Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik Ben jullie leraar en door Mij zullen jullie de mysteries van Mijn laatste goddelijk plan begrijpen

Ontvangen op vrijdag 8 februari 2013

23.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, als de mensen zich bewust waren van het geschenk dat Ik de mensheid ga toekennen, waarbij Ik de doden en de heiligen tot leven zal wekken, die zich zullen aansluiten bij diegenen onder jullie aan wie het geschenk van eeuwig leven in Mijn Koninkrijk verleend wordt, zouden jullie pas echt deze zeer bijzondere zegening bevatten.

Op aarde een geliefde verliezen door overlijden, kan zeer droevig zijn en veroorzaakt een schrijnende pijn. Maar Mijn belofte, om jullie eendrachtig te verenigen met diegenen die in staat van genade gestorven zijn, zal al Gods kinderen op een werkelijk glansrijke manier verenigen.

Families zullen zich verenigen. Geliefden zullen samenkomen en dat zal resulteren in een groot feest. Al diegenen die gezegend zijn om opgenomen te worden in Mijn Nieuw Paradijs, dat eeuwig leven biedt, zullen versteld staan van de omvang van Mijn groot geschenk.

Bereid jullie voor op de dood! Wees er niet bang voor! Maar weet dat de Hemel niet gemakkelijk te betreden is! Het vereist veel geestelijke voorbereiding. Wanneer jullie het wonderlijke leven, dat jullie bij Mijn Tweede Komst te wachten staat, duidelijk vatten, dan zullen jullie begrijpen wat er van jullie verwacht wordt.

In deze tijd moeten jullie niet enkel Mijn instructies opvolgen, jullie moeten ook de verantwoordelijkheid op jullie nemen Mij te helpen de zielen te behouden van diegenen die geen interesse in Mij hebben en die niet het verlangen hebben hun ziel te redden, het weer met Mij goed te maken of de sacramenten te ontvangen. Dat komt doordat zij een bewuste keuze gemaakt hebben om Mijn bestaan van hun dagdagelijkse leven gescheiden te houden. Ik Ben iets waarvan zij zich wellicht vaag bewust zijn – één of andere geestelijke opvatting die zij niet kunnen begrijpen. De reden daarvoor is dat zij niet geïnteresseerd zijn in het doorvoeren van de veranderingen, die nodig zijn als zij Mijn Koninkrijk waardig willen worden.

Deze verdwaalde lauwe zielen zijn Mijn grootste zorg omdat hun aantal groot is en zij langzaam verder en verder van Mij wegdrijven. Ik smacht naar hun ziel. De enige manier waarop ik hen kan bezielen, is om door de hedendaagse communicatiemiddelen hun aandacht te trekken. Elke steen zal omgekeerd worden. Alles wat in Mijn macht ligt zal gedaan worden om hen tot Mij te brengen.

Verder zijn er ten slotte de zielen die – niet door hun eigen schuld – nooit van Mij gehoord hebben. Die nooit afwisten van Mijn kruisdood of de gevolgen daarvan op de toekomst van hun bestaan. Ik moet hun de waarheid tonen. Ik moet hen onderwijzen. Ik moet Mijn boodschappen eenvoudig houden. Ik moet hun het bewijs van het bestaan van hun ziel tonen en jullie, Mijn strijdmacht, zullen Mij hierbij helpen.

Er zullen veel taken voor jullie weggelegd zijn bij de redding van alle zielen en Ik, jullie Jezus, zal jullie tonen hoe deze tot stand gebracht moeten worden. Ik zal jullie uitvoeriger onderrichten en Ik hoop dat jullie aan Mijn oproep gehoor zullen geven, hoe onmogelijk de taak ook kan lijken.

Houd van Mij en vertrouw op Mij want Ik Ben jullie Leraar en door Mij zullen jullie de mysteries van Mijn laatste goddelijk plan begrijpen. Daarna zal alles achter de rug zijn en zal de wereld klaar zijn voor Mijn glorieuze Wederkomst.

Jullie geliefde Leraar

Jezus Christus

Boodschap: Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen, die bijna daar zijn, brengen een verschrikkelijke duisternis en wanhoop met zich mee, zoals jullie in jullie leven nog nooit gezien hebben.

Boodschap: Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om zich in deze tijd over al Gods kinderen uit te strekken, in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld op te heffen.

Boodschap: Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

woensdag 27 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen.

Boodschap: Een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden

dinsdag 26 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden.

Boodschap: Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

maandag 25 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen.

Boodschap: De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

zondag 24 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen.

Boodschap: Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee

zaterdag 23 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik schenk de wereld het Boek der Waarheid, voor elke ziel in elke natie. Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet dit:

Boodschap: Jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn

vrijdag 22 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn. Zelfs diegenen die als Joden en Christenen geboren zijn, hebben nu zoals voorzegd hun toevlucht genomen tot verschillende soorten van afgoderij.

Boodschap: Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

woensdag 20 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel het oneerlijk kan lijken dat Gods kinderen moeten lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, weet dit. 

Boodschap: Ze zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is

dinsdag 19 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, breng Mijn leerlingen er a.u.b. van op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie