Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Dit leven zal in een oogwenk overgaan in een nieuw leven, een nieuw, hersteld Paradijs

Ontvangen op dinsdag 12 februari 2013

2.19 u

Mijn zeer geliefde dochter, zoveel mensen in de wereld zijn zich niet bewust van hun onstoffelijkheid. Zij zijn zo verwikkeld in zaken aangaande hun dagelijks leven, hun baan, hun rol als ouders, hun geworstel om te slagen voor examens en zich te vormen, dat zij vergeten te denken aan hun leven nadat hun tijd op aarde afloopt.

Het is terecht dat zij hun beste beentje voorzetten op het gebied van de verantwoordelijkheid om zich te voeden en te kleden, maar wanneer zij hun geestelijk welzijn verwaarlozen, ontzeggen zij zich de grootste geschenken, die op hen staan te wachten.

Velen vergeten dat Mijn Vader te allen tijde leven kan nemen. Als zielen niet voorbereid zijn, zullen zij onder spijt te lijden hebben, en wellicht de Hemel niet betreden op het moment dat zij van dit leven overgaan naar het volgende.

Het is moeilijk voor diegenen, die een druk leven leiden, om te overwegen wat er gebeurt als deze tijd, die hen door God verleend wordt, ten einde loopt. Want velen zien de dood als beangstigend en iets waarover zij niet wensen na te denken. En zo wijzen zij Mij af, hun Jezus, hun weg naar het Koninkrijk van Mijn Vader. Ik, Jezus Christus, Ben de enige weg om te kunnen profiteren van het eeuwig leven, een leven dat jullie onbekend is.

Ik wil jullie vertellen dat er op al Gods kinderen een wonderbaarlijk leven staat te wachten. Dit leven is belangrijk, want hoe jullie het leven leiden dat jullie op aarde geschonken wordt, zal jullie toekomst bepalen.

Jullie mogen de dood nooit zien als het einde. Zie het in plaats daarvan als het begin van een nieuw en prachtig leven. De tijd die jullie op aarde doorbrengen, is een beproeving. Het is een test en in veel opzichten een ballingschap. Jullie zijn als zondaars geboren en zullen ook als zondaars sterven. Maar het zullen die zondaars zijn - die van elkaar houden, die anderen met liefde en eerbied behandelen en die hun leven leiden naar Mijn Beeld - die veel hebben om naar uit te kijken.

Door Mijn groot mededogen voor al Gods kinderen maak Ik grote uitzonderingen voor zielen die verloren en verward ronddwalen. Ik ga achter zielen aan die niets met Mij te maken willen hebben en Ik beroer hun hart, zodat zij voor anderen mededogen gaan voelen.

Velen beseffen niet hoe Ik in hun hart werk, maar Ik doe dat om hen naar Mij toe te lokken. Naar elke ziel die tot Mij roept, zelfs als ze onzeker is over Mijn bestaan, kom Ik toegelopen. Ik reageer onmiddellijk en hoor alle intenties. Ik Ben een liefdevolle God. Ik word niet gemakkelijk tot woede opgezweept. Ik Ben geduldig. Ik Ben afwachtend. Ik Ben trouw. Ik Ben geheel barmhartig. Ik Ben aan het wachten tot alle zielen Mijn roep herkennen, want weldra zullen zij nog nauwelijks twijfelen over wiens stem zij horen, hen uitnodigend Gods liefde te voelen.

Dit leven zal in een oogwenk overgaan in een nieuw leven, een nieuw, hersteld Paradijs. Terwijl deze tijd op aarde vol beproevingen, druk, stress, voor- en tegenspoed kan zijn, kan het niet vergeleken worden met de vrede en heerlijkheid van het leven dat al diegenen die van Mij houden, te wachten staat.

Jullie Jezus

Boodschap: Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen, die bijna daar zijn, brengen een verschrikkelijke duisternis en wanhoop met zich mee, zoals jullie in jullie leven nog nooit gezien hebben.

Boodschap: Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om zich in deze tijd over al Gods kinderen uit te strekken, in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld op te heffen.

Boodschap: Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

woensdag 27 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen.

Boodschap: Een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden

dinsdag 26 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden.

Boodschap: Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

maandag 25 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen.

Boodschap: De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

zondag 24 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen.

Boodschap: Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee

zaterdag 23 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik schenk de wereld het Boek der Waarheid, voor elke ziel in elke natie. Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet dit:

Boodschap: Jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn

vrijdag 22 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn. Zelfs diegenen die als Joden en Christenen geboren zijn, hebben nu zoals voorzegd hun toevlucht genomen tot verschillende soorten van afgoderij.

Boodschap: Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

woensdag 20 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel het oneerlijk kan lijken dat Gods kinderen moeten lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, weet dit. 

Boodschap: Ze zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is

dinsdag 19 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, breng Mijn leerlingen er a.u.b. van op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie