Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Moeder Gods: Velen zullen alleen staan in hun streven om gebedsgroepen te vormen

Ontvangen op dinsdag 5 februari 2013

19.45 u

Mijn kinderen, jullie moeten bij elkaar de bemoediging zoeken, terwijl jullie op elke hoek van de aarde samenkomen, om het restleger van Mijn Zoon te vormen.

Velen zullen alleen staan in hun streven om gebedsgroepen te vormen en kunnen nu en dan het gevoel hebben dat het vruchteloos is. Bij elke gebedsgroep die opgericht wordt om de kruistochtgebeden te bidden, zal jullie door Mijn dierbare Zoon een bijzondere genade geschonken worden.

Hij is in elke groep aanwezig en Hij zal jullie daarvan bewust maken. Jullie zullen Zijn liefde voelen en jullie zullen bovendien getuige zijn van de vruchten, daar deze eruit zullen voortstromen en Zijn allerheiligste Woord verspreiden.

Kinderen, jullie zijn gezegend dat jullie de gave van nederigheid geschonken wordt, want enkel diegenen onder jullie die het Woord van Mijn Zoon zonder enige twijfel aannemen, zullen veel bekeringen voortbrengen door jullie gebedsgroepen.

De Heilige Geest beweegt zich nu snel onder jullie, liefste kinderen, en het bezorgt Mij zoveel vreugde te zien hoezeer Hij jullie ziel opwekt.

Jullie moeten verenigd blijven, Mijn kleine kinderen, want Mijn Zoon heeft jullie liefde en inzet nodig zodat Hij de mensheid kan redden. Jullie zullen echter een doelwit worden voor de Boze, die elke demon onder zijn hoede op de been zal brengen, om bij jullie binnen te dringen en verdeeldheid te veroorzaken. Herken deze pogingen voor wat ze zijn en vertrouw volkomen op Mijn Zoon. Roep Mij aan, jullie geliefde Moeder, om jullie kruistochtgebedsgroepen verenigd te houden.

Kruistochtgebed (97) ‘Om de kruistochtgebedsgroepen te verenigen’

O geliefde Moeder van de Verlossing,
ik smeek U om, door Uw gebeden,
wereldwijd heel het restleger van God te verenigen.
 
Bekleed alle kruistochtgebedsgroepen met de genade van redding,
die door de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus,
over ons uitgestort wordt.
 
Zend Uw engelen om ieder van ons te beschutten,
vooral die priesters die de kruistochtgebedsgroepen leiden.
 
Help ons de afleidingen te vermijden,
die onder ons verdeeldheid veroorzaken,
en bescherm ons met Uw geschenk van de wapenrusting
zodat we immuun worden voor de aanvallen die we,
vanwege onze liefde voor Jezus Christus,
zullen moeten ondergaan in deze missie om zielen te redden. Amen.

Ga heen in vrede, Mijn geliefde kinderen, en weet dat het restleger van God, door de genade van Mijn Zoon, Hem zal helpen om miljarden zielen te behouden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen, die bijna daar zijn, brengen een verschrikkelijke duisternis en wanhoop met zich mee, zoals jullie in jullie leven nog nooit gezien hebben.

Boodschap: Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om zich in deze tijd over al Gods kinderen uit te strekken, in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld op te heffen.

Boodschap: Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

woensdag 27 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen.

Boodschap: Een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden

dinsdag 26 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden.

Boodschap: Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

maandag 25 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen.

Boodschap: De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

zondag 24 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen.

Boodschap: Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee

zaterdag 23 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik schenk de wereld het Boek der Waarheid, voor elke ziel in elke natie. Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet dit:

Boodschap: Jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn

vrijdag 22 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn. Zelfs diegenen die als Joden en Christenen geboren zijn, hebben nu zoals voorzegd hun toevlucht genomen tot verschillende soorten van afgoderij.

Boodschap: Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

woensdag 20 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel het oneerlijk kan lijken dat Gods kinderen moeten lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, weet dit. 

Boodschap: Ze zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is

dinsdag 19 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, breng Mijn leerlingen er a.u.b. van op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie