Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Een aardbeving in Europa en een wereldoorlog

Ontvangen op vrijdag 18 maart 2011

0.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote liefde dat Ik deze avond met jou kom communiceren. Want Ik ken de kwelling die je ondergaan hebt. Het lijden dat je nu voor de zielen opgeofferd hebt, brengt met zich mee dat, als jij dat niet met vreugde gedaan had, zij met verdoemenis geconfronteerd zouden geweest zijn.

Mijn dochter, deze boodschappen zijn echt, maar je mag alleen tijdens of na het gebed met Mij communiceren. Dat is belangrijk omdat, tenzij jij met Mij in stil gebed bent, de Bedrieger soms kan proberen om tussen te komen.

Wereldoorlog

Mijn dochter, de profetieën waarover Ik sprak, staan op het punt zich te voltrekken. Uitgaande van de gebeurtenissen die zich in maart afspeelden, heeft Mijn Plaatsbekleder niet veel tijd meer over in het Vaticaan. Andere gebeurtenissen waarvan de mensheid nu getuige gaat zijn, omvatten een aardbeving in Europa die velen zal schokken. Maar deze zuivering zal ertoe bijdragen de mensen te verenigen, wat voor ieders bestwil zal zijn. Er zullen zich nu nog andere gebeurtenissen afspelen, waaronder een vulkaanuitbarsting (* de zienster heeft details van de locatie en de maand), terwijl de oorlog in het Midden-Oosten andere naties zal meesleuren. De andere naties uit het Westen zullen een reactie uitlokken van Rusland en China. Dat alles zal op een wereldoorlog uitlopen.

Gebed zal de hevigheid van deze gebeurtenissen afzwakken

Ondertussen zal binnenkort de Waarschuwing plaatsvinden. Dat zal bekering teweegbrengen. De bekering zal, door gebed, de schaal en de hevigheid van deze gebeurtenissen afzwakken.

Het lijden zal nederigheid voortbrengen – Nederigheid zal zielen redden

Mijn dochter, terwijl de wereld deze schokkende gebeurtenissen blijft doormaken, zullen zij die lijden nederig worden. Door nederigheid kunnen zij gered worden. Dat alles is nodig om de wereld op Mijn Tweede Komst voor te bereiden. Dat moment is niet meer veraf. Dit zal, Mijn dochter, voor de gelovigen een dag van grote heerlijkheid zijn. Houd deze dag op de voorgrond van jullie gedachten, want al het eventuele voorafgaande lijden dat jullie in Mijn naam doorstaan hebben, zal tegen dan vergeten zijn.

Alle profetieën die in het Boek der Openbaring voorzegd zijn, zullen zich nu aan de wereld vertonen. Wat diegenen betreft die de betekenis van deze gebeurtenissen begrijpen: Gelieve alsjeblieft het belang van de noodzaak om God om de vergeving te vragen die nodig is om hun ziel te louteren, aan anderen uit te leggen.

Twijfelen aan Mijn boodschappen

Mijn dochter, luister altijd, altijd, met je hart naar Mijn boodschappen. Je weet dat deze van Mij, je goddelijke Redder, komen hoewel anderen jou er soms van hebben willen overtuigen dat dit niet zo is. Dat kwetst Mij zozeer. Ik begrijp dat veel van je eigen twijfels voortkomen uit de bezorgdheid dat je het afschuwelijk zou vinden mensen te misleiden. Je moet nu al dergelijke twijfels definitief van je afzetten.

Geef je wil aan Mij over!

Jij, Mijn dochter, zou sterker zijn als je van een priester de geestelijke steun zou krijgen die je nodig hebt. Jammer genoeg zal niet één van hen Mijn beker terdege aannemen – een feit dat Ik enorm beledigend vind. Je moet nu dus compleet op Mij vertrouwen. Geef eindelijk je wil aan Mij over en alles zal veel duidelijker lijken! Bid, zoals Ik je al eerder gevraagd heb, elke dag het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, alsook de heilige Rozenkrans! Woon bovendien minstens één keer per week in een kerk de Aanbidding bij! Al die kleine geschenken aan Mij zullen je dichter bij Mij brengen. Hoe dichter je komt, hoe gemakkelijker en eenvoudiger je taken zullen worden.

Verdedig deze boodschappen!

Eerbiedig dit allerheiligste geschrift! Verdedig het! Aanvaard dat het aangevallen en afgekraakt zal worden, vooral door diegenen die beweren experten te zijn en die zullen speuren naar delen waarvan zij zeggen dat ze Mijn onderrichtingen tegenspreken. De enige tegenspraak zal hun eigen gebrekkige interpretatie van Mijn Leer zijn. Daar waar zij Mijn heilig Woord verdraaid en verkeerd uitgelegd hebben omdat het hen goed uitkomt dat te doen.

Het belang in een staat van genade te blijven

Mijn dochter, Ik heb jou en je innige gesprekken met Mij vanuit het hart gemist. Vraag Mij om de genaden je sterk te houden en deze zullen je gegeven worden! Ik heb plannen voor jou, Mijn dochter. Die zijn zeer belangrijk. Dat is de reden waarom het essentieel is dat jouw ziel gezuiverd wordt en dat je te allen tijde in een staat van genade blijft. Terwijl jouw uiteindelijke omvorming naar geestelijke volmaaktheid plaatsvindt, zal je lijden, Mijn dochter. Maar Ik zal je daarop voorbereiden. De mening van anderen zou je niet mogen raken. Diegenen die zich niet in het Licht bevinden en je van streek maken – negeer hen! Maar bid wel voor hen! Wees je er echter van bewust dat zij je zo ver van Mij weg kunnen trekken, zonder dat jij dat beseft, dat tegen de tijd dat je dat doet, jij je hart voor Mij gesloten zult hebben.

De H. Augustinus en de H. Benedictus werken beide met je samen. Roep hun hulp in en je zult alles veel gemakkelijker vinden! Mijn werk verrichten, die taken uitvoeren die Ik van je verlang, is moeilijk. Bij elke stap op de weg zullen er pogingen ondernomen worden om jou op een fout te betrappen. Rond je zullen boosheid, frustratie en disputen ontstaan en toenemen. Allemaal met de bedoeling jouw wil te verzwakken als jij dat toelaat.

Je moet nu je huis zegenen en te allen tijde de rozenkrans, een benedictuskruis alsook wijwater bij je hebben. Wees nu moedig! Vertrouw Mij ten volle! Laat eindelijk los! Bied Mij nu je vrije wil aan en Ik zal je al de genaden verlenen die nodig zijn om Mijn werk tot in de perfectie uit te voeren!

Ik houd van je, Mijn uitverkoren dochter. Ik zal doorgaan met je sterker te maken dan je bent. Ik zal je begeleiden. Opdat dit echt doeltreffend zou zijn, moet jij je aan Mij overgeven naar lichaam, geest en ziel. Maar het offer moet van jou komen en als een kostbaar geschenk aan Mij gegeven worden. Ik kan dat niet zomaar van je afnemen, want je vrije wil is een bijzonder geschenk van God, Mijn Eeuwige Vader.

Ga nu in vrede, Mijn dochter! Overhandig Mij je zorgen en bekommernissen! Maak je geest, lichaam en ziel vrij! Wanneer je dan je vrije wil aan Mij overgeeft, zal je eindelijk tot vereniging met Mij komen. Dit geschenk aan Mij zal ervoor zorgen dat Mijn Woord op een meer doeltreffende wijze wereldwijd gehoord wordt.

Je geliefde Redder van de mensheid

Jezus Christus

Rechtvaardige Rechter

Boodschap: De betekenis en de kracht van het gebed

donderdag 24 maart 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik Mij vanavond opnieuw met jou verenig.

Boodschap: Bid voor diegenen die jullie pijn berokkenen!

maandag 21 maart 2011

Vanavond, Mijn geliefde dochter, voel jij een vrede die je al zo’n lange tijd niet meer gevoeld hebt. 

Boodschap: In dit jaar van de zuivering wordt de mens gestraft

vrijdag 11 maart 2011

Mijn geliefde dochter, de zuivering waaronder de mensheid gebukt zal gaan door oorlogen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s, hittegolven en modderstromen, houdt aan vanwege de zonden van de mensheid.

Boodschap: Woorden van troost met betrekking tot diegenen die deze boodschappen in twijfel trekken

zondag 6 maart 2011

Mijn dochter, houd je sterk! Je moet jezelf niet kwellen met het lezen van de commentaren op het internet, die de haat aantonen die heel veel mensen jegens Mij voelen. 

Boodschap: Alle Christenen, kom nu tot inkeer! Katholieken, bid voor Paus Benedictus!

zaterdag 5 maart 2011

Mijn geliefde dochter, wij zijn opnieuw verenigd. Je hebt het druk gehad de afgelopen paar dagen. Heb je de kracht opgemerkt die Ik je zowel naar geloof als naar lichaam geef? 

Boodschap: De democratie gaat verdwijnen – Priesters zullen gemarteld worden

donderdag 3 maart 2011

O zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Ik deze avond je aandacht toejuich. Jouw afwezigheid heeft Mij een beetje pijn gedaan, maar Ik wist dat je spoedig naar Mij zou terugkeren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie