Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De democratie gaat verdwijnen – Priesters zullen gemarteld worden

Ontvangen op donderdag 3 maart 2011

23.30 u

O zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Ik deze avond je aandacht toejuich. Jouw afwezigheid heeft Mij een beetje pijn gedaan, maar Ik wist dat je spoedig naar Mij zou terugkeren.

Luister aandachtig, alsjeblieft! Hoewel Ik besef dat je het druk hebt met je leven, moet je de absolute hoogdringendheid van deze boodschap begrijpen. Mijn Woord wordt aan jou gegeven in het meest historische tijdperk sinds het begin. Want het is nu, in deze tijd, dat de wereld veranderingen zal ondergaan die tot op heden nooit door de mensheid gezien zijn.

Maak jullie nu op, Mijn kinderen, waar ter wereld jullie ook zijn! Want zeer spoedig zal nu, door Mijn barmhartigheid, aan ieder van jullie één van de kostbaarste geschenken gegeven worden. Mijn Waarschuwing, die jullie geschonken wordt, zal overal bekering verspreiden. Wanneer dit plaatsvindt zal, na dat tijdsmoment waarop de aarde zal stilstaan, door de aanvaarding van de Waarheid de liefde wijdverspreid zijn.

De volgelingen van Satan zullen hun verdorven gedrag moeilijk kunnen verdedigen ten overstaan van de liefde en het Licht dat door jullie zal schijnen. Maar hoewel de grootse gebeurtenis - die jullie zal verbijsteren - veel bekering voortbrengt, moeten jullie je toch daarop voorbereiden.

Aanvaard dat deze profetie zal plaatsvinden! Maar zeer weinigen zullen dit ontkennen, zowel tijdens als na afloop ervan. Toch zullen velen zich nog van Mij blijven afkeren. Daarop zal de grote vervolging volgen.

Priesters zullen lijden

Mijn strijdmacht van geliefde volgelingen zal moedig opstaan en Mijn bestaan verdedigen. Toch zullen zelfs diegenen van wie jullie dat het minst verwachten, waaronder Mijn christelijke kerkleiders, partij kiezen voor de Boze en zijn parasieten. Zij zullen verleid worden vanwege hun zwakke geloof. Jullie zullen merken dat die heilige plaatsvervangers van Mij, Mijn trouwe gewijde dienaren, hun geloof zullen moeten verdedigen. De wreedheid die tegenover hen aan de dag gelegd zal worden, zal vergelijkbaar zijn met de wreedheid die Ik van Mijn beulen ondervond. Neem dit ter harte, jullie allen die Mij volgen! Kom niet in de verleiding om het pad van de verraders te volgen, zelfs niet als jullie bang zijn! Trap nooit in hun valse beloftes! Wees dapper! Bid om sterkte!

De vervolging zal niet lang duren

Zet jullie schrap, gelovigen, want ook diegenen die het dichtst bij jullie staan, zullen zich van het geloof afkeren. Jullie zullen wellicht ontdekken dat jullie alleen staan, dat jullie uitgelachen en publiekelijk belachelijk gemaakt worden. Negeer hun beschimpingen! Ik zal jullie allemaal begeleiden en jullie beschermen. Want deze tijd zal niet lang duren. Het pijnlijkste leed dat jullie zullen ondervinden, zal hun ontrouw aan Mij, aan de Waarheid, zijn.

Niet-christelijke naties zullen heersen

Het gebed kan sommige van de catastrofale gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, helpen verminderen. De vervolging die diegenen van jullie die in Mij en Mijn Eeuwige Vader geloven, opgelegd zal worden, zal er komen door de naties die zonder liefde zijn. Liefde voor God. De enige liefde die zij in hun hart dragen, is liefde voor de macht over minder fortuinlijke landen. Heersen is hun voornaamste doel. Roem en het najagen van rijkdom en het eigenaarschap over jullie, jullie land en diegenen onder jullie die weigeren Mij te hekelen.  Geef eraan toe, Mijn kinderen, en het zal jullie zeer moeilijk vallen om terug te krabbelen en op jullie schreden naar Mij terug te keren. Dat zal enorm veel moed vergen, tegen sterke tegenspoed in. Maar jullie zullen zegevieren. Als jullie zouden lijden door de hartstocht die jullie uit liefde voor God, Mijn Eeuwige Vader, in jullie hart voelen, dan zullen jullie dat met vreugde in jullie ziel aanvaarden.

De opkomst van nieuwe dictators

Plotselinge veranderingen in wereldsituaties, die tot nog toe op onbeduidende onrust leken, zullen nu als grootscheepse oorlogen naar voren treden. Oorlogen zullen tot een tekort aan voedsel leiden. De democratie zal snel afnemen en goddeloze dictaturen zullen opkomen. Deze dictaturen zullen echter heel erg oppassen hoe ze overkomen. Ze zullen als vreedzame onderhandelaars komen, en als ‘redders’. In ruil voor het voeden van jullie monden, zullen ze jullie bezittingen beheren, die dan van hen worden. Jullie zullen toelating moeten krijgen om jullie familie te voeden. Om te reizen zullen jullie een speciale vorm van identificatie nodig hebben en er zal gevraagd worden om het merkteken aan te nemen – het merkteken van het Beest. Loop ervan weg, Mijn kinderen! Verberg jullie! Want dat is nog niet alles. Zij zullen bepalen hoe jullie bidden, want het is niet tot God dat zij zich wenden. Dit, Mijn kinderen, zijn de strijdmachten van Satan en zij willen jullie ziel stelen.

Diegenen onder jullie die in Mij geloven, maak jullie op! Ga onmiddellijk terug naar jullie kerken! Bid tot God, de Eeuwige Vader! Kom in groepen samen en bid, bid, bid! Vraag nu om verzoening zodat jullie met nederigheid de staat van jullie ziel aanvaarden wanneer jullie de Waarschuwing meemaken! Jullie zullen niets te vrezen hebben.

Bid ook voor jullie familie en vrienden, jullie kinderen, jullie naasten! Zij moeten zich allemaal voorbereiden. Zovelen zullen zich bekeren zodra zij de waarheid van Mijn bestaan aanschouwen. Zovelen zullen niet opgewassen zijn tegen de schok wanneer zij zien hoe zij Mij beledigd hebben. Anderen zal het gewoon niet kunnen schelen. De tijd tikt.

Vraag Mij om jullie te helpen

De tekenen, die allemaal voorzegd zijn, zijn rondom jullie aanwezig, kinderen. Zie deze en aanvaard ze voor wat ze zijn. Opstanden. Aardbevingen. Overstromingen. Klimaatveranderingen. Ze zullen nu uitbreiden. Geld is nu schaarser aan het worden, en zo ook jullie voedsel. Denk niet dat alles verloren is, want als jullie Mij om hulp vragen, zullen jullie gebeden verhoord worden. Ik zal jullie allemaal bij de hand houden en door deze beroering helpen. Maar jullie moeten je hart openen. Blokkeer elke poging om jullie ertoe te verleiden deel te nemen aan de samenzweringen van de Boze! Behoud de zuiverheid van hart en geest! Wees nederig in jullie standpunten! Maar wees nooit bang om jullie recht om in Mij te geloven, te verdedigen!

Tijd om jullie ziel voor te bereiden

De tijd is er nu klaar voor. Ga nu, Mijn kinderen, en bereid jullie ziel voor! Verzoek, door middel van de Sacramenten, om de genaden die nodig zijn om jullie ziel te heiligen. Vraag Mij bovendien om jullie in Mijn armen te nemen, en vraag om redding. Mijn liefde en mededogen voor elk en eenieder van jullie gaat jullie begrip te boven. De Waarschuwing, één van de meest genadevolle geschenken die Ik jullie allen nog kan geven voordat het Laatste Oordeel plaatsvindt, moet door jullie toegejuicht worden. Wees dankbaar dat jullie dit prachtig geschenk krijgen! Want zodra in elke uithoek van de wereld de bekering plaatsgrijpt, zullen jullie echt klaar zijn voor de Nieuwe Hemel en Aarde, die dan zullen samensmelten tot Mijn Paradijs en het heerlijk erfdeel dat ieder van jullie het recht geeft om eraan deel te nemen, als jullie daarvoor zouden kiezen.

Verwacht nu Mijn Waarschuwing, Mijn kinderen! Want dat moment komt nu zeer dichtbij.

Jullie liefhebbende Redder

Rechtvaardige Rechter en genadige Jezus Christus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie