Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik zal Mijn engelen en uitverkorenen wapenen om de strijd aan te gaan met diegenen die Mij hekelen

Ontvangen op zaterdag 23 augustus 2014

20.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, twee tekenen zullen duidelijk zichtbaar worden naarmate de schare van uitverkoren zielen opstaat om Mij bij het terugvorderen van Mijn Koninkrijk op aarde te helpen. Het eerste teken houdt verband met de hooghartigheid van zielen in Mijn Kerk op aarde, waarbij menselijke redeneringen, het menselijk vernuft en ambitie het ware geloof van Mijn gewijde dienaren zullen vernietigen. Hoogmoed en arrogantie, in combinatie met een aangeboren verlangen om een dieper geloof te ervaren, dat altijd net buiten hun bereik zal liggen, zullen uitmonden in een valse kerk van duisternis. Dit zal een hooghartige hiërarchie opleveren, die onwaarheden en een onvruchtbaar geloof zal voortbrengen.

Het tweede teken houdt verband met de minderwaardige lichamen, wanneer het menselijk lichaam – een heilig geschenk van God – herleid wordt tot louter een medium, dat gebruikt wordt voor wereldse opsmuk en waarvoor geen eerbied getoond wordt. Gebrek aan moraliteit zal leiden tot een gebrek aan eerbied voor het menselijk lichaam, waaronder het misbruik van het lichaam, waarbij het gebruikt wordt als een middel om deel te nemen aan ernstige daden van zonde van het vlees. Het gebrek aan eerbied voor het menselijk lichaam zal bovendien tot gevolg hebben dat moord zo alledaags zal worden, dat uiteindelijk velen volkomen immuun zullen worden voor de verschrikking van de lichamelijke dood door toedoen van slechte mensen.

De zuivering van de mens gaat voort, want zonder het lijden van gewillige zielen zouden veel mensen verloren gaan. Pas dan, wanneer alles ondraaglijk lijkt, zullen diegenen met het Zegel van de Levende God verlichting van hun leed ontvangen - waaronder de zonde, oorlogen, hongersnood en ziekte die op de mensheid een verwoestend effect zullen hebben. Jullie mogen nooit voorbijgaan aan oorlogen – hoe klein deze ook mogen zijn – want ze zullen zich verspreiden. Negeer nooit het gebrek aan waar geloof in Mijn Kerk, want ook dat zal zich verspreiden! Veronachtzaam nooit de haat onder de naties, die religie gebruiken als middel om onder hun vijanden paniek te zaaien, want ook deze zal zich altijd verspreiden om de ziel van diegenen die Mij liefhebben te verslinden! Negeer nooit de haat jegens Gods zieners of uitverkoren profeten, want als ze deze zielen haten dan haten ze Mij! Jullie mogen hun boosaardige tong jullie er niet toe laten verleiden jullie bij hen aan te sluiten in hun verachtelijke pogingen om het geluid van Mijn stem te smoren. Als jullie dat wel doen, dan zullen ook jullie even aangetast raken als zij dat zijn.

En terwijl al deze beroering plaatsvindt, zal Ik Mijn engelen en uitverkorenen wapenen om de strijd aan te gaan met diegenen die Mij hekelen. Net als de wereld dan elk greintje waardigheid dat de mensheid kent verliest, zal het Beest de afgrond openen en dan zal elke mogelijke vijand van God Mijn Kerk binnendringen. Maar het zal al naar gelang de wil van de mens zijn of hij, al dan niet, bereid is dergelijk onrecht te dulden.

Diegenen die opstaan en de Wil van God verdedigen, zullen met grote genaden vervuld worden en zullen door hun geloof de zonden uitboeten van diegenen die te koppig of te bang zijn om zich te verzetten tegen al wat met het Woord van God in tegenspraak is. Wanneer alle snode wreedheden toenemen, en wanneer de mens beseft dat hij niet over het vermogen beschikt om een dergelijke verdorvenheid te bestrijden of bedwingen, moet hij zich tot Mij wenden en zeggen:

              “Jezus, verlos ons, hulpeloze zondaars, van Uw vijanden.”

Pas dan kan Ik ingrijpen om de impact af te zwakken van geweld, moord, haat en oorlogen die door de zonden van de mensen veroorzaakt worden. Wend jullie elke dag tot Mij en roep om Mijn barmhartigheid! Ik zal diegenen die de hand naar Mij uitsteken nooit in de steek laten.

Jullie Jezus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie