Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Ik zal nauw met Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, samenwerken bij Zijn laatste optreden om de mensheid te redden

Ontvangen op zondag 6 juli 2014

14.25 u

Mijn kind, Mijn tijd als de Moeder van de Verlossing, waarin Ik met Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, nauw zal samenwerken bij Zijn laatste optreden om de mensheid te redden, staat vast.

Ik zal vanaf heden alles doen wat van Mij vereist wordt, om aan Hem gehoor te geven terwijl Hij ingrijpt in de wereldse aangelegenheden om Zijn barmhartigheid te openbaren.

De weg naar zaligheid is een zeer moeilijke weg, aangezien het nooit gemakkelijk is om de ogen van de blinden te openen voor de waarheid. Er is niets meer frustrerend om aan te zien dan die arme zielen die niet kunnen zien omdat ze dat weigeren. De koppigheid van de mens is een grote hinderpaal en hierdoor zijn er grootse daden van gebed en opoffering nodig van diegenen die met het licht van God in hun hart gezegend zijn. Het zal jullie vrijgevigheid van de vrije wil zijn – wanneer jullie Mijn Zoon het geschenk bezorgen dat Hij verlangt – dat de Heilige Geest in staat zal stellen om neer te dalen over die zielen die de barmhartigheid van Mijn Zoon hard nodig hebben.

Het kan een grote uitdaging zijn om de waarheid uitsluitend door jullie geloof te verkondigen. Maar hoewel veel mensen Mijn Zoon trouw zijn, bezitten zij de gave van inzicht niet. Blind geloof in God is een grote gave en wordt geschonken aan diegenen die teder van hart en zonder zelfingenomenheid zijn. Sta dus op, lieve kinderen, en bereid jullie voor op de grote strijd om zielen! Het zal zelfs voor de sterksten onder jullie de grootste opgave zijn. Laat Mij, jullie Moeder, jullie in de komende tijd begeleiden, want Ik ben jullie Voorspreekster en Jezus Christus heeft Mij grote genaden geschonken zodat Ik in staat zal zijn om jullie met Mij mee te nemen langs het pad naar grote heerlijkheid.

Ga heen in vrede om God te beminnen en te dienen! Wat diegenen betreft, die Hem als kleine kinderen navolgen: aan jullie zal alle bescherming verleend worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie