Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Alleen met de liefde van God in jullie ziel kunnen jullie het Woord van God verspreiden

Ontvangen op dinsdag 8 juli 2014
16.00 u
Mijn lieve kinderen, weten jullie niet dat het door Gods liefde voor jullie allen was dat Hij Mij toestond Zijn Allerheiligste Woord te verkondigen bij elke verschijning van Mij, de Moeder van God, die in de wereld plaatsvond.

Het was het verlangen van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, dat Ik Mij bekendmaakte opdat bekering tot de Waarheid zou kunnen plaatsvinden. En dus zal het in al Mijn heiligdommen zijn, over de hele wereld, dat God de Waarheid bekend zal maken totdat de Grote Dag des Heren aanbreekt. Jullie moeten je allemaal verenigen om God te verheerlijken in al Mijn heiligdommen zodat Hij, in Zijn barmhartigheid, zelfs over de zielen die dat het minst verdienen grote genaden zal uitstorten, want zij zijn degenen die Hij het meest opzoekt.

Het zijn niet slechts de goed gevormde mensen op het gebied van de Heilige Evangeliën van wie Hij, Mijn Zoon, verlangt dat ze tot Mij komen. Neen, het zijn diegenen die een leegte in hun hart voelen waarbij, hoezeer zij ook zoeken naar innerlijke vrede, ze deze niet kunnen vinden. Veel mensen zijn op zoek naar geluk, vrede en vreugde in dit leven en vinden het zelden. Zij kunnen nooit ware vrede vinden als ze geen liefde kunnen vinden. Alleen liefde voor anderen kan jullie dicht bij God brengen, want zonder liefde zullen jullie God nooit aanwezig vinden.

Ik vraag jullie, lieve kinderen, om naar Mij te komen, de Moeder van de Verlossing, en Mij te vragen te bidden zodat God jullie zal vervullen met Zijn liefde. Wanneer jullie dit gebed opzeggen, zal Ik Mijn Zoon vragen gehoor te geven aan jullie oproep. Zoek liefde en toon alles wat jullie aan liefde hebben in jullie hart voor anderen en deel deze. Wanneer jullie dat doen, zal Mijn Zoon jullie vervullen met zoveel liefde dat jullie dan klaar zullen zijn om dit onderling te delen. Liefde zal haat uitroeien. Als jullie enige vorm van haat voelen voor een ander mens, dan moeten jullie Mijn Zoon, Jezus Christus, smeken om jullie van deze plaag te bevrijden.

Kruistochtgebed (159) ‘Smeekgebed om Gods liefde’

O Moeder van de Verlossing,
ik vraag U om voor mij ten beste te spreken aangezien ik om Gods liefde smeek.
Vul mijn ziel, een leeg vat, met de liefde van God zodat wanneer deze overloopt,
het over die zielen zal stromen bij wie ik moeite heb om hen mededogen te tonen.

Ik vraag dat ik, door de macht van God, bevrijd word van alle haatgevoelens
die ik kan koesteren voor diegenen die Uw Zoon verraden.

Maak mij nederig van geest en vervul mij met edelmoedigheid van de ziel
zodat ik de onderrichtingen van Christus kan navolgen
en Zijn liefde in elk deel van mijn leven kan uitdragen. Amen.

Over liefde wordt gesproken alsof het gemakkelijk te voelen is, maar voor velen vergt dit grote nederigheid, verstoken van alle ego. Zonder jullie voor God te verlagen, zullen jullie Zijn liefde niet voelen. En zonder de liefde van God kunnen jullie niet gedijen. Alleen met de liefde van God in jullie ziel kunnen jullie het Woord van God verspreiden.

Zonder Zijn liefde zullen de woorden die jullie in Zijn naam spreken vruchteloos en zielloos zijn.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

 

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 159

‘Smeekgebed om Gods liefde’

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie