Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Ik zal die naties, die in Mijn gezicht spuwen, wegvagen

Ontvangen op vrijdag 1 februari 2013

16.20 u

Mijn liefste dochter, hoe breekt Mijn Hart op dit moment, daar de mens, door de verdorvenheid van zijn zonden, Mijn geduld onherroepelijk op de proef gesteld heeft. Mijn pijn en lijden worden versterkt door Mijn toorn, aangezien Ik niet kan toelaten dat de plaag, die de mensheid zodanig getroffen heeft, doorgaat.

Mijn hand van gerechtigheid valt nu neer op die naties, die Mijn wetten schaamteloos overtreden. De haat die de mens zijn medebroeders en –zusters toedraagt, is wereldwijd voelbaar en neemt vele vormen aan. Mijn boodschap aan de sterfelijke mens luidt: ‘Houd nu op met jullie snode daden of Mijn straf zal alles wegvegen wat jullie doen en jullie zullen eeuwige pijn te verduren krijgen!’

Jullie hebben de bevoegdheid niet om leven te nemen, want Ik Ben de Auteur van het leven. Enkel Ik schenk leven. Het is van geen enkele andere bron afkomstig. Wanneer jullie je bemoeien met Mijn goddelijk plan, zullen jullie tegengehouden worden. Dat plan werd door jullie, een schepsel, voor wie Ik zoveel gegeven heb, geringschat. Het werd aangevallen en afgekraakt alsof het van weinig belang is.

Jullie oorlogen zullen escaleren, want Ik zal jullie goddeloze leiders de dood brengen. Ik zal jullie vinden, jullie wegnemen en jullie in de afgrond werpen, waar het Beest jullie eeuwige gezel zal zijn. Jullie zullen je al lijdend de ogen uitrukken door de wreedheden die jullie tegen Mijn kinderen begaan hebben.

Het is omwille van de zonden tegen de onschuldigen, wier leven jullie vernietigd hebben, dat Mijn kastijding op jullie neergeworpen zal worden.  Geen natie zal aan deze straf ontkomen en de hoogte van Mijn straf zal overeenkomstig de diepte van de zonden, waartoe jullie je verlaagd hebben, zijn.

Jullie denken misschien dat Mijn kastijding streng is, maar zonder deze straf zouden jullie elkaar ombrengen. Als Ik niet zou ingrijpen, zou de wereld ophouden te bestaan. Want jullie zouden met de verdorven technologieën die jullie in het leven geroepen hebben, deze doormidden breken.

Ik zal niet toelaten dat jullie dat doen. Mijn macht is almachtig en jullie zullen Mijn straffen nu aanschouwen, daar zij de mensheid treffen.

Kom tot inkeer! Bid voor jullie medezondaars, en vooral voor diegenen die door de duisternis van de Boze aangetast werden. Ik zal die naties, die in Mijn gezicht spuwen en die de controle kwijtgeraakt zijn, wegvagen. Diegenen die anderen vervolgen, zullen de pijn ondergaan die zij anderen toebrengen.

Jullie Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen, die bijna daar zijn, brengen een verschrikkelijke duisternis en wanhoop met zich mee, zoals jullie in jullie leven nog nooit gezien hebben.

Boodschap: Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om zich in deze tijd over al Gods kinderen uit te strekken, in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld op te heffen.

Boodschap: Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

woensdag 27 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen.

Boodschap: Een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden

dinsdag 26 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden.

Boodschap: Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

maandag 25 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen.

Boodschap: De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

zondag 24 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen.

Boodschap: Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee

zaterdag 23 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik schenk de wereld het Boek der Waarheid, voor elke ziel in elke natie. Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet dit:

Boodschap: Jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn

vrijdag 22 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn. Zelfs diegenen die als Joden en Christenen geboren zijn, hebben nu zoals voorzegd hun toevlucht genomen tot verschillende soorten van afgoderij.

Boodschap: Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

woensdag 20 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel het oneerlijk kan lijken dat Gods kinderen moeten lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, weet dit. 

Boodschap: Ze zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is

dinsdag 19 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, breng Mijn leerlingen er a.u.b. van op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie