Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De betekenis en de kracht van het gebed

Ontvangen op donderdag 24 maart 2011

23.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik Mij vanavond opnieuw met jou verenig. Je bent nu bekleed met de genade van onderscheiding en hebt het juiste pad dat je moet volgen nu duidelijk voor ogen.

Na je eindelijk aan de vereniging met Mij overgegeven te hebben, ben je nu vrij. Vrij van twijfel, zuiver van geweten, sterker dan voorheen en klaar om aan de wereld Mijn belofte te openbaren. Mijn Woord zal de dringende noodzaak duidelijk maken om bereid te zijn jullie hart open te stellen voor het moment waarop aan allen hun zonden getoond zullen worden.

Door voorbereid en vooraf gewaarschuwd te worden, kunnen er nog veel meer zielen gered worden. Hoe groter de bekering, hoe zwakker de vervolging zal zijn die zal volgen. Mijn dochter, word nooit zelfgenoegzaam, noch zou je bang moeten zijn voor toekomstige gebeurtenissen. Alles zal voorbijgaan en in de plaats daarvan zal er een gelukkigere wereld met overal meer liefde komen.

Boodschappen om iedereen gewoon aan Gods bestaan te herinneren

Zeg aan Mijn volk wijd en zijd dat deze boodschappen gewoon bedoeld zijn om al Gods kinderen eraan te herinneren dat Hij bestaat. Zij moeten bovendien beseffen dat hun ziel het belangrijkste deel van hun menselijk gestel is. Zich om hun ziel bekommeren is van vitaal belang als zij deel willen nemen aan de prachtige toekomst die allen wacht. De mensen moeten zich gewoon de Tien Geboden in herinnering brengen en deze in ere houden. Al wat ze dan hoeven te doen, is Mijn Leer navolgen en hun leven leiden zoals Ik het hun gezegd heb.

De reden waarom Ik profetieën geef, is om aan Mijn geliefde volgelingen te bewijzen dat er een goddelijk ingrijpen aan het plaatsvinden is. Door dat te doen, hoop Ik dat zij hun hart zullen openen om de Waarheid te laten doordringen.

Goddelijke liefde brengt vrede

Veel mensen bewijzen Mijn onderrichtingen lippendienst. Anderen vinden deze saai en vervelend. Ze zijn bang dat ze, door Mij na te volgen, de vertroosting zullen mislopen die ze menen dat materiële dingen in hun leven zullen brengen. Wat zij niet kunnen begrijpen, is dat de enige echte troost die zij mogelijk kunnen ervaren de goddelijke liefde is. Deze liefde kan maar in jullie leven komen door via eenvoudig gebed dichter bij Mij en Mijn Eeuwige Vader te komen. Eenmaal jullie deze vrede ervaren, zullen jullie ontdekken dat jullie vrij van zorgen en stress zijn.

Geen enkele hoeveelheid bedrieglijke genotmiddelen kan de euforie evenaren die tot stand komt wanneer jullie dicht bij Mijn Hart komen. Deze liefde doordringt niet enkel jullie hele lichaam, geest en ziel, maar stelt jullie ook in staat een vrijer leven te leiden. Jullie zullen een diepe tevredenheid ervaren, die jullie voordien niet bekend was. Jullie zullen dan verbluft staan over hoe weinig de wereld van de materiële luxe jullie nog aanspreekt. Jullie zullen de interesse in die dingen verliezen en dat zal jullie verbazen.

O kinderen, konden jullie maar proberen om dichter bij Mij te komen, dan zouden jullie eindelijk vrij worden! Jullie zullen dan niet langer een lege wanhoop in jullie ziel voelen. In plaats daarvan zullen jullie rustiger zijn, minder gehaast, meer tijd hebben om interesse in anderen te tonen en jullie vredig voelen. Dat zal van jullie uitstralen. Anderen zullen als vanzelf naar jullie toegetrokken worden. Jullie zullen je afvragen waarom. Wees niet bang, want dat is de werkzame genade van God! Wanneer jullie vol genade zijn, is dat aanstekelijk en dan verspreidt zich dat uit liefde naar anderen. De cyclus gaat vervolgens verder.

Vergeet dus alsjeblieft het belang van het gebed niet, kinderen! De kracht die dat oplevert en de snelheid waarmee zich dat verplaatst om al die fortuinlijke zielen te omhullen, die in deze wolk van liefde getrokken worden.

Satans web van misleiding veroorzaakt angst

Net zoals het gebed en de liefde voor elkaar aan kracht winnen, zal ook de haat die door Satan verspreid wordt dat doen. De Bedrieger, die door die mensen werkt die geen geloof hebben of die zich met duistere spirituele spellen bezighouden, verspreidt zijn misleiding. Zijn web van haat strikt zelfs diegenen aan de uiterste rand, die het gevoel kunnen hebben dat zij een redelijk goed leven leiden. Dit subtiel web kan iedereen vangen die niet voorzichtig is. Het gevoel dat al diegenen die in de val lopen gemeen hebben, is onrust, beklemming, wanhoop en angst. Deze angst slaat al zeer snel om in haat.

Loop naar Mij toe, jullie allen! Wacht niet tot jullie leven op zijn kop gezet wordt door onnodig hartzeer. Want Ik Ben er altijd, wakend, wachtend, erop hopend dat ieder van jullie zijn trots zal laten varen zodat Ik binnen kan komen om jullie te omhelzen. Ga naar jullie kerk en bid tot Mij! Spreek thuis met Mij! Op weg naar jullie werk! Waar jullie ook zijn, aanroep Mij gewoon! Jullie zullen al vrij snel weten hoe Ik reageer.

Word wakker – open jullie gesloten hart!

Word wakker, kinderen! Beseffen jullie inmiddels niet dat jullie Mij nodig hebben? Wanneer zullen jullie eindelijk jullie gesloten hart openen en Mij binnenlaten? Verspil geen kostbare tijd, voor jullie eigen bestwil en die van jullie familie! Ik Ben liefde. Jullie hebben Mijn liefde nodig om jullie uitgedroogde en ondervoede ziel te verkwikken. Mijn liefde zal, eenmaal jullie deze ervaren, jullie geest verheffen en jullie weer echte liefde laten voelen. Deze liefde zal jullie geest dan openen voor de Waarheid – voor de beloftes die Ik deed voor eenieder van jullie, toen Ik aan het kruis stierf voor jullie zonden. Ik houd van jullie, kinderen. Betoon Mij alsjeblieft de liefde waar Ik jullie om smeek! Blijf niet voor Mij verloren! Er is nog maar weinig tijd, kinderen, om terug naar Mij te keren. Talm niet!

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Boodschap: Bid voor diegenen die jullie pijn berokkenen!

maandag 21 maart 2011

Vanavond, Mijn geliefde dochter, voel jij een vrede die je al zo’n lange tijd niet meer gevoeld hebt. 

Boodschap: Een aardbeving in Europa en een wereldoorlog

vrijdag 18 maart 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote liefde dat Ik deze avond met jou kom communiceren. Want Ik ken de kwelling die je ondergaan hebt. 

Boodschap: In dit jaar van de zuivering wordt de mens gestraft

vrijdag 11 maart 2011

Mijn geliefde dochter, de zuivering waaronder de mensheid gebukt zal gaan door oorlogen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s, hittegolven en modderstromen, houdt aan vanwege de zonden van de mensheid.

Boodschap: Woorden van troost met betrekking tot diegenen die deze boodschappen in twijfel trekken

zondag 6 maart 2011

Mijn dochter, houd je sterk! Je moet jezelf niet kwellen met het lezen van de commentaren op het internet, die de haat aantonen die heel veel mensen jegens Mij voelen. 

Boodschap: Alle Christenen, kom nu tot inkeer! Katholieken, bid voor Paus Benedictus!

zaterdag 5 maart 2011

Mijn geliefde dochter, wij zijn opnieuw verenigd. Je hebt het druk gehad de afgelopen paar dagen. Heb je de kracht opgemerkt die Ik je zowel naar geloof als naar lichaam geef? 

Boodschap: De democratie gaat verdwijnen – Priesters zullen gemarteld worden

donderdag 3 maart 2011

O zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Ik deze avond je aandacht toejuich. Jouw afwezigheid heeft Mij een beetje pijn gedaan, maar Ik wist dat je spoedig naar Mij zou terugkeren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie