Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van God: Het werd voorzegd, Mijn kind, dat in deze tijd, waarin jullie nu leven, het hart van de mensen versteend zal zijn

Ontvangen op vrijdag 21 september 2012

15.05 u

Mijn kind, hoe snel zijn de mensen om valse koningen, valse goden te verafgoden.

Veel mensen in de wereld van vandaag deinzen er niet voor terug om afgoden te omhelzen en hebben vervolgens geen schuldgevoel in hun hart wanneer zij de ene, ware God verwerpen.

Het werd voorzegd, Mijn kind, dat in deze tijd, waarin jullie nu leven, het hart van de mensen versteend zal zijn.

Zij zullen bij het najagen van plezier zelfs hun eigen familie verwerpen.

Zij zullen diegenen die in armoede leven en diegenen die verhongeren, verwerpen terwijl zij elke vorm van eigenbelang in praktijk brengen en de zonde van gulzigheid bedrijven.

Jullie bevinden jullie in deze dagen, kinderen. Aangezien het menselijk ras hulpeloos in verwarring ronddwaalt – waarbij niets hen voldoening schenkt – zullen zij zich vastklampen aan alles waarvan zij menen dat het de leegte zal opvullen. Deze leegte is er omdat zij de waarheid niet volgen of omdat zij Mijn Zoon geen trouw betonen.

Zij verafgoden niet enkel valse goden, zij betonen ook trouw aan die arme zielen die de zonde uitdragen alsof deze geen gevolgen heeft.

Wanneer hun in de wereld van vandaag vervolgens leugens over Mijn Zoon voorgelegd worden, zijn zij snel om dergelijke onwaarheden aan te nemen.

Het wordt aanvaard om Mijn Zoon belachelijk te maken, maar wanneer andere doctrines – die de waarheid niet bevatten – bekritiseerd worden, krimpen de mensen van angst ineen. Van Mijn Zoon zijn zij niet bang.

Zij vrezen de ene, ware God niet omdat zij niet van hem houden. Hun hart is gesloten.

Zij blijven een pad volgen dat hen geen troost brengt. Dit pad laat hen in plaats daarvan ontevreden en leeg achter.

Hoezeer ween Ik wanneer Ik hun verwarring zie. Hoe ween Ik om Mijn Zoon die zij met hun minachting zozeer kwetsen. Hij, die voor hen leed, en die op de meest pijnlijke wijze stierf. Toch begrijpen zij nog steeds de betekenis van Zijn kruisdood niet.

Pas wanneer een persoon Jezus, de Christus, de ware Messias, aanvaardt, zal deze vrede vinden.

Mijn Zoon zal hun weldra het bewijs schenken waar zij om vragen. Wanneer hun het bewijs getoond wordt, zullen zij de beslissende keuze moeten maken.

Zij zullen ofwel kiezen voor Mijn Zoon en de waarheid, ofwel zullen zij de leugens aannemen die hen door de Bedrieger ingefluisterd worden.

Bid, kinderen, dat de harten open zullen gaan en dat de liefde van Mijn Zoon al Gods kinderen in staat zal stellen om Zijn hand van barmhartigheid te aanvaarden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Gelovigen mogen nooit in de zekerheid verkeren dat zij de waarheid kennen

zaterdag 29 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven, vertellen dat zij wakker moeten worden en hun leven nu in Mij leiden.

Boodschap: Vandaag de dag zijn zoveel mensen geobsedeerd door het streven naar roem en zelfverheerlijking

zaterdag 29 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat in de wereld zoveel mensen geloven dat hun sterfelijkheid onbegrensd is? 

Boodschap: Deze man zal de wereld vertellen dat hij de Messias is en hij zal door veel toonaangevende wereldboegbeelden toegejuicht worden

vrijdag 28 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de voorzegde grote veranderingen in de wereld, voorafgaand aan Mijn Tweede Komst, staan op het punt zich laag na laag te ontvouwen.

Boodschap: Twee miljard zielen zullen Mijn hand van barmhartigheid weigeren

donderdag 27 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de missie om die twee miljard zielen – die Mijn hand van barmhartigheid zullen weigeren – te behouden, moet bij al diegenen die zich een kruisvaarder van God noemen, deel uitmaken van het dagelijks gebed.

Boodschap: H. Maagd Maria: Er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld

woensdag 26 september 2012

Mijn kind, er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld.

Boodschap: Zonden kunnen vergeven worden wanneer jullie nog in leven zijn. Na de dood niet meer.

woensdag 26 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verleen je dit intens lichamelijk lijden om vandaag meer zielen te redden. Bied deze pijn aan voor die uitgekozen zielen, die jij Mij moet helpen behouden. 

Boodschap: Er zijn slechts drie manieren om jullie te beschermen tegen de Boze

dinsdag 25 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit zelfgenoegzaam worden en het gevoel krijgen dat dit werk, wanneer het goed lijkt te gaan, ook maar voor één moment aan de gesel van de Boze zal ontsnappen. Hij is furieus.

Boodschap: Ieder die een ander haat, vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God

maandag 24 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, ieder die een ander haat vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God.

Boodschap: Zoveel mensen zijn op zoek naar de waarheid en kunnen deze niet vinden

zondag 23 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er komt een moment waarop een mens zich moet afvragen: Wie ben ik en waarom leef ik?

Boodschap: Bereid jullie voor om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden

zondag 23 september 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is met liefde dat Ik al Gods kinderen vraag zich voor te bereiden om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie