Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De opkomst van de Arabische Wereld – Drie wereldleiders worden vermoord

Ontvangen op donderdag 17 februari 2011

23.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben vandaag vol vreugde nu deze belangrijke reeks boodschappen voltooid wordt om ze voor de hele mensheid te publiceren. Je zult spoedig ontdekken dat alle landen deze boodschappen zullen opzoeken. Maak je geen zorgen over je veiligheid want Ik zal jou en je familie altijd beschermen. Alhoewel Ik vervuld ben van liefde voor jou, Mijn kind, breekt Mijn Hart van groot verdriet door het lijden dat toegebracht wordt door de sluwe genootschappen die plannen smeden om landen over te nemen.

Zij zullen dit doen door behendig leiders te elimineren. Vervolgens zullen zij hulp aanbieden. Daarna zullen zij de vriendschap kopen van de nieuwe regimes tot zij hen controleren. Deze nieuwe heerschappij zal erger zijn dan de op macht beluste dictators die ten val gebracht zijn in naam van de vrijheid.

Mijn dochter, let nu op de snelheid waarmee de Arabische Wereld zich zal verenigen tegen Mijn volk, de Joden. Kijk toe hoe al hun bondgenoten weg zullen vallen, hen onbeschermd achterlatend.

Mijn dochter, wanneer de Waarschuwing plaatsgrijpt, zal Mijn woord met meer gretigheid beluisterd worden nadat de bekering plaatsvindt. Dat zal de tijd zijn voor Mijn geheiligde volgelingen om zich hardnekkig te verenigen tegen de tirannie die in de Westerse wereld zal opduiken, vooral in Europa. Strijd voor jullie recht om te bidden. Als jullie dit niet doen, zal het geen godsdienstoorlog worden maar een volkerenmoord.

Er zullen binnenkort drie wereldleiders één voor één vermoord worden(*). Denk eraan dat elk van hen vermoord zal worden door de samenzwering van de verdorven groeperingen – de subculturele organisatie, die in alle naties heersen, maar die jullie niet kunnen zien doordat zij lafaards zijn. Maar zij zullen zich niet lang verstoppen. Wanneer zij het bestuur in hun greep hebben, zullen zij zich inspannen om jullie aandacht te krijgen en respect eisen.

De Waarschuwing zal helpen om al Mijn kinderen, wijd en zijd, te redden. De bekering, een geschenk van Mij, zal zelfs gegeven worden aan diegenen die samenzweren en plannen maken om de heerschappij over Gods aarde te verwerven. Als ze alleen maar konden begrijpen dat deze macht nooit van hen zal zijn, zouden ze misschien stoppen. Maar zij zijn blind.

Meerdere van Mijn engelen, die nu de aarde infiltreren als mens, zullen helpen om deze arme misleide zielen de waarheid te tonen. Velen zullen zich bekeren. Anderen niet.

Mijn dochter, ga de boodschap snel verspreiden. Je hebt maar een paar weken. Gebruik elk beschikbaar hulpmiddel! Toon moed! Doe echt alles om het voor al Mijn kinderen, alle naties mogelijk te maken de bedoeling van Mijn bijzonder geschenk te begrijpen – wanneer Mijn hand zich uitstrekt vanuit de Hemel om hun zielen te redden.

Degenen die zich aanvankelijk niet bekeren, zullen dit doen vanwege de vervolging waardoor meer en meer zielen zich terug tot Mij zullen wenden. Dit zal een zeer moeilijke tijd worden voor iedereen. Maar wees geduldig! Er zijn goede tijden in het vooruitzicht wanneer de vrede op de aarde zal weerkeren. Na deze roep om wakker te worden, zullen Mijn kinderen de liefde zien die Ik bezit en ze zullen terug in Mijn armen komen gelopen. Zodra dat gebeurt, zal Mijn strijdmacht zich vormen en Mijn Koninkrijk verdedigen tegen de Bedrieger van wie de heerschappij van korte duur zal zijn.

Dit is een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid, kinderen. Jullie zullen dit zeer spoedig beseffen. Tegen dan hebben jullie op het moment van de Waarschuwing geen sceptische gedachten – wanneer dit gebeurt, zullen jullie je hart openen voor de waarheid.

Ga nu heen in vrede en liefde voor de gehele mensheid, Mijn dochter.

Jezus Christus, Koning van de Joden

 

(*)Nota: De namen van deze drie wereldleiders zijn door de zienster gekend maar worden niet vooraf gepubliceerd vanwege de betrokken gevoeligheid. Twee zijn er van het Midden-Oosten en één van het Westen. Twee priesters en één mediakanaal, voor toekomstige publicatie, hebben persoonlijk hun namen gekregen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie