Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Alle Christenen, kom nu tot inkeer! Katholieken, bid voor Paus Benedictus!

Ontvangen op zaterdag 5 maart 2011

10.00 u

Mijn geliefde dochter, wij zijn opnieuw verenigd. Je hebt het druk gehad de afgelopen paar dagen. Heb je de kracht opgemerkt die Ik je zowel naar geloof als naar lichaam geef? Dat komt doordat je werk Mij zo aangenaam is. Moedig terwijl je doorgaat met het publiceren van deze boodschappen alsjeblieft zoveel mogelijk mensen die je kent aan om nu snel om de verzoening voor hun zonden te verzoeken. Het maakt niet uit tot welk christelijk geloof ze behoren. Zij moeten, door de daad van het verzoeken om verlossing, aan Mij hun nederigheid en trouw tonen.

Deze eenvoudige daad zal hen sterker maken tijdens de gebeurtenis waarover Ik sprak als de Waarschuwing.  Kom tot inkeer, jullie allen, om jullie ziel te redden! Bereid jullie onverwijld voor op de Waarschuwing, want diegenen van jullie die niet in staat van genade verkeren, overleven het misschien niet!

Mijn geliefde dochter, Ik wil dat je snel te werk blijft gaan om deze boodschappen uit te bazuinen. Ik heb je al eerder uitgelegd dat ze op de kortst mogelijke tijd aan zoveel mogelijk mensen gegeven moeten worden. Daar deze gebeurtenis nakend is, zal dan ook een gebeuren aangaande het Heilig Vaticaan dat zijn.

Vraag aan iedereen om te bidden voor Mijn geliefde heilige Plaatsbekleder Paus Benedictus, want hij wordt omringd door de vijanden van Mijn Eeuwige Vader! Bid voor de priesters die in hun trouw aan Mij of Mijn Eeuwige Vader nooit gewankeld hebben!

Opkomst van de Valse Profeet

Ze moeten intens bidden, want jullie zullen allen getuige zijn van het resultaat van deze aanval op Mijn heilige Plaatsbekleder. Bid, bid, bid dat de Valse Profeet herkend zal worden voor wat hij is. Let op zijn gedrag, zijn aandachtzoekende agenda, de manier waarop Mijn misleide gewijde dienaren in ontzag aan Zijn voeten zullen neervallen! Luister bovendien goed naar wat hij te zeggen heeft! Zijn nederigheid zal vals zijn, zijn bedoelingen boosaardig en de liefde die hij uitstraalt zal helemaal om hem draaien. Hij zal als vernieuwend, dynamisch, beschouwd worden – een frisse wind. Hoewel hij gedreven en energiek is, zullen zijn krachten niet van God, de Eeuwige Vader, komen. Ze komen van Satan, de Boze.

Bid, bid, bid! Want jullie, Mijn kinderen, moeten op jullie hoede zijn. Jullie hebben Mij nodig om jullie te begeleiden nu deze profetieën aan de mensheid geopenbaard worden. Wees sterk, trouw aan Mijn Leer! Bid in groep! Bid de heilige Rozenkrans om bescherming tegen de Boze te zoeken!

Onthoud één les! Mijn Leer verandert nooit. Het is dezelfde Leer zoals die altijd al geweest is. Zoals Ik je al eerder zei, keer jullie af en bid tot Mij om leiding wanneer jullie ontdekken dat deze vervalst, afgezwakt, of – zoals het geval zal zijn- verdraaid wordt op een manier die vreemd of in strijd met Mijn onderrichtingen lijkt!

Jullie goddelijke Redder

Jezus Christus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie