Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Publiceer Mijn boodschappen overal ter wereld

Ontvangen op maandag 7 februari 2011

22.00 u

Mijn dochter, je dwaalde een beetje en nu vraag je naar de kracht om je het vertrouwen en de moed te geven om Mijn instructies uit te voeren. Dat is goed! Geef Me jullie tijd, op verzoek van Mijn geliefde Moeder, omdat jullie ziel zuiver moet blijven bij het overbrengen van Mijn woord.

Ik moet je thans vragen om te beginnen met het plannen van de publicatie van Mijn waardevolle Waarschuwing, een geschenk voor ieder mens in de wereld. Zij moeten wereldwijd de details hierover krijgen via het internet tegen het einde van februari. Haast je, kind! Doe wat gedaan moet worden opdat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om dit te vernemen. Besteed hier tijd aan, Mijn geliefde dochter, want het is nu dringend. Dit verzoek is niet bedoeld om je schrik aan te jagen. Het is om de dringende noodzakelijkheid te benadrukken opdat zoveel mogelijk mensen in de wereld voorbereid zijn. Dan kunnen zij om verzoening verzoeken wanneer hun zonden voor hun ogen ontsluierd worden.

Zij zullen veel baat hebben bij de voorbereiding. Het is door dit werk aangaande de geschriften dat zij de Waarschuwing zullen overleven. Daarna zullen zij zuiver zijn en door de zegeningen die zij zullen ontvangen, zullen zij vervolgens klaar zijn om de beproevingen die daarop zullen volgen, het hoofd te bieden.

Omhels dit geschenk, Mijn dochter! Voel je niet angstig of ontgoocheld! Dit is een geschenk voor de mensheid. Dat je deze oproep aanvaard hebt, heeft tot gevolg gehad dat je geleden hebt, maar niet op de manier die je verwachtte. Jouw lijden ontstond door de verleiding. Jouw twijfels hebben je tegengehouden om de vrede en de vreugde, die je bezit als je Mij de vrijheid zou verlenen je te bezielen en te leiden, in je ziel te aanvaarden. Mijn dochter, het wordt nu tijd om alles aan Mij over te geven. Bied Mij je vrije wil aan als geschenk en Ik zal jou het grootste en meest gekoesterde geschenk van allemaal geven. Vrede, vreugde en een enorme liefde voor Mij in elk facet van je bestaan. Kom nu, Mijn dochter! Wees de Mijne! Word één met Mij! Geef Mij al je liefde, lijden, bezorgdheid en bezwaren. Laat ze nu gewoon los! Dan, en enkel dan, zal je waarlijk vrij en blijmoedig zijn!

Dit werk zal kracht vergen, Mijn dochter. Jij bent niet enkel wat je noemt een zienster. Ik schenk jou de gave van de profetie. Waarom? Omdat jij, Mijn kostbare profeet, essentieel zal zijn voor de wereldwijde verspreiding van het goede nieuws over Mijn Tweede Komst wanneer Ik zal terugkeren naar de aarde.

Ik begrijp dat dit nieuws schokkend kan zijn maar je bent op deze taak voorbereid gedurende een zeer, zeer lange tijd. Jij wist dit alleen niet. Om je te helpen bij deze taak heb Ik je een aantal heiligen toegewezen. Hiertoe behoren de heilige Benedictus, de heilige Augustinus, de heilige Paus Johannes Paulus II, de heilige Faustina, de heilige Malachias en de heilige Theresia van Avila. Ik zal de anderen na verloop van tijd bekend maken. Zij werken nu allemaal om je bij te staan in je taak, wat één van de belangrijkste taken is ooit aan de mensheid gegeven voor dit cruciale moment in de geschiedenis.

Vrees niet, Mijn dochter! Je bent meer dan bekwaam voor deze taak. Waarom denk jij dat Ik zoveel discipline van je vraag? Je hebt nog een lange weg af te leggen in jouw geestelijke ontwikkeling maar dat zal na verloop van tijd komen. Ik zal persoonlijk met jou blijven spreken terwijl het eerste volume openbaar gemaakt wordt. Ik houd van jou, Mijn dochter. Ik weet dat jij van Mij houdt. Ik weet dat het voor jou zeer moeilijk kan zijn door alle druk. Maar je zult volharden en sterker en sterker worden. Jouw energie en snelle tempo van de geest zullen ervoor zorgen dat deze belangrijke reeks van boodschappen uitgaat naar al Mijn kinderen wijd en zijd. Alle landen.

Dit is alles voor het ogenblik. Dank je om de tijd te nemen om je te bezinnen en op Mij te reageren deze avond.

Je liefhebbende Redder, Jezus Christus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie