Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Laatste boodschap voor het volume ‘De Waarschuwing’

Ontvangen op zaterdag 19 februari 2011

15.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, je doet je best om te gehoorzamen aan Mijn instructies om je ziel te heiligen en dit verheugt Me zeer. Schenk Me a.u.b. een vol uur van je dag in stilte met Mij en laat Me je dichter bij Mijn Heilig Hart trekken.

Je zult je veel sterker voelen wanneer je dit doet. Begin vanaf vandaag om deze tijd in Mijn gezelschap door te brengen zodat Ik je hart kan verlichten en je last kan verzachten.

Vandaag wil Ik aan jou Mijn verlangen bekendmaken voor de mensheid om te beginnen met de evaluatie van hun leven in voorbereiding op de Waarschuwing. Mijn dochter, diegenen van jullie die zich niet voorbereiden hebben gebed nodig, veel gebed.

De Waarschuwing, het grote geschenk, zal thans aan de wereld voorgelegd worden. Iedereen zal de kans krijgen om te genieten van de vreugde wanneer zij eindelijk de waarheid zullen begrijpen. De waarheid omtrent Mijn bestaan. Bid voor iedereen, Mijn kind, opdat zij de moed zullen hebben om Mij om vergiffenis te vragen.

Mijn dochter, eindelijk beginnen overal Mijn kinderen hun ogen te openen. Zij beseffen nu dat de wereld verandert. De wereld zoals zij deze ooit kenden, is in een nieuw stadium gekomen. Dit nieuwe stadium zal een aantal etappes voorafgaan vooraleer zij, Mijn kinderen, uiteindelijk klaar zullen zijn voor het Nieuw Paradijs. De parasieten van de Bedrieger zullen, jammer genoeg, koppig strijden tot het bittere einde. Bid nu voor deze arme waandenkende zielen opdat er een vonk van licht hun hart zal overspoelen wanneer zij in contact komen met Mijn toegewijde volgelingen. Jullie, Mijn volgelingen, hebben de genaden gekregen om al deze zielen te helpen bekeren die verdwaald zijn in de woestijn en in een verwarde toestand, door Satan in hun zielen veroorzaakt.

De profetieën van La Salette, Fatima en Garabandal ontvouwen zich nu

Alle profetieën gegeven aan de gezegende zieners van La Salette, Fatima en Garabandal zullen zich nu voor ieders ogen ontvouwen. Aan al die duizenden gelovigen die deze profetieën kennen en aanvaarden, wees er jullie van bewust dat Ik, jullie Redder, jullie nu allemaal oproep om te bidden voor de zielen van de gehele mensheid. Open jullie hart nog eens voor deze nieuwe boodschappen – de laatste profetieën in hun soort die aan elk van Mijn kinderen geschonken worden voordat Ik terugkom om te oordelen.

Oproep aan alle bedienaren van de Kerken

Ik roep ook Mijn geheiligde dienaren van alle godsdiensten die Mijn Eeuwige Vader vereren, op om nu te luisteren. Laat niet toe dat de Bedrieger, door middel van zijn Valse Profeet, jullie misleidt tot het geloven van de leugen die binnenkort in zijn naam in stand zal worden gehouden. Voor diegenen onder jullie die van Mij houden, zal dat een zeer moeilijke tijd worden omdat jullie erg in de war zullen zijn.

De Valse Profeet en de Antichrist

Bekijk eenvoudig de Valse Profeet, die zal trachten Mijn Kerk te leiden, met heldere ogen want hij is niet afkomstig uit het huis van Mijn Eeuwige Vader. Hij zal zich wel zo voordoen. Maar dit zal niet waar zijn. Kijk ook naar de vriendschap die hij aan de dag zal leggen met de Antichrist want zij zullen twee van de meest bedrieglijke volgelingen van Satan zijn – gekleed in schaapsvacht. Zij zullen krachten hebben die zullen lijken op de wonderen van weleer maar dat zullen satanische krachten zijn. Jullie moeten te allen tijde in staat van genade blijven als middel om jullie geloof te verdedigen. Bid voor Mijn geheiligde dienaars die door de lauwheid van hun geloof in de armen van de Bedrieger getrokken zullen worden. Hij zal aantrekkelijk voor hen zijn omdat hij opwinding, passie, zogenaamde liefde die egoïstisch zal zijn, zal bieden en zijn charismatische verschijning zal moeilijk te weerstaan zijn. Volg die weg, Mijn gewijde dienaren, en jullie zullen voor altijd voor Mij verloren zijn.

Jullie kunnen je afvragen: waarom vertonen deze gebeurtenissen dergelijke moeilijkheden? Jullie kunnen je bovendien afvragen waarom Ik het toelaat dat deze dingen gebeuren. Jezus zou immers door Zijn barmhartigheid dergelijke belemmeringen niet opvoeren. Welnu, Ik moet dit toelaten omdat het door deze uitdagingen zal zijn dat de eindstrijd tussen Mijn Eeuwige Vader en de Boze kan plaatsvinden. Zonder een laatste confrontatie kan hij, de Satan, uiteindelijk niet in de afgrond van de eeuwige hel geworpen worden.

Wees waakzaam voor dit bedrog. Laat niet toe dat jullie zielen op deze manier verloren gaan. Bid, bid, bid voor de genade van het onderscheidingsvermogen zodat jullie deze Valse Profeet kunnen zien voor wat hij werkelijk is. Een duivel vanuit de diepten van de hel, gezonden om jullie te verstrooien. Wees dankbaar dat jullie zijn doelwitten zijn! Vanwege jullie trouw aan Mij zullen jullie voor de ultieme test geplaatst worden. De test van jullie geloof! Nooit meer zullen jullie het hoofd moeten bieden aan een dergelijke test. Wees dus voorbereid! Wend jullie nu tot Mij, jullie allemaal Mijn gewijde dienaren, voordat het te laat is.

Jullie geliefde Redder, Jezus Christus 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie