Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Kom, volg Mijn Zoon langs de weg van de waarheid

Ontvangen op donderdag 7 februari 2013

23.30 u

Mijn liefste dochter, wat geeft het dat Mijn kinderen zo houden van de goede dingen die Ik de aarde verschaf?

Wat geeft het dat de prachtige wereld die Ik schiep door Mijn kinderen zo geliefd en bewonderd wordt?

Wat geeft het dat Mijn kinderen van elkaar houden en in anderen vreugde vinden?

Dat zijn allemaal geschenken van Mij, jullie geliefde Vader. Jullie moeten deze wonderbaarlijke geschenken nooit vrezen en jullie hoeven je evenmin schuldig te voelen wanneer deze jullie plezier bezorgen.

Maar het belangrijkste geschenk dat Ik jullie breng, is Mijn liefde voor elk van jullie. Dit is een unieke liefde en de liefde die jullie voor anderen in jullie hart dragen, vertoont slechts een kleine gelijkenis met Mijn almachtige liefde.

 Het is maar wanneer jullie je liefde voor deze bijzondere geschenken laten voorgaan op jullie liefde voor God, dat jullie er niet in zullen slagen vrede te voelen. Hoewel jullie dus vreugde zullen vinden in de geschenken die Ik jullie gaf, kan er pas echt naar behoren van genoten worden, wanneer deze gepaard gaan met een zuivere liefde van het hart voor jullie Schepper.

Toen Ik jullie Mijn eniggeboren Zoon zond om jullie van de zonde te bevrijden, was dat Mijn bewijs aan jullie van Mijn altijd allesomvattende liefde. Hij was Mijn grootste geschenk, en door Hem zullen jullie eeuwig leven vinden in Mijn Nieuw Paradijs.

De weg werd voor jullie bereid en er zal door deze laatste missie van de Hemel, helemaal tot aan de poorten van het Paradijs, zorgvuldig vorm aan gegeven worden.

Kom, volg Mijn Zoon langs de weg van de waarheid en sta Hem toe om jullie, door Zijn grote barmhartigheid, in een cocon van veiligheid bijeen te brengen.

Ik steek Mijn heilige armen uit en neem jullie op in het Verbond van Mijn Zoon terwijl Hij de laatste fase voorbereidt om Mijn kinderen thuis, naar Mij, te brengen.

 Jullie thuis zal met de Mijne verstrengeld zijn. Geduld, volharding, lijden, tranen en liefde voor Mijn Zoon zullen allemaal verenigd zijn als jullie deze moeizame weg, naar Mij toe, bewandelen. Enkel diegenen die sterk genoeg zijn, zullen de laatste stappen bereiken.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

 

Boodschap: Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen, die bijna daar zijn, brengen een verschrikkelijke duisternis en wanhoop met zich mee, zoals jullie in jullie leven nog nooit gezien hebben.

Boodschap: Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om zich in deze tijd over al Gods kinderen uit te strekken, in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld op te heffen.

Boodschap: Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

woensdag 27 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen.

Boodschap: Een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden

dinsdag 26 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden.

Boodschap: Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

maandag 25 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen.

Boodschap: De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

zondag 24 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen.

Boodschap: Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee

zaterdag 23 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik schenk de wereld het Boek der Waarheid, voor elke ziel in elke natie. Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet dit:

Boodschap: Jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn

vrijdag 22 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn. Zelfs diegenen die als Joden en Christenen geboren zijn, hebben nu zoals voorzegd hun toevlucht genomen tot verschillende soorten van afgoderij.

Boodschap: Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

woensdag 20 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel het oneerlijk kan lijken dat Gods kinderen moeten lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, weet dit. 

Boodschap: Ze zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is

dinsdag 19 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, breng Mijn leerlingen er a.u.b. van op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie