerk intact blijven, ook al zal ze maar een heel kleine rest uitmaken van wat ze ooit was.

De Heilige Geest van God zal Mijn Kerk door de beroering loodsen die ze het hoofd zal moeten bieden, en zo zal de Waarheid overleven. Elke vijand van Mij zal Mijn ware Kerk proberen te vernietigen. Ze zullen haar dan door een valse vervangen. Ze zullen nieuwe geschriften, nieuwe sacramenten en veel andere godslasteringen in Mijn heilige naam creëren. Maar Mijn Kerk die Mijn Lichaam is en Mijn ware volgelingen zullen eendrachtig met Mij in heilige vereniging blijven. Wanneer deze dan vernietigd zal lijken te zijn, tot de grond toe afgebrand, zullen de sintels van Mijn Kerk nog steeds flakkeren tot de dag dat Ik terugkom. Op die dag, wanneer Mijn Kerk – vernieuwd en in grote heerlijkheid brandend – is opgestaan en de hele wereld verkondigt dat ze de ene ware Kerk is – het Nieuwe Jeruzalem – zal elk goed mens uit haar beker drinken. Al wat er in het begin was, zal er ook op het einde zijn. Al het door God geschapen leven zal weer nieuw gemaakt zijn, net zoals het was toen het Paradijs voor het menselijk ras geschapen werd.

Mijn Geest is levend en kan nooit sterven want Ik Ben het eeuwig leven – de gever van alles wat de mens nodig heeft om een leven te leiden waarin de dood geen plaats heeft. Vertrouw altijd op de macht van God wanneer alles wat jullie in de wereld aanschouwen oneerlijk, wreed, onrechtvaardig en soms angstaanjagend kan lijken. Mijn macht zal de wereld omhullen en Mijn liefde zal al diegenen verenigen met liefde in hun hart. Ik zal alle kwaad uitbannen en wanneer Mijn geduld uitgeput raakt, zal Ik al Mijn vijanden verdrijven. Ik Ben hier. Ik Ben niet weggegaan. Ik loods jullie nu op dit doornige pad naar Mijn glorieus Koninkrijk. Zodra die dag aanbreekt waarop Ik Mijn Wederkomst aankondig, zullen alle tranen weggespoeld worden. Alle leed zal tot een abrupt einde komen en in plaats daarvan zal er de liefde, de vrede en de vreugde heersen die alleen Ik, Jezus Christus, jullie kan bezorgen.

Hou vol, Mijn kleintjes! Bid, bid, bid zodat de liefde in de wereld kan overleven en dat er vrede bezorgd kan worden aan al die arme, lijdende onschuldigen die verstrooid zijn over heel de wereld in door oorlog verscheurde landen. Al Gods kinderen behoren Mij toe en Ik houd van elke ziel, elke natie en elke zondaar. Ik breng jullie het geschenk van Mijn kruistochtgebeden zodat jullie door deze te bidden Mij zullen helpen om zoveel mogelijk zielen te redden als Ik kan.

Ga heen in vrede en liefde!

Jullie Jezus
 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie