Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het zal niet lang meer duren voordat de laatste fase van de zuivering van het menselijk ras een aanvang neemt

Ontvangen op zondag 3 februari 2013

22.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is het een bijzondere dag, waarop Mijn liefde voor de mensheid aanzwelt tot een grote oceaan, in een laatste poging om Mijn genaden over hun ziel uit te storten.

Ik trek op verschillende manieren aan het hart van elke man, vrouw en kind zodat zij zich bewust worden van de aanwezigheid van liefde en welwillendheid. Velen reageren, velen doen dat niet. Toch is er, diep in hun hart geworteld, een gevoel van liefde voor deze goddelijke aanwezigheid van God. De mens is met Mijn Heilig Hart verbonden, ook al beseft hij dat misschien niet. Mijn bloed stroomt, als door een slagader, in het leven van elk kind van God. Het is de schakel die allen tot één familie maakt. Deze heilige familie zal de wortels vormen van de boom, die in Mijn Nieuw Paradijs veel takken zal doen ontspruiten.

Velen van hen, verhard van ziel, zullen na verloop van tijd zachte worden en Mij toelaten hen te omhelzen. Ik Ben jullie allemaal aan het voorbereiden op Mijn grootse barmhartigheid. Een aantal van die verharde zielen zullen afvallen en verdorren, en vervolgens zullen zij weggeveegd worden zonder dat er enig leven overblijft. Maar de meeste van Gods kinderen zullen instinctief weten wanneer de tijd rijp is. Zij zullen weten dat zij allemaal van dezelfde familie afstammen en dat zij door Mijn Vader voortgebracht werden.

Hij, de meest liefdevolle van alle vaders, heeft op dit moment enorme pijn en Hij is diep gekwetst door de duisternis die Hij aanschouwt in de ziel van veel van Zijn kinderen. Het zal niet lang meer duren voordat de laatste fase van de zuivering van het menselijk ras een aanvang neemt. Dat zal met zich meebrengen dat de goeden van de goddelozen gescheiden worden. Hoe zal dat het Hart van Mijn Vader breken, maar het moet gebeuren. Het is alsof Hij Zijn tuin aan het bewerken is zodat deze gezond en perfect wordt. Het onkruid moet verdelgd worden, anders zal dat zich verspreiden en de gezonde gewassen aantasten.

Wees te allen tijde voorbereid!

Jullie Jezus

 

Boodschap: Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen, die bijna daar zijn, brengen een verschrikkelijke duisternis en wanhoop met zich mee, zoals jullie in jullie leven nog nooit gezien hebben.

Boodschap: Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om zich in deze tijd over al Gods kinderen uit te strekken, in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld op te heffen.

Boodschap: Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

woensdag 27 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen.

Boodschap: Een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden

dinsdag 26 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden.

Boodschap: Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

maandag 25 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen.

Boodschap: De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

zondag 24 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen.

Boodschap: Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee

zaterdag 23 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik schenk de wereld het Boek der Waarheid, voor elke ziel in elke natie. Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet dit:

Boodschap: Jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn

vrijdag 22 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn. Zelfs diegenen die als Joden en Christenen geboren zijn, hebben nu zoals voorzegd hun toevlucht genomen tot verschillende soorten van afgoderij.

Boodschap: Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

woensdag 20 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel het oneerlijk kan lijken dat Gods kinderen moeten lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, weet dit. 

Boodschap: Ze zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is

dinsdag 19 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, breng Mijn leerlingen er a.u.b. van op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie