Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Dit is de laatste strijd. Mijn Plaatsbekleder is gevallen. Mijn Kerk zal ineenstorten, maar al spoedig zal deze weer oprijzen.

Ontvangen op donderdag 14 februari 2013

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd tussen het Koninkrijk van Mijn Vader en het Rijk van Satan is uiteindelijk de laatste fase ingegaan.

Hoe leidt de Boze Mijn Vaders kinderen om de tuin, met inbegrip van diegenen die de waarheid van Mijn Leer volgen. Niets is wat het lijkt. De macht van de vrijmetselarij is toegenomen en ze teisteren niet alleen de politieke wereld, maar ook het Huis van God, Mijn Lichaam op aarde.

Mijn Katholieke Kerk wordt veracht, meer dan enig andere Kerk op aarde die Mijn heilig woord verkondigt. Dat komt omdat deze door Mij geleid werd en zich gehouden heeft aan Mijn instructies die, sinds Ik afkondigde dat Mijn apostel Petrus Mijn Kerk op aarde moest oprichten, aan de mensheid gegeven werden.

De Boze richtte zijn aandacht op Mijn Kerk op aarde en heeft doorheen de eeuwen Mijn Kerk verdeeld en al diegenen, die Mijn allerheiligste Sacramenten in praktijk brengen, gegeseld.

Niet eenmaal heeft hij, de Boze, zijn plan om Mijn Kerk te vervolgen, laten varen. Sluw, bedrieglijk, arrogant, opschepperig en vol eigendunk gelooft hij, de Bedrieger, dat zijn macht almachtig is. Hij richt zich altijd op diegenen aan wie de verantwoordelijkheid toegekend werd om Gods kinderen naar het eeuwig leven te voeren.

Mijn Katholieke Kerk heeft door toedoen van Satan al geruime tijd verschrikkelijk geleden. Niet eenmaal werden zij met rust gelaten om hun heilige plicht aan Mij te vervullen. Om er bovendien voor te zorgen dat hij, de Boze, nog meer schade zou kunnen veroorzaken, infiltreerde hij bij de gewijde dienaren van Mij door zijn eigen dienaren uit te zenden om zich onder hen te mengen. Het was toen dat de gruwel van het kwaad Mijn Kerk binnentrad.

Wanneer er door diegenen - die aangesteld zijn om zielen te koesteren - zonden bedreven werden, was Ik het, Jezus Christus, die beschuldigd en op de beklaagdenbank gezet werd.

De allergrootste misleiding deed zich voor toen de Boze de mens ervan overtuigde dat Ik het was, Jezus, Hoofd van de Kerk op aarde, die de mensheid verraadde. De mensen worden geboren met de zonde. De mens zal zondigen tot de tijd van Mijn Tweede Komst. Mij, als de Redder van de wereld, afdanken vanwege de zonden van de mensen, waaronder diegenen die verantwoordelijk waren voor zielen die afgedwaald zijn, zal jullie ondergang betekenen.

In plaats van de waarheid toe te laten, zullen jullie de leugens van het Beest jullie hart laten verderven. Jullie staan nu onder toezicht van het kwaad in Mijn Kerk en velen zullen ten prooi vallen aan de leugens, die jullie nu als de waarheid voorgehouden worden.

De waarheid van Mijn Leer zal spoedig als onbelangrijk en onwaar uitgeroepen worden. De woede van Mijn Vader, door deze plaag in de Kerk op aarde, zal weldra onder Zijn dienaren in Mijn Kerk te Rome gevoeld worden. Dit is de laatste strijd. Mijn Plaatsbekleder is gevallen. Mijn Kerk zal ineenstorten, maar spoedig zal deze weer oprijzen.

Jullie Jezus

Boodschap: Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen, die bijna daar zijn, brengen een verschrikkelijke duisternis en wanhoop met zich mee, zoals jullie in jullie leven nog nooit gezien hebben.

Boodschap: Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om zich in deze tijd over al Gods kinderen uit te strekken, in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld op te heffen.

Boodschap: Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

woensdag 27 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen.

Boodschap: Een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden

dinsdag 26 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden.

Boodschap: Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

maandag 25 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen.

Boodschap: De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

zondag 24 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen.

Boodschap: Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee

zaterdag 23 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik schenk de wereld het Boek der Waarheid, voor elke ziel in elke natie. Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet dit:

Boodschap: Jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn

vrijdag 22 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn. Zelfs diegenen die als Joden en Christenen geboren zijn, hebben nu zoals voorzegd hun toevlucht genomen tot verschillende soorten van afgoderij.

Boodschap: Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

woensdag 20 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel het oneerlijk kan lijken dat Gods kinderen moeten lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, weet dit. 

Boodschap: Ze zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is

dinsdag 19 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, breng Mijn leerlingen er a.u.b. van op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie