Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: De tijd waarin de profetieën van La Salette en Fatima vervuld gaan worden, is zeer dichtbij

Ontvangen op woensdag 13 augustus 2014

14.39 u

Mijn lieve kinderen, de tijd waarin de profetieën van La Salette en Fatima vervuld gaan worden, is zeer dichtbij. Jullie moeten deze tijd niet vrezen maar deze integendeel omhelzen, want jullie moeten weten dat het Verbond van Mijn Vader eindelijk volbracht zal worden zoals het voorbestemd was. De Antichrist zal uiteindelijk zijn plaats in de Kerk van Mijn Zoon op aarde innemen en niets zal voorkomen dat dit gebeurt. Velen zullen de profetieën die Ik aan de wereld openbaarde, verwerpen en ze zullen dat op eigen risico doen. Diegenen die de waarschuwingen die aan de wereld gegeven worden, weigeren te aanvaarden en die de vijanden van God navolgen, zullen hun ziel in gevaar brengen, en het is voor deze zielen dat Ik jullie vraag vurig te bidden.

De strijd om het menselijk ras en om de redding van al Gods kinderen wordt op dit ogenblik uitgevochten, en er wordt veel kwaad berokkend aan al diegenen die zich vastberaden aan de waarheid houden van al wat Mijn Zoon aan de wereld openbaarde. Jullie mogen nooit één gedeelte uit Mijn Woord of de heilige Bijbel nemen om het dan terzijde te leggen ten gunste van iets waarmee jullie je meer op jullie gemak kunnen voelen. Het is nooit gemakkelijk om de waarheid aan te nemen, want deze kan zelfs bij de dapperste en moedigste Christenen de angst om het hart doen slaan. De waarheid wordt steevast verworpen en toen de doornen op het heilig Hoofd van Mijn Zoon, Jezus Christus, geplaatst werden, waren de priesters en oudsten destijds in de tempel aan het bidden, God aan het verheerlijken, terwijl hun trawanten Hem vervloekten toen Hij aan het kruis stierf. Dat was hoe het toen ging en dat zal ook de manier zijn waarop het zal gaan wanneer de wereld wraak neemt op het Woord van God en het ondersteboven en binnenstebuiten keert. Ik verzoek jullie dringend, lieve kinderen, de waarheid aan te nemen aangezien dat het middel zal zijn waardoor jullie gemakkelijker naar het Koninkrijk van het Nieuw Tijdperk zullen oprukken. Zonder de erkenning van wat jullie nu meegedeeld wordt, zullen veel zielen in dwaling vervallen en het Beest omhelzen. Zij zullen elk individueel burgerrecht en elke vrijheid opgeven wanneer zij de vijanden van Mijn Zoon verafgoden, tot zij uiteindelijk hun ziel aan de Boze zullen overdragen.

Angst voor de waarheid kan tot verontwaardiging leiden omdat deze zeer moeilijk te slikken kan zijn. Verontwaardiging leidt tot woede en woede leidt tot haat. De haat tegen deze missie, en elke andere missie daarvoor, zal escaleren en diegenen die Mij, de Moeder van God, liefhebben, zullen ertoe aangezet worden deze te hekelen. Hoe bedroeft het Mij wanneer Mijn naam gebruikt wordt om het Woord van Jezus Christus, de enige echte Redder van de mensheid, te beledigen. Er zal verwarring gesticht worden in Mijn Mariale groepen zodat ze aan de waarschuwingen, waarvan Mij opgedragen werd om deze te La Salette en Fatima voor te houden, zullen beginnen te twijfelen. De mensen zullen wat Ik zei schuwen, en ze zullen geloven dat de gegeven profetieën voor een andere tijd in de verre toekomst moeten zijn.

Als alle onrust losbarst en wanneer de Leer, vervat in Mijn Vaders Boek, herschreven en aan de wereld als authentiek voorgesteld wordt, zullen enkel diegenen met echt onderscheidingsvermogen de waarheid verstaan. Jullie moeten intens bidden om het voortbestaan van de Kerk van Mijn Zoon, Zijn Lichaam op aarde, opdat Hij niet opzijgezet en voor de honden gegooid wordt. Wanneer die dag plaatsvindt, zal Gods gerechtigheid ingrijpen en zal de mensheid eindelijk beseffen wat het betekent om in duisternis ondergedompeld te worden. De dag dat het Licht van God uitgedoofd is, vormt het moment waarop alle dingen zoals voorzegd vervuld zullen worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie