Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De vrijmetselarij is Mijn Kerk op aarde binnengedrongen en weldra zal het schisma, zoals voorzegd, verdeeldheid en onrust teweegbrengen onder Mijn getrouwe dienaren

Ontvangen op woensdag 13 februari 2013

11.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment heerst er woede in de Hemel aangezien de doornenkroon neerdaalt om Mijn Lichaam, de Katholieke Kerk, op aarde te verpletteren.

Deze profetie, die jou de afgelopen twee jaar met veel details gegeven werd, is uitgekomen. Terwijl nu Mijn andere openbaringen spoedig verwezenlijkt zullen worden, zullen zeer weinigen van Mijn gewijde dienaren in staat zijn om Mijn smeekbeden aan het menselijke ras, in dit goddeloos uur in jullie tijd, te negeren.

Zij, de verdorven groepering, zijn begonnen met hun campagne om de aarde te ontdoen van de waarheid over Mijn Leer. Mijn Heilige Plaatsbekleder werd tot deze daad gedwongen en zal hierdoor enorm lijden. De vrijmetselarij is Mijn Kerk op aarde binnengedrongen en weldra zal het schisma, zoals voorzegd, verdeeldheid en onrust teweegbrengen onder Mijn getrouwe dienaren.

Velen hebben geen idee van de misleiding die hen voorgehouden wordt. Zij weten ook niet dat het fundament van Mijn Kerk, de Katholieke Kerk, tot stof verbrijzeld werd. In de plaats daarvan zal de gruwel opkomen en Ik zal ingrijpen en tekenen sturen om elke ziel opmerkzaam te maken op het belang van het bidden, zodat zij de waarheid van de fictie kunnen onderscheiden.

Het is niet de ineenstorting van de Katholieke Kerk - die weldra duidelijk zal worden - die de wereld zal verdelen. Het zal hun betrokkenheid zijn bij de creatie van een nieuwe wereldkerk, een ene-wereldreligie, die het heidendom en de afgoderij zal invoeren.

De Valse Profeet heeft zich goed voorbereid en zijn tijd komt eraan. Samenwerkend met de Antichrist, zullen zij de wereld op de knieën brengen. Het zal niet aan God zijn dat zij hulde zullen brengen, het zal aan het Beest zijn.

Ik verzoek dringend al Mijn leerlingen, Mijn christelijke volgelingen van overal, om rustig te blijven. Bid om vrede en laat Mij, jullie Jezus, jullie de weg wijzen in deze tijd!

Ik roep al Mijn kardinalen, bisschoppen en Mijn gewijde dienaren op om jullie kudde te verenigen en trouw te blijven aan Mijn Leer. Sla acht op wat er jullie gevraagd zal worden te prediken want dat zal veranderen! Jullie homilieën zullen bedacht en geschreven worden voor een seculiere wereld en ze zullen geen inhoud hebben.

Bij een poging, die gezien moet worden als het moderniseren van de Katholieke Kerk, is dit wat jullie voorgelegd zal worden - de bevordering van allesomvattende congregaties – alle religies in één zogenaamde Christelijke Verenigde Kerk gewikkeld. Al de uiterlijke tekenen lijken misschien aanvankelijk hetzelfde, maar dat is wat jullie verondersteld worden te zien. Geleidelijk aan zullen jullie Mijn Heilige Schrift niet meer herkennen, aangezien nieuwe bewoordingen, formuleringen en nieuwe concepten voor de uitvoering van de sacramenten jullie voorgelegd zullen worden.

Er zal paniek heersen onder die ware trouwe priesters, die gealarmeerd zullen zijn door het nieuwe, moderne concept dat de Kerk zal omhelzen wanneer zij een nieuw soort van moderne alternatieve kerk willen lanceren.

Het zal door middel van het netwerk van de vrijmetselarij – die in elke hoek van de Katholieke Kerk is binnengedrongen – de overheden en de media zijn, dat deze gruwel als een grote vernieuwing zal voorgesteld worden.

Dat is het begin van het einde. Mijn Tegenwoordigheid zal discreet uitgebannen worden ten gunste van de nieuwe ceremonie van de Missen.

Alle pracht en praal zullen een leeg tabernakel maskeren, want Mijn goddelijke Tegenwoordigheid zal door Mijn Vader niet langer toegestaan worden.

Jullie moeten verenigd blijven en, als jullie Katholiek zijn, de dagelijkse Missen en de Heilige Communie blijven bijwonen. Wat al de Christenen betreft: jullie moeten weten dat ook jullie naar de nieuwe wereldreligie gelokt zullen worden, die beraamd werd door naties die heulen met de verraders van Mijn Katholieke Kerk. Zij willen een wereldse, humanistische façade creëren - een façade die het kwaad, dat deze zal uitdragen, subtiel maskeert.

De strijd is begonnen maar jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn sterker dan jullie denken. Ik Ben er altijd. Ik heb jullie goed voorbereid. Jullie moeten dit kruistochtgebed bidden om te overleven.

Kruistochtgebed (100) ‘Om het voortbestaan van het Christendom’

O lieve Jezus,
wij smeken U om de bekwaamheid
om de beproevingen, waarmee we nu geconfronteerd worden,
daar de laatste ware Paus zijn missie voor U beëindigt, door te komen.
 
Help ons de vreselijke verguizing,
die we nu het hoofd zullen moeten bieden
door de ineenstorting van de Kerk, die we eens kenden, te doorstaan.
 
Laat ons nooit afwijken van de waarheid van Uw goddelijk Woord.
 
Help ons te zwijgen,
wanneer de aanvallen op onze schouders terechtkomen
om ons ertoe te brengen
U en de sacramenten, die U de wereld schonk,
de rug toe te keren.
 
Bekleed Uw strijdmacht met de krachtige liefde
die wij, als schild, nodig hebben
om ons te beschermen tegen de Valse Profeet en de Antichrist.
 
Help Uw Kerk op aarde zich uit te breiden en te vermenigvuldigen,
zodat ze de waarheid trouw kan blijven
en U kan helpen om onze broeders en zusters
op de weg van de waarheid te brengen
om ons passend voor te bereiden op uw Tweede Komst. Amen.

Wees maar niet bang, Mijn volgelingen. Alles ligt in Mijn heilige handen. Wees geduldig! Rechtvaardig geen enkele van jullie daden, die jullie in Mijn naam uitvoeren, want als jullie dat doen, verdedigen jullie Mijn woord terwijl het enige wat jullie moeten doen, het verkondigen van Mijn woord is!

Jullie Jezus

Boodschap: Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen, die bijna daar zijn, brengen een verschrikkelijke duisternis en wanhoop met zich mee, zoals jullie in jullie leven nog nooit gezien hebben.

Boodschap: Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om zich in deze tijd over al Gods kinderen uit te strekken, in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld op te heffen.

Boodschap: Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

woensdag 27 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen.

Boodschap: Een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden

dinsdag 26 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden.

Boodschap: Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

maandag 25 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen.

Boodschap: De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

zondag 24 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen.

Boodschap: Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee

zaterdag 23 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik schenk de wereld het Boek der Waarheid, voor elke ziel in elke natie. Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet dit:

Boodschap: Jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn

vrijdag 22 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn. Zelfs diegenen die als Joden en Christenen geboren zijn, hebben nu zoals voorzegd hun toevlucht genomen tot verschillende soorten van afgoderij.

Boodschap: Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

woensdag 20 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel het oneerlijk kan lijken dat Gods kinderen moeten lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, weet dit. 

Boodschap: Ze zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is

dinsdag 19 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, breng Mijn leerlingen er a.u.b. van op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie