Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Jezus Christus wordt door de mensheid niet meer bemind zoals Hij dat eens werd

Ontvangen op dinsdag 22 juli 2014

16.50 u

Mijn lieve kinderen, Mijn Zoon, Jezus Christus, wordt door de mensheid niet meer bemind zoals Hij dat eens werd. De onverschilligheid ten opzichte van Zijn bestaan heeft zich ontwikkeld tot een afkeer voor geheel wie Hij is, voor alles wat Hij vertegenwoordigt en voor alles wat Hij beloofde. Dat heeft Mij veel pijn en verdriet bezorgd.

Naarmate de geloofsafval toeneemt en zich verspreidt, zal Hij, Jezus Christus, door elke natie gehekeld worden, tot diegenen die van Hem houden en Zijn onderrichtingen navolgen, niet meer in staat zullen zijn om hun trouw aan Hem te betuigen zonder spot, hoon en laster te moeten ondergaan. Diegenen die Hem trouw zijn, zullen niet meer in staat zijn om de waarheid te verkondigen zonder tijd in gebed door te brengen, om Hem te smeken hen te helpen omgaan met de tegenstand die zij elke dag het hoofd zullen moeten bieden.

Om trouw te blijven aan Jezus Christus moeten jullie onvoorwaardelijk van Hem houden. Echt van Hem houden, is een grote zegen en is ook een gave van God. Aan diegenen van wie de liefde voor Mijn Zoon verzwakt is, vraag Ik dat jullie dit gebed bidden.

Kruistochtgebed (160) ‘Help mij meer van U te houden’

O mijn Jezus, Redder van de wereld,
help mij meer van U te houden.
Help mij te groeien in mijn liefde voor U.
Vervul mijn hart met Uw liefde en mededogen
zodat ik de genaden kan verwerven om van U te houden zoals U van mij houdt.
 
Vervul mijn ondankbare ziel met een diepe en blijvende liefde voor U
en voor alles wat U vertegenwoordigt.
Help mij door de kracht van Uw genaden
om van mijn naaste te houden
zoals U van ieder kind van God houdt
en om mededogen te tonen voor diegenen
die Uw liefde nodig hebben en die zonder geloof zijn.
 
Verenig mij eendrachtig met U
zodat ik het christelijk leven kan leiden
dat U ons door Uw voorbeeld leerde gedurende Uw tijd op aarde. Amen.

Houd van Mijn Zoon, kinderen, en Hij zal Zijn liefde verspreiden zodat ieder kind van God in Zijn grootste barmhartigheid getrokken zal worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie