Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Verontrust jullie hart niet, redetwist niet over Mij of probeer Mij niet te slim af te zijn, want dat zou nergens toe dienen!

Ontvangen op zaterdag 9 augustus 2014

17.43 u

Mijn zeer geliefde dochter, als de stormen woeden en er vrede doorbreekt, weet dan dat het moment waarop Mijn ingrijpen gaat toeslaan, dichtbij komt. De mens zal wanorde zien, waar hij ook kijkt, en sommigen zullen zeggen dat die tijd spoedig komt. Pas als jullie in de verschillende delen van de wereld oorlogen zien uitbreken, en wanneer nieuwe leerstellingen zich ophopen en verspreid worden onder de geestelijk uitgehongerden, die de eersten zullen zijn om ernaar te grijpen zoals bijen naar honing, pas dan kunnen jullie zeker zijn van de grote veranderingen die de Tweede Komst zullen verhaasten.

Voorafgaand aan de stormen zullen de wolken zich samenpakken, en die stormen zullen woeden voordat de beslissende bliksemschicht uit de Hemel geslingerd wordt. Voor diegenen met ogen die kunnen zien, worden de tekenen alsmaar duidelijker, maar de rest zal gewoon geloven dat er weinig gerechtigheid in de wereld bestaat – omwentelingen, net als vroeger – net zoals er altijd al geweest zijn. Maar weet dat de voorzegde profetieën zullen plaatsvinden, en dat deze voorafgaand aan de Grote Dag door velen aanschouwd zullen worden.

Verontrust jullie hart niet, redetwist niet over Mij of probeer Mij niet te slim af te zijn, want dat zou nergens anders toe dienen dan om ervoor te zorgen dat er in jullie hart angst gaat knagen! Het verontrust Mij om de verdeeldheid in de wereld te aanschouwen, het doet Mij pijn de verdorvenheid te zien, die leidt tot het doden van onschuldigen en tot het leed dat de zwakken aangedaan wordt. Het doet Mij pijn om er zovelen in duisternis te zien, die tranen huilen van verdriet omdat zij niet in een toekomst geloven. Zij hechten geen geloof aan Zijn belofte om Mijn Koninkrijk terug op te eisen en de mensheid de eeuwige zaligheid te bezorgen. O hoe bedroeft Mij dat, en hoe verlang Ik ernaar om die zielen de troost van Mijn liefde, alsook de vrede die Ik in de kern van hun hart wil overbrengen, te bezorgen.

Wanneer de ontwrichting die de wereld teistert, in intensiteit toeneemt, moeten jullie al jullie wapens neerleggen en alle defensieve daden laten varen, die jullie voor Mij stellen om jullie te beschermen, en dan met dit gebed tot Mij roepen.

Kruistochtgebed (163) ‘Red mij van de vervolging’

O Jezus, behoed mij voor de pijn van de vervolging in uw naam.
Maak mij geliefd bij Uw Hart.
Help mij af van de hoogmoed, hebzucht, kwaadwilligheid, eigendunk en haat in mijn ziel.
Help mij om mij echt aan Uw barmhartigheid over te geven.
Neem mijn angsten weg.
 
Help mij mijn pijn te verlichten en neem alle vervolging van mij weg
zodat ik U als een klein kind kan volgen,
 in de wetenschap dat U alles in de hand houdt.
 
Bevrijd mij van de haat
die tentoongespreid wordt door al diegenen die beweren van U te zijn,
maar die U in werkelijkheid verloochenen.
Laat hun scherpe tong mij niet geselen
of hun snode daden mij niet van het pad van de waarheid afbrengen.
 
Help mij om mij enkel op Uw komend Koninkrijk te concentreren,
en om met waardigheid tegenover eventuele beledigingen
die ik namens U kan ondergaan, te volharden.
 
Breng mij gemoedsrust, de vrede van het hart, de vrede van de ziel. Amen.

Blijf a.u.b. kalm als de stormen aan stootkracht winnen, want als jullie niet volkomen op Mij vertrouwen, zullen jullie wankelen en zal, wanneer jullie er getuige van zijn dat het kwaad zich als goed voordoet, jullie pijn ondraaglijk worden. Vertrouw op Mij! Wijk nooit af van Mijn Leer en bid zonder kwaadwilligheid met overgave van jullie ziel, wat als volgelingen van Mij van jullie verwacht wordt. Wanneer jullie dat doen, zullen jullie bevrijd worden en zal niets jullie nog verontrusten.

Jullie Jezus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie