Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn Woord is zeer eenvoudig, gemakkelijk te begrijpen, maar niet zo gemakkelijk om naar te leven

Ontvangen op woensdag 9 juli 2014

15.48 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn opdracht aan al diegenen die Mij vereren, luidt om intens te bidden voor de onrust die weldra in de wereld zal uitbreken. Er zullen zich vele gebeurtenissen ontwikkelen, die allemaal verband houden met de verdeeldheden veroorzaakt door religieuze haat en hebzucht. Maar zodra de minachting voor Mij, die in de wereld reeds blijkt, van binnen Mijn eigen vier muren komt, dan zullen jullie weten dat de tijd nabij is. Want wanneer zij Mij vervloeken en diegenen vervolgen die van Mij houden, dan zullen zij getuige zijn van Mijn tussenkomst, die als een donderslag bij heldere hemel zal zijn.

Velen zullen Mijn gewillige aanvaarding van vervolging, welke altijd het lot zal zijn van diegenen die Mij navolgen, verwarren met een aanvaarding van boosaardige zaken en een bereidheid om deze dingen te laten gedijen. Maar dat zou onjuist zijn. Alle liefde komt van Mij. Alle kwaad komt van Satan. Wanneer de twee botsen, zal er zich een grote ontwrichting ontvouwen. Kwaad kan niet gedijen wanneer Ik ertegen opsta. Zelfs Satan zelf kan zijn gif enkel uitstrooien overeenkomstig de Wil van God.

Het kwaad, dat de wereld besmet, zal vernietigd worden. Twijfel daar niet aan! Jullie moeten het kwaad echter erkennen voor wat het is, want Satan zal het altijd als iets goeds voorstellen. Zijn favoriete tactiek bestaat erin een vertekend beeld van Mijn onderrichtingen voor te houden en er grote misleidingen in op te nemen, die maar herkend zullen worden door diegenen bij wie de Geest van God in hun ziel verblijft. Zovelen verspreiden verschillende versies van Mijn Leer en maken hun eigen interpretaties, en dat brengt velen in verwarring. Wanneer diegenen die beweren Mij te kennen, Mij kruisigen door diegenen te kwellen die Mij dienen, weet dan dat zij niet van Mij zijn – want hoe zouden zij dat kunnen zijn?

Wees in vrede, want alles wat jullie moeten weten, ligt vervat in Mijn heilig Woord. Mijn Woord is zeer eenvoudig, gemakkelijk te begrijpen, maar niet zo gemakkelijk om naar te leven. Leven volgens Mijn Woord en liefde zullen de drijvende kracht zijn achter elk woord dat jullie uitbrengen, achter elke daad die jullie stellen en elk gebaar dat door jullie uitgevoerd wordt. Wanneer jullie, uit de mond van diegenen die beweren heilig te zijn, geen liefde bespeuren, dan is het niet het Woord van God waarnaar jullie aan het luisteren zijn. Jullie horen dan in plaats daarvan een menselijke interpretatie, die gebrekkig is.

Alles wat niet uit Mijn Godheid ontspringt, komt niet van Mij.

Jullie Jezus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie