Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Moeder Gods: Jullie moeten bidden voor al diegenen die hoge plaatsen, met macht over jullie naties, bekleden

Ontvangen op woensdag 6 februari 2013

14.55 u

Mijn kind, jullie moeten al jullie gebeden nu wijden aan die verdwaalde zielen, die het bestaan van God niet zullen erkennen.

Verstrooid over de hele wereld, maken deze arme zielen een tijd door waarin zij door leugens gekweld worden. Die leugens worden door de Bedrieger in hun hart geplant. Zonder het Licht van God in hun hart, hebben zij niets om naar uit te kijken. Zij eren God niet, dus proberen zij in plaats daarvan een vervanging te vinden. Deze vervanging neemt gewoonlijk de vorm aan van afgoderij voor andere mensen of materiële dingen. Al wat zij ontvangen, aan het einde van hun zoektocht naar vrede, is onrust en verwarring. Zij zullen nooit vrede vinden zonder God lief te hebben.

Mijn geliefde Vader stort, door de barmhartigheid van Zijn Zoon, Jezus Christus, Zijn Licht en liefde uit over dergelijke zielen. Zij aanvaarden deze genaden niet en keren, de enige manier die zij hebben om eeuwige vrede en geluk te bereiken, de rug toe.

Jullie moeten bidden voor al diegenen die hoge plaatsen bekleden, met macht over jullie naties, aangezien zij enorm te lijden hebben. De Boze heeft het dagelijks op hen gemunt opdat zij gebruikt kunnen worden als een middel om Gods kinderen ontberingen op te leggen. Hun plan, om elk spoor van God te wissen uit het leven van die naties die zij controleren, is al voorhanden. Als zij hun ware bedoeling onthullen, zullen ook zij – evenals die zielen die onder hun regime te lijden hebben – slachtoffers worden.

Hier is een kruistochtgebed dat jullie moeten bidden om de overheden te verlichten zodat de genade van God zich over de wereldleiders kan uitstrekken.

Kruistochtgebed (98) ‘Opdat de genade van God de wereldleiders zou bekleden’

O mijn gezegende Moeder van de Verlossing,
vraag a.u.b. aan Uw Zoon
om Zijn genaden en liefde uit te storten over die leiders,
die de wereld beheersen.
Bid dat het Licht van God hen zal genezen van de blindheid
en hun hart van steen zal ontsluiten.
Belet hen aan onschuldige mensen vervolging op te leggen.
Bid a.u.b. dat Jezus hen zal leiden en hen zal beletten te voorkomen
dat de waarheid van Zijn Leer verspreid wordt
naar naties over heel de wereld.
Amen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen, die bijna daar zijn, brengen een verschrikkelijke duisternis en wanhoop met zich mee, zoals jullie in jullie leven nog nooit gezien hebben.

Boodschap: Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

donderdag 28 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om zich in deze tijd over al Gods kinderen uit te strekken, in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld op te heffen.

Boodschap: Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

woensdag 27 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen.

Boodschap: Een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden

dinsdag 26 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden.

Boodschap: Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

maandag 25 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen.

Boodschap: De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

zondag 24 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen.

Boodschap: Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee

zaterdag 23 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik schenk de wereld het Boek der Waarheid, voor elke ziel in elke natie. Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet dit:

Boodschap: Jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn

vrijdag 22 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn. Zelfs diegenen die als Joden en Christenen geboren zijn, hebben nu zoals voorzegd hun toevlucht genomen tot verschillende soorten van afgoderij.

Boodschap: Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

woensdag 20 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel het oneerlijk kan lijken dat Gods kinderen moeten lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, weet dit. 

Boodschap: Ze zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is

dinsdag 19 februari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, breng Mijn leerlingen er a.u.b. van op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie