Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn woord zal zich in Australië en Nieuw-Zeeland verspreiden

Ontvangen op zondag 10 februari 2013

2.18 u

Mijn geliefde leerlingen, hoe laten jullie tranen van verlichting in Mijn heilige ogen opwellen.

Jullie mooie naties, vol rijke overvloedige natuurlijke hulpbronnen, zijn zonder ziel. De naties van Australië en Nieuw-Zeeland zijn aan de ene kant weelderig, door het geschenk dat Mijn Vader jullie nagelaten heeft, maar aan de andere kant zijn ze dor.

Ik roep jullie naties nu op om Mij te helpen jullie geloof te doen ontbranden en Mijn heilig Woord te verspreiden zodat het de ziel van al Gods kinderen in jullie landen zal voeden.

Mijn Woord zal door deze missie, Mijn laatste missie om zielen op aarde te redden, in Australië verspreid worden.

Aan jou, Mijn dochter, zal de gave van de Heilige Geest geschonken worden, om Mij de zielen te brengen waarnaar Ik hunker. Jullie, Mijn volgelingen, hebben een zware last te dragen omdat het Woord van God in jullie land bij miljoenen onbekend is. Zeer weinig kerken, binnen de christelijke gemeenschap, worden gebruikt op de manier dat dit zou moeten gebeuren. Het zijn lege hulzen en Ik Ben misnoegd door het zwakke geloof dat onder jullie bestaat. Jullie moeten nog veel leren en veel verwerven, terwijl jullie – uit eigen vrije wil – Mij volgen op de weg van de waarheid.

Mijn plan, om jullie ziel voor te bereiden en jullie hulp in te roepen om die zielen - die niet in God geloven - te redden, is groots. Mijn plan bestaat erin de atheïsten te roepen en hen te bekleden met Mijn Heilige Geest zodat Mijn stem snel gehoord wordt. Hier is een bijzonder kruistochtgebed voor de redding van Australië en Nieuw-Zeeland.

Kruistochtgebed (99) ‘Om de redding van Australië en Nieuw-Zeeland

O God, Almachtige Vader,
In naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
ontferm U over al Uw kinderen in Australië en Nieuw-Zeeland.
 
Vergeef ons onze afwijzing van Uw heilig Woord.
 
Vergeef ons de zonde van onverschilligheid.
 
Bevrijd ons van onze heidense cultuur
en bekleed ons met de genaden die wij nodig hebben
om de hoop, het geloof en de naastenliefde
onder onze broeders en zusters aan te wakkeren.
 
Wij smeken U om de gave van onderscheiding
en vragen dat U ieder van ons de zegeningen verleent
die wij nodig hebben om ervoor te zorgen
dat enkel de waarheid van Uw heilig Woord gehoord kan worden
en dat aan alle zielen de sleutels tot eeuwig leven toegekend worden. Amen.

Zeer spoedig zal Mijn Heilige Geest jullie ziel verteren, en zullen jullie met een rustig vertrouwen oprukken terwijl jullie de waarheid bekendmaken aan al diegenen waarmee jullie in contact komen.

Wees dankbaar voor deze zegen waarmee Ik nu jullie naties bedek! Ik houd van jullie en Ik vertrouw erop dat jullie aan Mijn oproep gehoor zullen geven.

Jullie Jezus

Boodschap: Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen, die bijna daar zijn, brengen een verschrikkelijke duisternis en wanhoop met zich mee, zoals jullie in jullie leven nog nooit gezien hebben.

Boodschap: Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om zich in deze tijd over al Gods kinderen uit te strekken, in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld op te heffen.

Boodschap: Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

woensdag 27 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen.

Boodschap: Een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden

dinsdag 26 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden.

Boodschap: Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

maandag 25 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen.

Boodschap: De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

zondag 24 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen.

Boodschap: Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee

zaterdag 23 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik schenk de wereld het Boek der Waarheid, voor elke ziel in elke natie. Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet dit:

Boodschap: Jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn

vrijdag 22 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn. Zelfs diegenen die als Joden en Christenen geboren zijn, hebben nu zoals voorzegd hun toevlucht genomen tot verschillende soorten van afgoderij.

Boodschap: Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

woensdag 20 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel het oneerlijk kan lijken dat Gods kinderen moeten lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, weet dit. 

Boodschap: Ze zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is

dinsdag 19 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, breng Mijn leerlingen er a.u.b. van op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie