Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

JUNI: Maand van de 'kruistocht om bekering' 

Met op 4 juni de feestdag van de Moeder van de Verlossing.

JUNI: Maand van de kruistocht om bekering

 

Juni, de maand van de kruistocht om bekering


Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Denk er altijd aan dat Satan de eerste zaadjes van twijfel in het hart van de uitverkoren zielen zaait.

De grootste afkeuring zal over deze boodschappen uitgestort worden door diegenen die intiem verenigd zijn met Mijn dierbare Zoon.

Wanneer Satan dat doet, wint hij zielen.
Laat hem dat niet doen, Mijn kind! Loop weg en laat je niet met hem in!

Mijn Zoon verdedigt Zijn heilig Woord nooit en zo zou jij evenmin mogen bezwijken voor deze bekoring.

De omvang van de satanische invloed neemt toe en verspreidt zich overal ter wereld.

Mijn arme kinderen lijden zozeer en Ik huil tranen van verdriet als Ik hun verslagenheid en smart zie.

Mijn kinderen, bid in deze tijd om vrede zodat overal Gods kinderen zich om kracht tot Mijn Zoon wenden.

Enkel een goddelijke tussenkomst, geschonken door de genaden die verleend worden door jullie gebeden, kunnen jullie pijn en lijden verlichten.

Mijn Zoon hunkert ernaar dat de zielen zich tot Hem wenden, want alleen Hij kan hun de troost bieden die zij nodig hebben. Niets anders zal soelaas bieden voor de kwelling die jullie nu doorstaan.

Ik verzoek jullie dringend, kinderen, om de maand juni te wijden aan de bekering van de mensheid en ervoor te zorgen dat zij streven naar redding.

Noem deze maand de ‘maand van de kruistocht om bekering’ en bid eendrachtig door middel van gebedsgroepen doorheen de wereld.

Hier is het kruistochtgebed voor de kruistocht om bekering.

Kruistochtgebed (58) ‘Gebed voor de kruistocht om bekering’

O lieve Jezus,
ik roep U op om al Gods kinderen te omhelzen
en hen te bedekken met Uw Kostbaar Bloed.

Laat iedere druppel van Uw Bloed elke ziel bedekken
om hen af te schermen van de Boze.

Open het hart van allen,
in het bijzonder van de verharde zielen
en van diegenen die U kennen
maar die besmeurd zijn met de zonde van hoogmoed,
om neer te vallen en te smeken
dat het licht van Uw liefde hun ziel overspoelt.

Open hun ogen om de Waarheid te zien
zodat de dageraad van Uw Goddelijke Barmhartigheid
op hen zal neerstromen
waardoor zij bedekt worden met de stralen van Uw barmhartigheid.

Bekeer alle zielen door de genaden waar Ik U nu om vraag, lieve Jezus,
   (persoonlijke intentie).

Ik smeek U om barmhartigheid en bied U dit geschenk van vasten aan,
gedurende één dag elke week van deze junimaand,
als boetedoening voor alle zonden. Amen.

Kinderen, jullie moeten elke week gedurende één dag vasten in de junimaand.

Jullie moeten Mijn Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid dagelijks bidden.

Door dat te doen, kinderen, zullen jullie de ziel van miljoenen redden door de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

4 juni: Feestdag van de Moeder van de Verlossing


Mijn lieve kinderen, alleen zielen die Zijn Goddelijke Barmhartigheid aannemen, kunnen door Mijn Zoon, Jezus Christus, met redding begiftigd worden.

De Medaille van Verlossing is echter een uitzonderlijk geschenk van de Hemel dat, vanwege de grote liefde die Mijn Zoon voor al Gods kinderen heeft, aan de wereld gegeven wordt. Door de bevoegdheden die Mij, op bevel van Mijn Eeuwige Vader, geschonken zijn, zal deze Medaille verantwoordelijk zijn voor de redding van miljarden zielen. Dit wordt mogelijk gemaakt omdat zodra een ziel deze Medaille met een open hart aanneemt, dit tot bekering zal leiden.

Mijn rol als Medeverlosseres, in het bijstaan van Mijn Zoon in Zijn groot plan om iedereen te verenigen en hun eeuwig leven te bezorgen, staat vast. Alle bevoegdheden die Mij, als Moeder van de Verlossing, toegewezen werden om de kop van de slang te verpletteren, hebben ervoor gezorgd dat zijn macht snel zal afnemen. Dat is de reden waarom hij, de Boze, deze Medaille verfoeit en hij elke ziel die hij teistert, zal gebruiken om schunnigheden uit te schreeuwen om deze te bestrijden. Jullie moeten de geest van het kwaad te allen tijde negeren en in de komende jaren op deze bijzondere dag tot Mij, jullie geliefde Moeder bidden, om bijzondere genaden. Ik roep deze dag, 4 juni 2014, uit tot feestdag van de Moeder van de Verlossing. Wanneer jullie op deze dag dit gebed bidden, zal Ik voor alle zielen ten beste spreken om het geschenk van redding, vooral voor diegenen die in grote geestelijke duisternis van de ziel verkeren.


Kruistochtgebed (154) ‘Gebed op de feestdag van de Moeder van de Verlossing’

O Moeder van de Verlossing,
op deze dag, 4 juni, de feestdag van de Moeder van de Verlossing,
plaats ik de volgende zielen voor U (som de namen op).

Alstublieft, schenk mij
en al diegenen die U, lieve Moeder, eren
en die de Medaille van Verlossing ronddelen,
alle bescherming tegen de Boze
en tegen al diegenen die de barmhartigheid van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
en al de gaven waarmee Hij de mensheid begiftigt, verwerpen.

Bid, lieve Moeder,
dat aan alle zielen het geschenk van eeuwige zaligheid verleend zal worden. Amen.

Kinderen, denk aan wat Ik jullie verteld heb: Doe in tijden van grote nood steeds een beroep op Mij, jullie Moeder, om jullie te hulp te komen. Ik zal altijd voor jullie ten beste spreken om jullie te allen tijde vrede en troost te bezorgen in jullie streven om dicht bij Mijn Zoon te geraken.

Vandaag, de feestdag van de Moeder van de Verlossing, zal de laatste dag zijn die Mij, de Moeder van God, toegekend wordt. Verheug jullie, want op dit moment verenigen al de engelen en heiligen zich omwille van de zielen die nu beschermd zullen worden tegen de Boze, en van wie het lot nu bij Mijn Zoon zal liggen.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing
 

Kruistochtgebed 58

‘Gebed voor de kruistocht om bekering’

Kruistochtgebed 154

‘Gebed op de feestdag van de Moeder van de Verlossing’

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie