Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De wereldwijde bekering is aanstaande

Ontvangen op zondag 6 februari 2011

13.40 u 

Zeer geliefde dochter, dit is één van de laatste boodschappen om opgenomen te worden in Mijn eerste deel van het heilig boek vervat in het volume ‘De Waarschuwing’.

Mijn geliefde kinderen, jullie zullen spoedig door middel van kastijding gewezen worden op Mijn bestaan. Zeer spoedig zal nu het laatste geschenk gegeven worden aan zowel de gelovigen in God, de Almachtige, als aan de atheïsten vooraleer de glorieuze dag komt waarop Ik zal terugkeren om te oordelen.

Deze grootse gebeurtenis zal jullie harten openstellen en jullie zullen met ontzag kijken naar de geweldige liefde die Ik jullie laat zien door deze daad van barmhartigheid. Velen onder jullie realiseren zich niet dat Ik, of Mijn Eeuwige Vader, besta. Daarom zouden zovelen onder jullie, de onschuldige zielen, moeten begrijpen dat Mijn barmhartigheid zich tijdens de Waarschuwing over jullie uitstrekt.

Ongeacht welke naam jullie Mij zullen willen geven, het zal dán zijn dat een nieuw inzicht jullie zielen zal omhelzen. Wees dankbaar wanneer dit plaatsvindt want deze kastijding zal jullie redding zijn.

Zodra deze gebeurtenis voorbij is, zullen al de gelovigen, samen met degenen die zich zullen bekeren omdat zij eindelijk de waarheid beseffen, Mijn nieuwe strijdmacht op aarde vormen. Elk van jullie, die vergiffenis zal gezocht hebben op het moment dat jullie zonden aan jullie geopenbaard zullen worden, zal trachten de waarheid uit te dragen naar diegenen in duisternis.

Mijn kinderen, deze gave zal jullie pijn bezorgen wanneer jullie in Mijn naam bespot worden. Wees dankbaar als dit gebeurt want dan zal je weten dat, hoewel deze ervaringen pijnlijk zullen zijn, je een ware apostel van Mij bent. Jullie zullen op de gepaste tijd met Mij deel uitmaken van het Paradijs. Heb vertrouwen in jullie geloof, Mijn dierbaren! Want indien jullie vluchtig, gedurende één enkel ogenblik, de zuivere pracht konden zien die Mijn Vader voor jullie geschapen heeft in het Paradijs, zouden jullie menselijke ogen het licht en de heerlijkheid niet kunnen verdragen. Eenmaal een glimp hiervan opgevangen, zullen jullie ondanks jullie verknochtheid aan deze aarde, die evenwel prachtig is want ook deze werd door God geschapen, smeken om het moment waarop jullie met Mij kunnen deelnemen aan het Paradijs.

Boodschap van liefde voor de atheïsten

Onthoud een laatste les van Mij. Atheïsten alom, luister nu naar deze boodschap zelfs als jullie het moeilijk vinden om dat te doen. Elk van Mijn kinderen wordt op een bepaald moment in zijn leven liefde gewaar. Wanneer jullie in jullie hart liefde voelen, kunnen jullie dit niet zien, niet aanraken en jullie vinden het misschien moeilijk te beschrijven. Er is geen wetenschappelijke methode beschikbaar om dit te evalueren. De liefde maakt jullie nederig. De liefde maakt jullie hart edelmoedig. De liefde kan jullie helpen om grote offers te brengen. Liefde is verwarrend doch hartstochtelijk. Liefde is niet door de mens gemaakt (kunstmatig). Het is een geschenk van God. De liefde is maar afkomstig uit één bron. De liefde is God. God is liefde. Zo eenvoudig is het. Open jullie hart voor de zuivere liefde die Ik en Mijn Eeuwige Vader bezitten voor ieder en elk van jullie. Kijk naar Mij zoals een kind naar zijn ouders zou kijken. Aanroep Mij en Ik zal jullie hart innemen. Wanneer dat gebeurt, zullen jullie nooit teruggaan.

Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie